logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Wydziałowa Rada Samorządu Studenów


Rada Samorządu Studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska reprezentuje wszystkich Studentów Naszego Wydziału.
 
Naszym celem jest ochrona Waszych praw, godności i interesów. Wraz z władzami Wydziału realizujemy zadania dotyczące dydaktyki i pomocy materialnej. Dążymy do zapewnienia studentom jak najlepszych warunków podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju intelektualnego.
 
Jesteśmy Waszymi przedstawicielami na Radzie Wydziału GGiIŚ, w Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz uczestniczymy w posiedzeniach Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH reprezentujemy Studentów i sprawy WGGiIŚ oraz mamy wpływ na decyzje podejmowane w ramach całej Uczelni. Wchodzimy także w skład Komisji przeprowadzającej egzaminy komisyjne.
Zajmujemy się również uatrakcyjnieniem waszego życia kulturalnego. Organizujemy imprezy cykliczne takie jak: "wydziałówki", Rajd Studentów WGGiIŚ oraz Bal Geodety.
 
W momencie pojawienia się jakichkolwiek problemów lub konfliktów na płaszczyźnie Student – Wydział zawsze służymy radą i pomocą. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące współpracy w ramach Wydziału. Chętnie wspomagamy i realizujemy wszelkie inicjatywy, które zrodzą się w głowie Studenta.
 
Skład:

Przewodnicząca: Anna Suchecka

Zastępca Przewodniczącej: Piotr Łazarz

Senator AGH: Karolina Boroń

Pozostali członkowie:
Aleksandra Rybak
Maciej Gudowski
Weronika Łaska
Oliwia Lorenc
Anna Chaim
Marcelina Król
Michał Kołek
Marcin Kucza
Damian Ozga

Archiwum
Wyszukiwarka

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft
Projekt BON: dr inż. Zbigniew Kowalewski, mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności