logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Skład Kolegium Wydziału na kadencję 2020-2024:


Przewodniczący - Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI

Prodziekani:
Dr hab. inż. Tomasz BERGIER, prof. uczelni
Dr hab. inż. Łukasz ORTYL, prof. uczelni
Dr inż. Elżbieta JASIŃSKA

Kierownicy Katedr:
Prof. dr hab. inż. Beata HEJMANOWSKA
Prof. dr hab. inż. Marcin CHODAK
Dr hab. inż. Wojciech JAŚKOWSKI, prof. AGH
Dr hab. inż. Jacek KUDRYS, prof. AGH
Dr hab. inż. Michał STRACH, prof. AGH

Dyrektor Administracyjny Wydziału:
Dr inż. Zdzisław SOBCZYK

Profesorowie i doktorzy habilitowani:
Prof. dr hab. inż. Krystian PYKA
Dr hab. inż. Piotr BANASIK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Anna BARAŃSKA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Karol FIREK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Krystian KOZIOŁ, prof. uczelni
Dr hab. inż. Grzegorz LENDA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Marcin LIGAS, prof. uczelni
Dr hab. inż. Tomasz LIPECKI, prof. uczelni
Dr hab. inż. Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, prof. uczelni

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego:
Dr inż. Wojciech GRUSZCZYŃSKI
Dr inż. Przemysław KURAS
Dr inż. Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA
Dr inż. Michał WITKOWSKI

Przedstawiciele związków:
Dr Aleksandra WAGNER
mgr inż. Anna ZBOROWSKA

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Mgr inż. Agnieszka KANTOR-DUŻYK

Przedstawiciele Studentów:
inż. Piotr ŁAZARZ
Natalia KLAWIKOWSKA
Jakub PRADEL

Przedstawiciel Doktorantów:
mgr inż. Aleksandra JASIŃSKA

Zaproszeni
Prof. dr hab. inż. Elena NEVEROVA-DZIOPAK
Prof. dr hab. inż. Piotr PARZYCH

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności