logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Organizacje studenckieStudenci Wydziału w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach różnych organizacji studenckich, m. in.:
- IAESTE AGH Kraków,
- BEST AGH Kraków,
- Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH,
- Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH.

Dużym atutem Wydziału są prężnie działające studenckie koła naukowe:
- Koło Naukowe Geodetów Dahlta,
- Koło Naukowe KNGK Geoinformatyka,
- Koło Naukowe Ochrony Środowiska,
- Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza,
współpracujące z kołami innych Uczelni, a także Ogólnopolskim Klubem Studentów Geodezji.

Od 2012 roku dzięki staraniom KNGK Geoinformatyka działa ogólnopolska Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki NSGeo, zrzeszająca koła naukowe zajmujące się tematyką GISu oraz geoinformatyki.

Studentom polecamy także strony internetowe:
- Centrum Karier,
- Biuletyn AGH,
- Studencki Magazyn BIS.Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności