Informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne IŚ


Studia niestacjonarne oferują kierunek Inżynieria Środowiska na następujących stopniach kształcenia:
- studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie),
- studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie). 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Dziekanatu.

 Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności