Skład Kolegium Wydziału na kadencję 2020-2024:


Przewodniczący - Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI

Prodziekani:
Dr hab. inż. Tomasz BERGIER, prof. uczelni
Dr hab. inż. Łukasz ORTYL, prof. uczelni
Dr inż. Elżbieta JASIŃSKA

Kierownicy Katedr:
Prof. dr hab. inż. Beata HEJMANOWSKA
Dr hab. inż. Michał STRACH, prof. AGH
Dr hab. inż. Jacek KUDRYS, prof. AGH
Dr hab. inż. Marcin CHODAK, prof. AGH
Dr hab. inż. Wojciech JAŚKOWSKI, prof. AGH

Profesorowie i doktorzy habilitowani:
Prof. dr hab. inż. Elena NEVEROVA-DZIOPAK
Prof. dr hab. inż. Krystian PYKA
Dr hab. inż. Piotr BANASIK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Anna BARAŃSKA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Karol FIREK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Krystian KOZIOŁ, prof. uczelni
Dr hab. inż. Grzegorz LENDA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Marcin LIGAS, prof. uczelni
Dr hab. inż. Tomasz LIPECKI, prof. uczelni
Dr hab. inż. Zygmunt NIEDOJADŁO, prof. uczelni
Dr hab. inż. Piotr PARZYCH, prof. uczelni
Dr hab. inż. Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, prof. uczelni

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego:
Dr inż. Wojciech GRUSZCZYŃSKI
Dr inż. Przemysław KURAS
Dr inż. Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA
Dr inż. Michał WITKOWSKI

Przedstawiciele związków:
Dr Aleksandra WAGNER
mgr inż. Anna ZBOROWSKA

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Dr inż. Zdzisław SOBCZYK
Mgr inż. Agnieszka KANTOR-DUŻYK

Przedstawiciele Studentów:
inż Damian OZGA
Aleksandra RYBAK
Anna SUCHECKA

Przedstawiciel Doktorantów:
Mgr inż. Anna ŻĄDŁO


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności