logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Baltic University Programme

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie aktywnie współpracuje z Baltic University Programme (BUP). Współpraca ta od samego początku (lata 1990.) koordynowana i animowana jest przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. BUP jest międzynarodową siecią, zrzeszającą ponad 220 uczelni wyższych z basenu Morza Bałtyckiego, koordynowaną przez Sekretariat przy Uniwersytecie Uppsalskim w Szwecji.
Jej zasadniczym celem jest rozwijanie nowatorskich form współpracy zarówno pomiędzy uczelniami, jak również między nimi a społeczeństwem, władzami samorządowymi i rządowymi. Głównymi obszarami zainteresowania Programu są zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i rozwój demokracji w rejonie, a zwłaszcza wsparcie i wzmocnienie kluczowej roli, jaką mogą pełnić uczelnie w tych obszarach.
Studenci AGH, w ramach naszej współpracy z BUP, mają możliwość korzystania z szerokiej oferty nowatorskich form międzynarodowej współpracy i edukacji. Z których najważniejsze to Międzynarodowe Konferencje Studenckie, odbywające się kila razy w roku i gromadzące każdorazowo ponad 100 studentów z całego regionu. Szczególną formę ma coroczna letnia Konferencja Sustainability Applied in International Learning (SAIL), która łączy rejs dużym żaglowcem z bogatym programem merytorycznym.
Studenci naszej uczelni corocznie uczestniczą też w przedmiocie akademickim Sustainable Water Management in Baltic Sea Region, oferowanym w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów w języku angielskim. W ramach tego przedmiotu, poza klasycznymi zajęciami, regularnie odbywają się videokonferencje, wspólne opracowanie artykułów (tzw. small papers) i inne formy realizowane w międzynarodowych zespołach. W ich trakcie nasi studenci mają okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniem z kolegami z uczelni wyższych m.in. z Ukrainy, Rosji, Szwecji oraz z ośrodków akademickich z Polski.
Doktoranci naszej uczelni również korzystają z oferty BUP. Najciekawsze możliwości to konkurs na najlepszą pracę doktorską (Baltic University Programme Annual Award for the Best PhD Thesis), a także warsztaty metodyczne, stanowiące wsparcie dla doktorantów w przygotowaniu rozpraw doktorskich.

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności