logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

SaLMaR

Jeden z siedmiu projektów badawczych, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizowany od sierpnia 2012 roku do grudnia 2015 roku, równolegle na terenie Polski i Niemiec. Dotyczył zrównoważonego zarządzania zbiornikami wodnymi w tych krajach. Celem projektu było zlokalizowanie i wskazanie za pomocą hiperspektralnych i termalnych technik teledetekcyjnych źródeł zanieczyszczeń środowiska wodnego oraz wyznaczenie optymalnych sposobów ich eliminacji. W ramach projektu nastąpiła także weryfikacja w terenie oraz parametryzacja i hierarchizacja, z uwzględnieniem wyników klasyfikacji obiektowej (OBIA) obszarów otaczających dany zbiornik. Wypracowane kryteria ekologiczno-gospodarcze oraz strukturalno-użytkowe umożliwią zrównoważony rozwój obszaru, wraz z optymalizacją jego funkcji, zwłaszcza pod kątem rozwoju turystyki, sportu i rekreacji. Opracowane zostały warianty zagospodarowania ziemi, w tym użytków rolnych pod kątem jakościowo-ilościowej optymalizacji zasobów wodnych, których zmienność symulowana jest za pomocą modelu zlewniowego.
Zgromadzone w projekcie wyniki transformowane są do zainteresowanych grup użytkowników między innymi poprzez wdrożenie i udostępnienie (przez Internet) Systemu Informacyjnego Zlewni Zbiorników Wodnych (RBIS).

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności