logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

COST PROJECT FA0901

Projekt: COST PROJECT FA0901 "Putting Halophytes to work: from genes to ecosystems"
Współpraca z : Universidad de Valencia, Departamento de Biologia Vegetal, Spain
Tytuł: "Nieinwazyjne metody pomiaru EC"

Zapoznanie się z metodami i technikami pomiarów przy użyciu sensorów EMI i zastosowanie ich jako narzędzia do przygotowywania map 3-D a także do oceny zasolenia gleb. Pomiary prowadzone były na  terenach zasolonych w obrębie Regionu - Walencja i były powiązane z badaniem różnorodności pokrywy roślinnej tych obszarów poprzez dokładne studia i dokumentację zróżnicowania flory halofilnej.
Pomiary  terenowe w tym EC  z a pomocą sensorów EMI na terenach o wysokim zasoleniu  i różnych sposobach zagospodarowania w tym również wykorzystywanych  rolniczo. Praktyka w Laboratorium Badania Gleb oraz ocena relacji gleba- roślina w oparciu  o przeprowadzone badania. 

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności