logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

STORM

Projekt STORM to Przemysłowa Symbioza dla Zrównoważonej Gospodarki Surowcami. Jest to Sieć Infrastruktury w ramach EIT KIC Raw Materials (Konsorcjum Wspólnoty Wiedzy w obszarze surowców, powołanego przez Europejski Instytut Technologiczny). Projekt trwa od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018.
Celem projektu jest wdrożenie długoterminowej samowystarczalnej Sieci Doskonałości. Sieć ta jest dedykowana do świadczenia usług na rzecz klientów zewnętrznych w zakresie wdrażania innowacyjnego, zrównoważonego biznesu i modeli współpracy w gospodarce o obiegu zamkniętym (Circular Economy) dla wszechstronnego recyklingu i wykorzystania surowców pochodzących z zużytych produktów.
Ponadto celem Sieci Doskonałości jest ułatwienie wykorzystania europejskich surowców wtórnych poprzez integrację i umocnienie już istniejących kompetencji i infrastruktury, a także nowych form współpracy (kompetencje komplementarne, oprzyrządowanie, oprogramowanie, bazy danych, najlepsze praktyk itp.) pomiędzy przedsiębiorstwami. Projekt obejmuje szczególnie cenne materiały, takie jak: złom metali, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, w celu zawrócenia tych materiałów i komponentów do produkcji i gospodarki (szeroka gama metali szlachetnych, surowców krytycznych dla rozwoju gospodarki europejskiej, tworzywa sztuczne, guma).
Grupami docelowymi będą Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), parki przemysłowe i odpowiednie władze, z głównymi oczekiwanymi efektami: nowe modele biznesu, konkurencyjność przemysłu, innowacyjność, zrównoważony rozwój (środowiskowy i społeczny), kapitał ludzki.

Partnerzy projektu:
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico, ENEA (Koordynator), Włochy;
- AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska;
- Bay Zoltan Non-profit Ltd. for Applied Research, Węgry;
- IVL Svenska Miljoeinstitutet AB, Szwecja;
- Fundación Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania;
- Università degli Studi di Milano Bicocca, Włochy;
- ASTER S. Cons. P.A., Włochy;
- DMT GmbH & Co. KG, Niemcy;
- Slovenian National Building and Civil Engineering Institute – ZAG, Słowenia;
- TU Bergakademie Freiberg, Institute of Metal Forming, Niemcy;
- Maier S.Coop (group Mondragon), Hiszpania;
- Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Polska.

Strona internetowa projektu STORM będzie uruchomiona wkrótce.

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności