Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanny Stręk

Drukuj

19 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Żanny Stręk: Panią Prof. dr hab. Sabinę Źróbek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów” można się już zapoznać:
- opinia Pani Prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek,
- opinia Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. n. UR.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab inż. Karol Noga z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

streszczenie rozprawy doktorskiej