logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Habilitacje


Od 1 października 2020 roku dokumentacja dotycząca postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej dostępna jest na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej AGH.

2023
Badania zegarów satelitów i stacji referencyjnych GNSS
Data uchwały Rady Dyscypliny ILGIT: 23.03.2023 r.
Habilitant: dr inż. Kamil Maciuk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Komisja habilitacyjna
Uchwała Rady Dyscypliny

2022
Optymalizacja i wdrożenie technologii pomiarowych stosowanych w analizie i ocenie stanu technicznego elementów infrastruktury transportu szynowego
Data uchwały Rady Dyscypliny ILGIT: 17.11.2022 r.
Habilitant: dr inż. Arkadiusz Kampczyk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Komisja habilitacyjna
Uchwała Rady Dyscypliny

2021
Metodyka udoskonalania procesu wdrażania oprogramowania geoinformacyjnego w górnictwie polskim
Data uchwały Rady Dyscypliny: 21.01.2021 r.
Habilitant: dr inż. Artur Krawczyk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny

2020


Opracowanie procedury badawczej oceny skutków odziaływań górniczych na budynki z uwzględnieniem ich zwiększonego zużycia technicznego i zmiany ich wartości
Data uchwały Rady Dyscypliny: 30.11.2020 r.
Habilitant: dr inż. Izabela Bryt-Nitarska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady DyscyplinyModelowanie procesu ozonowania w aspekcie tworzenia się bromianów(V) oraz trihalometanów zawierających atomy bromu.
Data uchwały Rady Dyscypliny: 30.11.2020 r.
Habilitant: dr inż. Urszula Olsińska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny


Dobór technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska na przykładzie województwa małopolskiego
Data uchwały Rady Dyscypliny: 26.10.2020 r.
Habilitant: dr inż. Justyna Pyssa

Wniosek o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego
Autoreferat 
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie odmowy nadania dr inż. Justynie Pyssie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Kinematyka i stan odkształceń powierzchni osuwisk o genezie naturalnej oraz wywołanych prowadzoną eksploatacją odkrywkową

Data uchwały Rady Dyscypliny: 2.07.2020 r.
Habilitant: dr inż. Anna Szafarczyk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny

Emisje zanieczyszczeń do powietrza z wybranych źródeł – identyfikacja, parametryzacja i modelowanie dla celów związanych z zarządzaniem jakością powietrza

Data uchwały Rady Dyscypliny: 1.06.2020 r.
Habilitant: dr inż. Marek Bogacki

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny

Opracowanie procedury bieżącej oceny oraz prognozowania deformacji na terenach górniczych z uwzględnieniem poziomych przemieszczeń punktów powierzchni terenu

Data uchwały Rady Dyscypliny: 27.02.2020 r.
Habilitant: dr inż. Tomasz Stoch

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny

Teledetekcyjne techniki radarowe jako narzędzia geodezyjnej inwentaryzacji stanu obiektów budowlanych i ich otoczenia
Data uchwały Rady Dyscypliny: 27.02.2020 r.
Habilitant: dr inż. Łukasz Ortyl

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny

Planowanie i wykonywanie nalotów bezzałogowymi statkami latającymi w badaniach pokrycia i ukształtowania terenów górskich
Data uchwały Rady Dyscypliny: 27.02.2020 r.
Habilitant: dr inż. Paweł Ćwiąkała

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny


2019

Koncepcja znormalizowanej metody wyznaczania obszarów zabudowy
Data uchwały Rady Wydziału: 21.11.2019 r.
Habilitant: dr inż. Tomasz Salata

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny

Analiza zmian zachodzących w środowisku wodnym w oparciu o radiometryczne badania osadów dennych
Data uchwały Rady Wydziału: 27.06.2019 r.
Habilitant: dr Katarzyna Szarłowicz

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Optymalizacja geodezyjno-prawnych procedur nabywania nieruchomości na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz zbywania nieruchomości publicznych
Data uchwały Rady Wydziału: 27.06.2019 r.
Habilitant: dr inż. Anna Trembecka

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia


2018

Zaplanowanie, realizacja, wdrożenie wyników badań przemysłowych oraz prac rozwojowych dotyczących opracowania automatycznego urządzeniado digitalizacji obiektów zabytkowych i przemysłowych
Data uchwały Rady Wydziału: 18.10.2018 r.
Habilitant: dr inż. Bartosz Mitka

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Ocena zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego

Data uchwały Rady Wydziału: 20.09.2018 r.
Habilitant: dr inż. Janusz Rusek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Metodyka kompleksowej identyfikacji obszarów wiejskich na potrzeby procesu scalenia i wymiany gruntów

Data uchwały Rady Wydziału: 20.09.2018 r.
Habilitant: dr inż. Przemysław Leń

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Autorskie rozwiązania optymalizacji procedur formalno-prawnych i technicznych związanych z aktualizacją bazy danych katastru nieruchomości w aspekcie budynków

Data uchwały Rady Wydziału: 20.09.2018 r.
Habilitant: dr inż. Małgorzata Buśko

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Analiza cyklu życia w ocenie metod zagospodarowania odpadów komunalnych
Data uchwały Rady Wydziału: 19.04.2018 r.
Habilitant: dr inż. Katarzyna Grzesik

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektów

Data uchwały Rady Wydziału: 25.01.2018 r.
Habilitant: dr inż. Urszula Marmol

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia2017

Wpływ oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń budynków
Data uchwały Rady Wydziału: 14.12.2017 r.
Habilitant: dr inż. Karol Firek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Modelowanie zakresu informacji dla potrzeb katastru wielozadaniowego

Data uchwały Rady Wydziału: 14.12.2017 r.
Habilitant: dr inż. Monika Mika

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Optymalizacja wydajności wybranych metod i algorytmów geodezji obliczeniowej
Data uchwały Rady Wydziału: 14.09.2017 r.
Habilitant: dr inż. Marcin Ligas

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Modelowanie deformacji powierzchni terenów górniczych z uwzględnieniem danych geomechanicznych skał górotworu w oparciu o aproksymację wzorów wynikających z teorii S. Knothego

Data uchwały Rady Wydziału: 25.05.2017 r.
Habilitant: dr inż. Witold Paleczek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału o odmowie nadania stopnia
Uzasadnienie odmowy nadania stopnia

Zastosowanie technologii hydrofitowej do rozwiązania problemu ścieków deszczowych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi
Data uchwały Rady Wydziału: 16.02.2017 r.
Habilitant: dr inż. Tomasz Bergier

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Zastosowanie, opracowanie oraz integracja technologii pomiarowych i obliczeniowych przydatnych do oceny stanu technicznego obiektów mostowych
Data uchwały Rady Wydziału: 19.01.2017 r.
Habilitant: dr inż. Tomasz Owerko

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia2016

Kryteria i metodyka oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej
Data uchwały Rady Wydziału: 20.10.2016 r.
Habilitant: dr inż. Andrzej Raganowicz

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Optymalizacja dokładnościowa pośredniego wyznaczenia położenia narożników budynków na podstawie zmodyfikowanych procedur obliczeniowych wyników pomiarów RTN GNSS
Data uchwały Rady Wydziału: 29.09.2016 r.
Habilitant: dr inż. Robert Krzyżek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Automatyzacja wykrywania cech w oparciu o metody sztucznej inteligencji dla potrzeb budowy fotogrametrycznych systemów pomiarowych
Data uchwały Rady Wydziału: 29.09.2016 r.
Habilitant: dr inż. Sławomir Mikrut

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Modelowanie zagrożenia na terenach górniczych i zarządzanie ryzykiem w warunkach niepewności przy wykorzystaniu metod eksploracji danych, metod multikryterialnych oraz systemów informacji geograficzne
Data uchwały Rady Wydziału: 29.09.2016 r.
Habilitant: dr inż. Agnieszka Malinowska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji

Data uchwały Rady Wydziału: 30.06.2016 r.
Habilitant: dr inż. Bogdan Skorupa

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Ocena efektywności wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce
Data uchwały Rady Wydziału: 30.06.2016 r.
Habilitant: dr inż. Leszek Pająk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Modelowanie profilu krajowego katastru
Data uchwały Rady Wydziału: 30.06.2016 r.
Habilitant: dr inż. Jarosław Bydłosz

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Wpływ promieniowania UV254 na powstawanie halogenowych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej
Data uchwały Rady Wydziału: 19.05.2016 r.
Habilitant: dr inż. Agnieszka Włodyka-Bergier

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Optymalizacja dokładności wyznaczania współrzędnych punktów osnów do pomiarów realizacyjnych oraz do obserwacji przemieszczeń punktów w oparciu o zaproponowane globalne wskaźniki mocy sieci geodezyjnych

Data uchwały Rady Wydziału: 14.04.2016 r.
Habilitant: dr inż. Janusz Dąbrowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia


2015

Analiza i weryfikacja geodezyjno-prawnych procedur związanych z wybranymi procesami gospodarki nieruchomościami
Data uchwały Rady Wydziału: 3.12.2015 r.
Habilitant: dr inż. Anita Kwartnik-Pruc

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Automatyzacja procesu tworzenia uogólnionych obiektów przestrzennych

Data uchwały Rady Wydziału: 5.11.2015 r.
Habilitant: dr inż. Krystian Kozioł

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie nadania stopnia

Wieloletnia emisja i migracja substancji węglowodorowych na obszarach dawnego górnictwa i przemysłu naftowego w gminach o statusie uzdrowiska

Data uchwały Rady Wydziału: 24.09.2015 r.
Habilitant: dr inż. Ewa Jadwiga Lipińska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału o odmowie nadania stopnia

Metody wizualizacji i przetwarzania Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej
 
Data uchwały Rady Wydziału: 9.07.2015 r.
Habilitant: dr inż. Krzysztof Naus

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

Automatyzacja nawigacji radarowej 
Data uchwały Rady Wydziału: 9.07.2015 r.
Habilitant: dr inż. Mariusz Wąż

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału


2014

Wykrywanie rozluźnień i spękań górotworu nad pustkami antropogenicznymi metodą mikrograwimetryczną - postępowanie prowadzone w nowym trybie
Data uchwały Rady Wydziału: 3.07.2014 r.
Habilitant: dr inż. Sławomir Porzucek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

Techniczne przedsięwzięcia związane z usuwaniem albo zapobieganiem negatywnym skutkom podziemnej eksploatacji
oraz Teoretyczne modelowanie skutków wpływu eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię - postępowanie prowadzone w nowym trybie
Data uchwały Rady Wydziału: 29.05.2014 r.
Habilitant: dr inż. Tomasz Niemiec

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych

Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 20.03.2014 r.
Habilitant: dr inż. Michał Strach

Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologicznych - postępowanie prowadzone w nowym trybie
Data uchwały Rady Wydziału: 6.03.2014 r.
Habilitant: dr inż. Bogusław Bieda

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

Optymalizacja wyznaczania granic nieruchomości dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków
- postępowanie prowadzone w nowym trybie

Data uchwały Rady Wydziału: 6.03.2014 r.
Habilitant: dr inż. Paweł Hanus

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

Stężenie dwutlenku węgla, jako główny parametr jakości powietrza wewnętrznego do regulacji wentylacji naturalnej i mechanicznej - postępowanie prowadzone w nowym trybie
Data uchwały Rady Wydziału: 6.03.2014 r.
Habilitant: dr inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału o odmowie nadania stopnia

2013

 

Kompleksowa ocena stanu geometrycznego obiektów i urządzeń szybowych z zastosowaniem skaningu laserowego
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 12.12.2013 r.
Habilitant: dr inż. Tomasz Lipecki

Kompleksowe wyznaczanie geometrii szybów górniczych za pomocą Modularnego Systemu Pomiarowego
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 17.10.2013 r.
Habilitant: dr inż. Wojciech Jaśkowski

Analiza i wyznaczanie parametrów modeli prognozowania deformacji wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
- postępowanie prowadzone w nowym trybie
Data uchwały Rady Wydziału: 18.04.2013 r.
Habilitant: dr inż. Andrzej Kwinta

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

Rozwinięcie metod tworzenia funkcji sklejanych w aspekcie budowy modeli na podstawie danych dyskretnych
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 18.04.2013 r.
Habilitant: dr inż. Grzegorz Lenda

2012

 

Zastosowanie systemów informacji geograficznej i metod geostatystyki do taksacji nieruchomościPostępowanie prowadzone w nowym trybie

Habilitant: dr inż. Piotr Cichociński
Data Uchwały Rady Wydziału: 20.12.2012 r.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznych
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 25.10.2012 r.
Habilitant: dr Agata Zdyb

Monitorowanie zjawisk geodynamicznych za pomocą systemów GNSS oraz pomiarów astrometrycznych
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 27.09.2012 r.
Habilitant: dr inż. Jacek Kudrys

Analiza czynników kształtujących właściwości chemiczne i mikrobiologiczne wierzchnich warstw gleb industrioziemnych
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 28.06.2012 r.
Habilitant: dr inż. Marcin Chodak

2011

 

Wpływ uwarunkowań geologicznych i górniczych na lokalne zmiany kierunku linii pionu
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 27.10.2011 r.
Habilitant: dr inż. Zbigniew Szczerbowski

Statystyczne metody analizy i weryfikacji proponowanych algorytmów wyceny nieruchomości
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 29.09.2011 r.
Habilitant: dr inż. Anna Barańska

Oddziaływanie środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 14.04.2011 r.
Habilitant: dr inż. Rajmund Oruba

Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 17.02.2011 r.
Habilitant: dr inż. Alina Wróbel

2010

 

System informacji o archiwalnych mapach i polach górniczych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 18.11.2010 r.
Habilitant: dr inż. Jadwiga Maciaszek

Kartograficzne modelowanie rzeźby terenu metodami inteligencji obliczeniowej
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 28.10.2010r.
Habilitant: dr inż. Robert Olszewski

Integracja pomiarów sygnałów GPS z pomiarami klasycznymi jako czynnik stymulujący postęp naukowy w geodezji
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 8.07.2010r.
Habilitant: dr inż. Piotr Banasik

Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 18.03.2010r.
Habilitant: dr inż. Regina Tokarczyk

Metodyka wykonywania ortofoto z wykorzystaniem naziemnej kamery z obiektywem "rybie oko"
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 25.02.2010r.
Habilitant: dr inż. Michał Kędzierski

Modele estymacji wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 11.02.2010 r.
Habilitant: dr inż. Piotr Parzych

2009

 

Wyznaczenie cech charakterystycznych jenostek pływających na podstawie analizy sygnałów hydroakustycznych
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 01.10.2009 r.
Habilitant: dr inż. Marek Przyborski

Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do reprezentacji informacji wzrokowych wspomagających lokalizację obiektów na powierzchni morza
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 02.07.2009 r.
Habilitant: dr inż. Józef Pyrchla

2008

 

Problematyka eksploatacji złoża miedzi i filarow ochronnych szybów w warunkach LGOM
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 02.10.2008 r.
Habilitant: dr inż. Zygmunt Niedojadło

Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu Ziemi
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 12.06.2008 r.
Habilitant: dr inż. Stanisław Lewiński

Inicjalne procesy glebotwórcze zachodzące w szlamach poflotacyjnych w wyniku upraw rekultywacyjnych i wielokrotnego użytkowania rolnego
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 17.04.2008 r.
Habilitant: dr inż. Tadeusz Gołda

Zastosowanie technik światłowodowych i laserowych w precyzyjnych pomiarach kształtu i deformacji inżynierskich
Termin kolokwium habilitacyjnego i uchwały Rady Wydziału: 21.02.2008 r.
Habilitant: dr inż. Kazimierz Ćmielewski

 

Habilitacje z lat wcześniejszych nie zostały wprowadzone.

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności