logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

ENVIREE

Celem głównym projektu ENVIREE jest opracowanie kompleksowego procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE), ze szczególnym uwzględnieniem Sc (skandu), ze źródeł wtórnych tj. przede wszystkim z odpadów wydobywczych. W projekcie jako źródła wtórne metali ziem rzadkich zostaną uwzględnione między innymi: odpady z wydobycia i przeróbki rud miedzi; odpady z przeróbki rud fosforanów (fosfogipsy); odpady z przeróbki rud boksytów (czerwony szlam); odpady wydobywcze z innego rodzaju górnictwa, potencjalnie bogate w metale ziem rzadkich.
W projekcie zostaną opracowane innowacyjne procesy wymywania oraz selektywne i efektywne metody separacji metali ziem rzadkich (procesy hydrometalurgiczne). Najbardziej obiecujące procesy wymywania i separacji będą rozwinięte do skali technicznej. W celu zapewnienia holistycznych metod pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów wydobywczych zostanie przeprowadzona Analiza Cyklu Życia LCA (zadanie AGH), Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko SEA (zadanie AGH), ocena efektywności energetycznej i wykonalności ekonomicznej procesów opracowanych w projekcie, a także zostaną zaproponowane wytyczne nowych technik rekultywacji terenów hałd odpadów wydobywczych (zadanie AGH).

Projekt trwa od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017.

Partnerzy konsorcjum projektu ENVIREE:
1. Chalmers – Chalmers University of Technology (Koordynator) – Szwecja
2. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Polska
>3. IST-ID – Instituto Superior Técnico for Research and Development – Portugalia
4. AICU – Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi – Rumunia
5. KIT – Karlsruhe Institute of Technology – Niemcy
6. PIPAS – Primus.inter.pares AS – Norwegia
7. EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SĄ – Portugalia
8. CEA – Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives – Francja
9. CGS – The Council for Geoscience – Republika Południowej Afryki
10. ROT Recycling Odpady Technologie – Polska
11. BRGM – Francja

Projekt został zakwalifikowany do finansowania w konkursie: 2nd ERA-MIN Joint Call Sustainable Supply of Raw Materials in Europe 2014. 

Partnerem konkursu jest NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności