logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

POWER - staże

07/07/2023, 08:19 / dr inż. Jerzy Wójcik
Programy stażowe dla studentów – rekrutacja uzupełniająca (rozszerzona o studentów 4 semestru I stopnia studiów)   Z uwagi na zwiększenie się ilości dostępnych miejsc informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe w ramach Programu POWER 3.5, zadanie 3 Programy stażowe.   Programy stażowe dedykowane są dla studentów 4 i 6 semestru I stopnia na kierunkach Geodezja i...
28/04/2023, 08:32 / Agnieszka Chudziak
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na staże zawodowe w ramach Programu POWER 3.5, zadanie 3 Programy stażowe. Programy stażowe dedykowane są dla studentów 6. semestru I stopnia na kierunkach Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring Środowiska, Informatyka Geoprzestrzenna oraz 1. i 3. semestru II stopnia na kierunkach Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring...
21/04/2023, 17:09 / Agnieszka Chudziak
Biuro Projektu Power WGGiIŚ informuje o  planowanym programie stażowym dla studentów w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 3 Programy stażowe.   W bieżącym roku staże dedykowane są studentom: 6. semestru I stopnia na kierunkach Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring Środowiska, Informatyka Geoprzestrzenna oraz 1 i 3 semestru II stopnia na kierunkach Geodezja i Kartografia,...
29/04/2022, 15:05 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na staże zawodowe w ramach Programu POWER 3.5, zadanie 3, Programy stażowe. Programy stażowe dedykowane są dla studentów II stopnia, I roku studiów, kierunku: Inżynieria i Monitoring Środowiska na WGGiIŚ. Staże planowane są do realizacji w następujących miejscach: - Urząd Miasta Krakowa (Wydział Ds. Jakości Powietrza i Wydział Gospodarki...
22/04/2022, 11:18 / mgr inż. Olga Sopata
Biuro Projektu Power WGGiIŚ informuje o  planowanym programie stażowym dla studentów w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 3 Programy stażowe. W bieżącym roku staże dedykowane są studentom I roku II stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Warunkiem uruchomienia stażu jest uzyskanie zgłoszeń min. 30% studentów danego kierunku. Miejsca odbywania...
14/06/2021, 17:56 / dr inż. Ewa Dębińska
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na staże w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 3 Programy stażowe. Programy stażowe dedykowane są dla studentów II stopnia, I roku studiów kierunku: Inżynieria i Monitoring Środowiska na WGGiIŚ oraz Inżynieria i Ochrona Środowiska na WGGiOŚ. Staże będę realizowane w następujących miejscach: - Urząd Miasta Krakowa (Wydział Ds....
07/06/2021, 10:30 / mgr inż. Olga Sopata
Biuro Projektu Power WGGiIŚ informuje o  planowanym programie stażowym dla studentów w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 3 Programy stażowe. W bieżącym roku staże dedykowane są studentom I roku II stopnia: - kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki...
12/07/2019, 10:29 / mgr inż. Olga Sopata
W terminie do 7 dni  (liczone od daty zakończenia stażu określonej w umowie trójstronnej o staż) do Wydziałowego Biura Projektu (Budynek C-4, w pokoju 117 lub 119) należy dostarczyć: Uzupełniony i podpisany dziennik stażu (wzór na stronie, powinna znaleźć się tam inf. o szkoleniu BHP) Zaświadczenie o odbyciu stażu (wzór na stronie) Kserokopię...
05/06/2019, 10:29 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji §1 pkt. 7: Student/ka zakwalifikowany/a do udziału w Stażu musi najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu wypełnić i złożyć osobiście w Wydziałowym Biurze Projektu następujące dokumenty: podpisaną przez siebie oraz Pracodawcę Umowę trójstronną o staż / Umowę trójstronną o staż UMK i ARUP, Indywidualny Program Stażu, Oświadczenie...
05/06/2019, 10:29 / mgr inż. Olga Sopata
Zgodnie z §6 Regulaminu odbywania staży:   W ciągu 7 dni od zakończenia Stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia w Wydziałowym Biurze Projektu: pisemnego sprawozdania obejmującego opis prac zrealizowanych podczas stażu oraz opis uzyskanych kompetencji zawodowych w formie Dziennika stażu, zaświadczenia o odbyciu stażu, podpisanego przez osobę reprezentującą Pracodawcę u którego Staż się odbywał. Obowiązkiem...
30/05/2019, 10:29 / dr inż. Mateusz Rzeszutek
Z uwagi na dużą liczbę wolnych miejsc, termin rekrutacji programów stażowych dla studentów Inżynierii Środowiska studiów II stopnia (semestr I) został wydłużony. Zgłoszeń można dokonywać do 04.06.2019 r (godz. 14:00). poprzez złożenie wypełnionych formularzy (1, 2 i 3) w pokoju 117 lub 119 w budynku C4 (WGGiIŚ).  Regulaminy oraz formularze zostały...
16/05/2019, 10:29 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na staże w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 3 Programy stażowe.Regulamin odbywania stażyRegulamin rekrutacjiDokumenty rekrutacyjne:Formularz rekrutacjiOświadczenie o niepełnosprawnościOświadczenie o braku powiązań osobowych z pracodawcą Zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku 20.05. do 27.05.2019 r. poprzez złożenie wypełnionych formularzy (1, 2 i 3) w pokoju 117 lub 119. ...
10/05/2019, 10:29 / mgr inż. Olga Sopata
Programy stażoweProgramy stażowe dedykowane są dla studentów II stopnia, I roku studiów. Staże będę realizowane w następujących miejscach:  - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Środowiska, Zespół Ochrony Powietrza); - Urząd Miasta Krakowa (Wydział Ds. Jakości Powietrza i Wydział Gospodarki Komunalnej); - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (Dyspozytornia Główna, Wydział Zaplecza...

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności