Informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne GiK

Studia niestacjonarne oferują kierunek Geodezja i Kartografia na następujących stopniach kształcenia:
- studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), 
- studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).

Więcej informacji można uzyskać na stronie Dziekanatu.

 

 Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności