Rekrutacja na Studia Stacjonarne I stopnia
Wydział oferuje następujące kierunki kształcenia na studiach I stopnia:
- Geodezja i Kartografia,
Geoinformacja (od roku akademickiego 2018/2019)

- Inżynieria i Monitoring Środowiska.
Drogi Kandydacie
,

Nasz Wydział oferuje trzy kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych inżynierskich pierwszego stopnia: Geodezja i Kartografia , Geoinformacja oraz Inżynieria i Monitoring Środowiska (dawna Inżynieria Środowiska).
W planach studiów wszystkich oferowanych kierunków kształcenia, oprócz przedmiotów tradycyjnych, znajdują się przedmioty ujmujące najnowocześniejsze techniki i technologie prowadzenia pomiarów, obliczeń, analiz, interpretacji branżowych, komputerowej interpretacji obrazów i graficznej prezentacji rozwiązań inżynierskich. Szeroko traktowana jest technika satelitarna pozwalająca na wykorzystanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych oraz pozyskiwanie informacji o terenie i środowisku naturalnym z poziomu lotniczego i satelitarnego.
W przypadku kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska specyfika kształcenia na naszym wydziale wynika z kompleksowego potraktowania problemów środowiskowych oraz umożliwia zapoznanie się z metodami oceny zagrożeń i ochrony wszystkich komponentów środowiska. Jednocześnie w programie studiów tego kierunku duży nacisk jest położony na umiejętności projektowe z zakresu typowej inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego istotne z punktu widzenia ubiegania się o uprawnienia budowlane.
Wydział dysponuje dobrze wyposażonymi, licznymi specjalistycznymi laboratoriami i pracowniami komputerowymi do prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów.
W instrumentarium geodezyjnym znajdują się urządzenia pomiarowe produkowane przez firmy o renomie światowej takie jak: tachimetry elektroniczne, niwelatory kodowe, odbiorniki satelitarne, wykrywacze elektromagnetyczne, a także unikalne przyrządy typu: giroteodolit, georadar, kamera termowizyjna.
Zaplecze laboratoryjne wykorzystywane na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska oparte jest na nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach dydaktycznych m.in. z zakresu inżynierii wodnej, inżynierii ochrony powietrza oraz ochrony i rekultywacji gleb, umożliwiające również realizację zajęć z zakresu typowego monitoringu środowiska.
Wydziałowe pracownie komputerowe wyposażone są w nowoczesne oprogramowanie przydatne w pracy zawodowej inżyniera geodety, inżyniera geoinformacji i inżyniera środowiska. Istnieje również możliwość korzystania z Uczelnianego Centrum Informatycznego.
Zapraszamy wszystkich Maturzystów do skorzystania z naszej oferty kształcenia dla studiów I stopnia. Spotkacie się u nas z życzliwością nauczycieli akademickich, a po ukończeniu studiów nie będziecie mieli kłopotów ze znalezieniem pracy.


 

 Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft
Projekt BON: dr inż. Zbigniew Kowalewski, mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności