logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Uruchomienie systemu e-Rekrutacja dla kandydatów na studia I stopnia (inżynierskie) WGGiIŚ

W dniu 3 czerwca Centrum Rekrutacji AGH w Krakowie uruchomia system e-Rekrutacja w związku z rozpoczęciem pierwszego cyklu rekrutacji na studia pierwszego stopnia (inżynierskie). Od tego dnia maturzyści mogą już w systemie informatycznym zakładać konto kandydata na studia i logować się w celu wypełnienia potrzebnych danych do przyjęcia na studia.

Link do systemu e-Rekrutacja

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia będzie możliwe do 15.07.2024 r.  Ponownie będzie się można dostać na studia w drugim cyklu rekrutacji, który będzie trwał od 16.07 do 22.07.2024 r. Uwaga ostatni cykl rekrutacji w systemie e-Rekrutacja będzie otwarty od 02.09 do 12.09.2024 r.


Procedura składania podań na studia rekrutacja krok po kroku


Zapraszamy do studiowania jednego z 3 kierunku studiów inżynierskich na Naszym Wydziale. Są to kierunki:

Geodezja i Kartografia – zapraszamy do opisu na stronie: https://studiuj.wggiis.agh.edu.pl/gik.html

Inżynieria i Monitoring Środowiska – zapraszamy do opisu na stronie: https://studiuj.wggiis.agh.edu.pl/ims.html

Informatyka Geoprzestrzenna – zapraszamy do opisu na stronie: https://studiuj.wggiis.agh.edu.pl/gin.html

Maturzysto od 3 czerwca - możesz już zakładać koto wpisywać swoje dane do systemu oraz wybrać i wpisać jeden z tych 3 kierunków do wyboru.Trzy strzałki o nazwach Informatyka Geodezja i Środowisko i tekst System Rekrutacji AGH już otwarty.

Pracownicy - informacje

16/07/2024, 08:24 / dr inż. Ewa Dębińska
W związku z organizacją konferencji XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists - Interdisciplinary Topics In Mining, Geology and Geomatics jej Komitet Organizacyjny z Politechniki Wrocławskiej doceniając wkład w rozwój geoinformatyki zarówno w kraju jak i za granicą postanowił zaprosić pracownika Naszego Wydziału dr hab. inż. Artura Krawczyka do...
12/07/2024, 12:32 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach  19–21.06.2024 r. na wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej odbyła się XVI International Scientific Conference „Transport Problems” – TP’2024, z kolei 17–18.06.2024 r. odbyło się XIII International Symposium of Young Researchers.   W sesji konferencyjnej „Problemy Transportu Szynowego 2” wyniki badań nt.: ”Monitoring Marshalling Yard Capacity in the...
04/07/2024, 15:43 / dr inż. Ewa Dębińska
11 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie hybrydowe oficjalnie rozpoczynające realizację drugiej części projektu „AlignSAR: Open SAR Library”, który finansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ESA w Rzymie-Frascati (Włochy) oraz członkowie konsorcjum projektowego reprezentujący Uniwersytet w Twente (Holandia), Uniwersytet w Leeds (Wielka Brytania), Starion...
04/07/2024, 15:12 / dr inż. Ewa Dębińska
W czerwcu br. uruchomiono rekrutacje na studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.  Wszystkie kierunki studiów podyplomowych oraz kursów są dostosowane do potrzeb współczesnych pracodawców oraz administracji państwowej i samorządowej oraz skrojone w taki sposób, aby absolwenci mieli jak największą wiedzę praktyczną, którą będą mogli wykorzystać bezpośrednio...
01/07/2024, 10:05 / dr inż. Mateusz Jakubiak
Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu to wyjątkowe w skali kraju studia współorganizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Wrocławski.   15 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenia drugiej edycji SP MAK, której liderem w było AGH. Świadectwa ukończenia SP MAK, z podpisami trzech rektorów wręczali Prorektor ds. Studenckich prof....
26/06/2024, 11:11 / dr hab. inż. Artur Krawczyk
Z wielką przyjemnością informujemy, iż w rankingu Perspektyw 2024 kierunek Geodezja i Kartografia prowadzony naszym Wydziale zajął DRUGIE miejsce wśród wszystkich kierunków inżynierskich Geodezji i Kartografii w Polsce, których łącznie jest 13.   Zapraszamy maturzystów na studia na nasz wysoko oceniany kierunek studiów  https://studiuj.wggiis.agh.edu.pl/gik.html , rekrutacja trwa i można się zapisać...
19/06/2024, 10:02 / dr inż. Justyna Jasiołek
Jury XXXVII Konkursu o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego podjęło decyzję o przyznaniu jednej nagrody I stopnia i dwóch nagród II stopnia.  Celem konkursu jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć dydaktycznych, takich jak: tworzenie innowacyjnych metod w dydaktyce i nowych unikatowych kierunków kształcenia, opracowanie wyróżniających się materiałów dydaktycznych czy aktywna działalność w tworzeniu nowoczesnych...
18/06/2024, 07:57 / mgr inż. Piotr Ciach
W dniu 5 czerwca w ramach turnieju tenisa stołowego Ligi Międzywydziałowej AGH nasz utalentowany reprezentant Pan Paweł Kopacki, student z pierwszego roku studiów na kierunku Informatyka Geoprzestrzenna, zajął 1 miejsce i stanął na najwyższym stopniu podium. Pokonał reprezentantów wszystkich pozostałych wydziałów AGH. Turniej odbył się w nowej wielofunkcyjnej hali sportowej AGH. Serdeczne...
16/06/2024, 14:09 / mgr inż. Urszula Czabańska
wieloletni pracownik Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, były Dziekan Wydziału.   Pogrzeb odbędzie się  w poniedziałek dnia 24 czerwca 2024 roku o godzinie 11.00   w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.    Prof. dr hab. inż. Józef Czaja urodził się w 19 marca 1943 roku w Szkodnej na Podkarpaciu. Studia na Wydziale Geodezji Górniczej...
11/06/2024, 11:41 / Dr hab. inż. Tomasz STOCH
W dniach 5-7 maja 2024 roku już po raz szósty odbył się wyjazd techniczno-szkoleniowy z cyklu TechTour. Wycieczka do zakładów górniczych dedykowana jest głównie studentom drugiego roku starej specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza oraz 1 roku nowej specjalności o nazwie Miernictwo i Geozagrożenia, która zastąpi starą specjalność. TechTur 2024 ma...
10/06/2024, 14:22 / prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
W ostatnich dniach, w pięknym pejzażu Pogórza Sądeckiego i przy cudownej pogodzie odbywało się szóste Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych. Organizatorem był tradycyjnie Polski Komitet ISM (International Society For Mine Surveying), z siedzibą na naszym Wydziale.   Uczestnicy przyjechali z całej Polski, z kopalń KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum CB-R, PeBeKa, Polskiej...
05/06/2024, 13:47 / inż. Katarzyna Smoter
Praktyki studenckie RS&GIS w słonecznej Italii  Grupa studentów specjalności Remote Sensing & GIS (kierunku Informatyka Geoprzestrzenna) miała wyjątkową okazję odbywania praktyk studenckich we Włoszech w pięknych miastach Ankonie i Bari. Praktyki te są szczególne, ponieważ odbyły się po raz pierwszy dla tej nowej specjalności. W ramach praktyk studenci uczestniczyli w praktycznym...
05/06/2024, 11:15 / mgr inż. Katarzyna Rombalska
I miejsce mgr inż. Marcelina Koprowska za pracę magisterską w 51 edycji "Konkursu Oddziału SITK RP w Krakowie na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla prac dotyczących tematyki transportowej Miasta Krakowa i Małopolski". Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) Oddział w Krakowie. Prace...
03/06/2024, 11:26 / mgr inż. Katarzyna Rombalska
W dniu 3 czerwca Centrum Rekrutacji AGH w Krakowie uruchomia system e-Rekrutacja w związku z rozpoczęciem pierwszego cyklu rekrutacji na studia pierwszego stopnia (inżynierskie). Od tego dnia maturzyści mogą już w systemie informatycznym zakładać konto kandydata na studia i logować się w celu wypełnienia potrzebnych danych do przyjęcia na studia....
30/04/2024, 12:37 / mgr inż. Katarzyna Rombalska
19 kwietnia 2024 mieliśmy przyjemność zaprezentować nasz Wydział na Dniu Otwartym AGH 2024.  Byliśmy aktywni w namiocie głównym, w namiocie kół naukowych, przed budynkiem Wydziału, w laboratoriach w budynku Wydziału oraz w relacji na żywo, czyli w tzw. “Wirtualnej części Dnia Otwartego”. Dopisała nam pogoda, dopisali zainteresowani, ale przede wszystkim...
29/04/2024, 08:25 / mgr inż. Katarzyna Rombalska
Członkowie projektu AntyOksy z grupy Maspex, firmy Tymbark-MWS oraz AGH WGGiIŚ spotkali się na Wydziale GGiiŚ. W lipcu informowaliśmy, że pracownicy WGGiIŚ AGH University of Krakow otrzymali finansowanie z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji napojów antyoksydacyjnych szansą na poprawę kondycji psychofizycznej społeczeństwa” (akronim: AntyOksy). Projekt...
22/04/2024, 14:45 / mgr inż. Katarzyna Rombalska
Dwoje absolwentów WGGiIŚ AGH Uniwersity of Kraków otrzymało wyróżnienie w Diamentach AGH12 kwietnia w Bibliotece Głównej AGH odbyła się uroczysta gala XXV edycji konkursu „Diamenty AGH”. Z radością informujemy, że wśród wyróżnionych prac magisterskich znalazły się prace dwójki naszych utalentowanych absolwentów:    mgr inż. Marcin Kucza za pracę "Badanie wpływu obszarów zielonych...
22/04/2024, 14:31 / mgr inż. Katarzyna Rombalska
Pracownicy WGGiŚ AGH Uniwersity of Krakow wyróżnieni na podstawie ankiet.Dzięki efektywnemu wypełnieniu ankiet studenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska nie tylko zostali nagrodzeni nadprogramowymi w skali AGH godzinami rektorskimi. Wyłoniono na ich podstawie również najlepiej ocenianych przez studentów dydaktyków. Najlepsza trójka #WGGiIŚ według ankiet studenckich to: ✅mgr inż....
12/04/2024, 10:21 / mgr inż. Katarzyna Rombalska
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska rozpoczęło wiosenny cykl badań w ramach projektu badawczego finansowanego z Grantu Rektora - „Przemiany wybranych małych zbiorników wodnych na terenie miasta Krakowa”Członkowie Koła odwiedzili cztery zbiorniki zlokalizowane na terenie użytku ekologicznego „Uroczysko w Rząsce” w krakowskiej dzielnicy Mydlniki. Dedykowane zespoły badawcze analizowały teren pod pięcioma...
28/03/2024, 11:51 / dr inż. Ewa Dębińska
Szanowni Koleżanki, Koledzy, Doktoranci, Studenci oraz Sympatycy naszego Wydziału,  na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy chciałbym życzyć Państwu dobrych chwil w gronie bliskich, smacznego jajka i mokrego Dyngusa oraz wypoczynku i optymizmu z nadchodzącą wiosną.  Dziekan oraz Prodziekani WGGiIŚ  
26/03/2024, 10:03 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy tegorocznych Maturzystów oraz wszystkich zainteresowanych studiowaniem na naszym Wydziale GGiIŚ na plenerowy Dzień Otwarty AGH, który odbędzie się już 19 kwietnia 2024 roku. Zapraszamy do naszego stanowiska w namiocie naprzeciwko Biblioteki Głównej AGH. Będziemy tam na Was czekać w godz. 9:00–15:00 i stamtąd oprowadzimy Was po wybranych laboratoriach...
21/03/2024, 14:01 / dr inż. Ewa Dębińska
Krakowskie Biuro Festiwalowe i Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) w dniu 6 marca podpisały w Pałacu Potockich porozumienie o współpracy. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie merytoryczne, a także wykorzystanie dorobku, potencjału i pozycji obu instytucji w zakresie organizacji prac dyplomowych realizowanych w ramach Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK). Prace Studentów...
14/03/2024, 14:00 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 13 marca br Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej zorganizował seminarium naukowo-techniczne pt. "Znaczenie monitoringu przemieszczeń i deformacji dla bezpieczeństwa inwestycji budowlanych". Celem seminarium była wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych. Wśród prelegentów byli przedstawiciele ośrodków naukowych m.in. Politechnik Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza, University of Stuttgart,...
04/03/2024, 11:22 / dr inż. Ewa Dębińska
W imieniu Autora, dr inż. Wojciecha Kocota (Katedra KGIiB), zapraszamy na  bogato ilustrowaną fotografiami opowieść z cyklu "Obrazki z podróży".  Tym razem rzecz będzie o Tunezji.   Z Autorem odwiedzimy między innymi Kartaginę, Kairouan, El Kef, Dougga, El Jem, Chenini, liczne Ksary oraz miejsca, gdzie kręcono "Gwiezdne Wojny".  Czas: czwartek, 14.03.2024, godzina 18:30.  Miejsce: AGH. Pawilon C-4, sala 301.  Wstęp bezpłatny 
28/02/2024, 11:22 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 12-16.02.2024 r. trójka doktorantów z naszego Wydziału w składzie Katarzyna Strząbała, Magdalena Łucka oraz Dawid Mrocheń uczestniczyło w zimowej szkole Advanced GATHERS School, która odbyła się w Rzymie. W trakcie tego intensywnego tygodnia doktoranci zgłębiali tajniki technologii takich jak InSAR, LiDAR oraz GNSS, skupiając się na monitorowaniu i...
08/02/2024, 13:51 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 8 lutego uruchomiony zostaje 2. cykl rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie). Kandydaci mogą w systemie informatycznym się logować w celu wypełnienia potrzebnych danych do przyjęcia na drugi stopień studiów.   Drugi cykl rekrutacji, będzie trwał tylko 4 dni - od 8.02 do 11.02.2024   Link do systemu e-Rekrutacja https://rekrutacja.cr.agh.edu.pl/     Więcej informacji o procedurze...
05/02/2024, 11:10 / dr inż. Ewa Dębińska
14 stycznia ruszyły na naszym Wydziale obrony prac inżynierskich, podczas których studenci kierunków Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring Środowiska oraz Geoinformacja, prezentują przed komisją egzaminacyjną wyniki swoich projektów.  Możemy już świętować sukces blisko 100 nowych inżynierów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH! Serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu zawodowego! I...
01/02/2024, 13:56 / dr inż. Ewa Dębińska
W ramach działań Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu 31.01.2024 roku zorganizowano otwarte zebranie, które odbyło się w sali im. Karoliny Lanckorońskiej w siedzibie PAU na ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.Głównym punktem spotkania była prezentacja referatu przez dr hab. inż. Artur Krawczyka, prof. AGH  (Katedra OTG) pod tytułem: „Rola postulatów...
15/01/2024, 10:24 / dr inż. Ewa Dębińska
Początek roku dla naszych Studentek i Studentów 7 semestru studiów oznacza zbliżający się koniec studiów I stopnia. 11 stycznia 2024 odbył się na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska egzamin inżynierski. Wyzwanie podjęło 101 studentów specjalności Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring Środowiska oraz Informatyka Geoprzestrzenna. Cała procedura egzaminacyjna została...
15/01/2024, 09:47 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 8-12 stycznia 2024r. dr inż. Antonii Rzonca (Katedra F,TŚiIP), w ramach wyjazdów na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (STT) w programie Erasmus+ udał się na Uniwersytet TU Darmstadt na zaproszenie prof. Doroty Iwaszczuk. W trakcie tego pobytu prowadził zajęcia dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich oraz miał możliwość przedstawienia...
12/01/2024, 13:22 / dr inż. Ewa Dębińska
W imieniu CSM AGH zapraszamy Studentki, Doktorantki, Studentów i Doktorantów na zbliżający się Erasmus+ Partner Day. Ważne informacje: Termin: 17 stycznia 2024.  Oficjalne otwarcie: godzina 10:00  Lokalizacja: Hol budynku A0 i sala nr 31 - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  W programie:  Wspólne seminaria i dyskusje panelowe z przedstawicielami uczelni z...
11/01/2024, 14:33 / dr inż. Ewa Dębińska
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH po raz kolejny uruchamia studia II stopnia na kierunku Informatyka Geoprzestrzenna.  Dzisiejsza rzeczywistość na rynku pracy to nowoczesny zinformatyzowany sprzęt, wyposażony w systemy operacyjne i zautomatyzowane systemy pomiarowe oraz informatyczne techniki przetwarzania i analizy danych. Czas pozyskania zbiorów...
05/01/2024, 13:03 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 8 stycznia br AGH w Krakowie uruchomia system e-Rekrutacja w związku z rozpoczęciem pierwszego cyklu rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie). Kandydaci mogą już w systemie informatycznym zakładać konto kandydata na studia i logować się w celu wypełnienia potrzebnych danych do przyjęcia na drugi stopień studiów. Złożenie lub...
28/12/2023, 13:57 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 26 grudnia br odbyła się emisja jednego z odcinków cyklu programów popularno-naukowych pod tytułem "Stacja Arktyka" w kanale publicznej telewizji "TVP Nauka". W tym programie dr inż. Paulina Lewińska  (Katedra KGIiB) opowiada o pracy badawczej w realizowanej na Spitsbergenie w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.  We wspomnianym odcinku dużą część poświęcono na...
21/12/2023, 14:06 / dr inż. Ewa Dębińska
12/12/2023, 14:04 / dr inż. Ewa Dębińska
Już w najbliższy czwartek (14.12.2023) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące kształcenia na II stopniu na kierunku Geodezja i Kartografia oraz Informatyka Geoprzestrzenna. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem specjalności na kierunku Geodezja i Kartografia zapraszamy do sali 301 na godzinę 13:40, a na wszystkich zainteresowanych Informatyką Geoprzestrzenną czekamy w sali 106...
06/12/2023, 13:06 / dr inż. Ewa Dębińska
Od 5 grudnia 2023 r na półce z podręcznikami dla studentów WGGiIŚ dostępna jest nowa pozycja: e-podręcznik pt. Podstaw fotogrametrii autorstwa prof. dr hab. inż. Krystiana Pyki Katedra F,TŚiIP . E-podręcznik jest adresowany do studentów geodezji i kartografii, jak też studentów kierunków pokrewnych: geoinformacja czy geoinformatyka. Intencją Autora podręcznika jest...
04/12/2023, 13:44 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do corocznej akcji charytatywnej - AGH Święta Dzieciom. Ze względu na tradycyjną formę zbiórki, prosimy o przyniesie ze sobą gotówki :) W tym roku zbieramy pieniążki przez dwa dni: - śpiewanie i kawa – wtorek 05.12.2023 r. – koncert od 10:00 s. 301, C-4;...
04/12/2023, 09:52 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów kończących I stopień studiów inżynierskich na naszym Wydziale, ale również studentów z innych Wydziałów AGH oraz Uczelni, na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące możliwości dalszego kształcenia na II stopniu w zakresie kierunków: Inżynieria i Monitoring Środowiska   8 grudnia, godz. 8:30 , bud. C-4 AGH, s. 505  Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja   8 grudnia, godz. 8:30 , bud. C-4 AGH, s. 505    Geodezja i Kartografia 14...
30/11/2023, 10:49 / dr inż. Ewa Dębińska
W drugiej połowie październiku 2023 roku Pani prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak w ramach programu Erasmus+, prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Budownictwa Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi.  Oprócz spotkań ze studentami, Pani profesor uczestniczyła w uroczystych obchodach 102. rocznicy Wydziału Budownictwa, którym towarzyszyła konferencja naukowa na temat innowacyjnych technologii...
28/11/2023, 13:05 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, że dr inż. Artur Guzy Katedra OTG otrzymał grant pt. „3MAP: Monitoring, Modelowanie i Minimalizowanie obniżeń powierzchni terenu w obszarach deltowych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 25. Przyznana kwota na realizację grantu wynosi: 1 165 344 PLN. Projekt 3MAP dotyczy obniżeń terenu w...
28/11/2023, 12:41 / dr inż. Ewa Dębińska
W imieniu Autora, dr inż. Wojciecha Kocota Katedra KGIiB, zapraszamy na bogato ilustrowaną fotkami opowieść o wyprawie na Kaukaz.     Środa 29. grudnia, godz. 18:30,C-4, s. 301  
27/11/2023, 13:43 / dr inż. Ewa Dębińska
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową w konkursie MINIATURA 7. Wśród pięciorga laureatek i laureatów konkursu z AGH jest pani dr inż. Paulina Lewińska Katedra KGIiB reprezentująca Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Pani Doktor realizuje działanie naukowe pod tytułem “Zastosowanie termowizji bliskiego zasięgu do monitorowania ablacji i cielenia czoła lodowca”. Otrzymana...
27/11/2023, 10:04 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki na specjalności studiów II stopnia "Miernictwo i Geozagrożenia" na kierunku Geodezja i Kartografia. Studia będą realizowane na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH od marca 2024. Miernictwo i Geozagrożenia to zmodyfikowany program nauczania dotychczas oferowanej Kandydatom specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza.  W ramach zmiany nazwy specjalności oraz modyfikacji...
17/11/2023, 14:18 / dr inż. Ewa Dębińska
Z inicjatywy Rektora AGH prof. Jerzego Lisa w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni i biznesu zaangażowanych w projekt studiów podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK). Studia są wyjątkową w skali Polski inicjatywą trzech uczelni: Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Uniwersytetu Wrocławskiego (Uwr) oraz Akademii Górniczo - Hutniczej, z istotnym wsparciem...
17/11/2023, 12:09 / dr inż. Ewa Dębińska
Za nami I Kongres Geoinformacyjny. Wydarzenie naukowe, którego współorganizatorem był Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, miało miejsce w dniach 25-27 października 2023 r. Sesje plenarne i posterowe odbywały się w hotelu QUBUS w Krakowie. Konferencję uświetnili goście zagraniczni m.in. z Włoch, Austrii, Niemiec, Belgii, USA.  Łącznie uczestniczyło w...
14/11/2023, 09:12 / dr inż. Ewa Dębińska
Pracownicy WGGiIŚ (z Katedry KGIiB) – dr inż. Edyta Puniach i dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała , prof. AGH – w ostatnim tygodniu udali się do Ameryki Póludniowej w ramach projektu pod tytułem „Wpływ ekstremalnych zjawisk klimatycznych na stan zachowania stanowisk archeologicznych w Peru” wykonywanego w ramach Grantów Interwencyjnych Narodowej...
13/11/2023, 11:04 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 26-29.10.2023 w Pekinie i Xuzhou odbył się XVIII światowy kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego (ISM - http://www.ism-minesurveying.com ). Przedstawiciele naszego Wydziału brali udział w obradach kongresu i spotkaniach prezydium ISM. Prof. Ryszard Hejmanowski, przewodniczący IV Komisji ISM, został zaproszony do wygłoszenia Key Note w sesji plenarnej. W czasie...
07/11/2023, 12:41 / dr inż. Ewa Dębińska
Jak co roku, w połowie listopada odbywa się GIS Day – międzynarodowy dzień technologii GIS i święto jego użytkowników. W tym roku Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie organizuje 15 listopada w środę konferencję w ramach jego obchodów. Konferencja skierowana jest do studentów i wszystkich sympatyków...
31/10/2023, 11:24 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 25.09. – 13.10.2023, doktorant  z Katedry Geodezji Zintegrowanej i Kartografii, Maciej Michalczak odbył krótkoterminowy staż naukowy w Niemieckim Centrum Badawczym Nauk o Ziemi w Poczdamie (GeoForschungsZentrum Potsdam). Wyjazd finansowany był z Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w AGH, Działanie 4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z...
31/10/2023, 10:55 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 13 października 2023 roku podczas ceremonii upamiętniającej powstanie Komisji Edukacji Narodowej, nastąpiła uroczysta promocja doktorów habilitowanych. Z rąk JM Rektora AGH w Krakowie promocję tę odebrał dr hab. inż. Arkadiusz Kampczyk,  prof. uczelni. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, naszego wydziału oraz zaproszeni goście. Podczas wydarzenia, które upamiętnienia powstanie...
31/10/2023, 10:29 / dr inż. Ewa Dębińska
Od 12 października gościmy na naszym wydziale wybitnego specjalistę w dziedzinie teledetekcji, fotogrametrii i GIS - Visiting Professor, prof. Eve Savina Malinwierni z UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE w Ankonie. Wizyta Pani profesor jest częścią owocnej współpracy między Katedrą Fotogrametrii, Teledetekcji i Inżynierii Przestrzennej, a Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e...
30/10/2023, 14:33 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 23-24 października 2023 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska odbyła się konferencja GeoBench2023 pt. "Evaluation and BENCHmarking of Sensors, Systems and GEOspatial Data in Photogrammetry and Remote Sensing" ogranizowana wspólnie przez AGH (Beata Hejmanowska), Fundację Bruno Kessler z Trydentu (Fabio Remondino), Uniwersytet Techniczny w Darmstadt (Dorota...
27/10/2023, 14:19 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, iż Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski i Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka w dniu 26 października 2023 r. w Krakowie podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy, która będzie dotyczyła między innymi: współpracy naukowej, wspólnego udziału w projektach badawczych oraz rozwojowych, wspierania przez GGK procesu dydaktycznego na Wydziale...
24/10/2023, 09:26 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 25-27 października odbędzie się w Krakowie I Kongres Geoinformacyjny. Jest on współorganizowany przez WGGiIŚ AGH. To wyjątkowe wydarzenie: po raz pierwszy nastąpi integracja wielu środowisk związanych z pozyskiwaniem, opracowywaniem i wykorzystaniem szeroko rozumianych danych przestrzennych. Podczas Kongresu zaplanowane są sesje plenarne, sesje referatowe, panele dyskusyjne oraz sesje posterowe, gościnnie...
24/10/2023, 09:12 / dr inż. Ewa Dębińska
Stanford University we współpracy z wydawnictwem „Elsevier” opublikował listę Science -Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators. Znajdziemy na niej grono najczęściej cytowanych naukowców z całego świata. Na World’s TOP 2% Scientist znalazło się, aż kilkudziesięciu naukowców z AGH sklasyfikowanych w 22 dziedzinach naukowych i 174 poddziedzinach, zgodnie z klasyfikacją...
18/10/2023, 13:25 / dr inż. Ewa Dębińska
Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci!  Zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowania uzyskania przez Was tytułu magistra, podczas ŚWIĘTA ABSOLWENTÓW AGH. Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli studia w 2023 roku.  Uroczystość z udziałem absolwentów II stopnia, studiów stacjonarnych, władz AGH i zaproszonych gości odbędzie się w dniu 18 listopada 2023 r. o godz. 10:00...
12/10/2023, 12:59 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam jest poinformować, że wśród zwycięzców tegorocznych nagród Laur Dydaktyka znaleźli się pracownicy WGGiIŚ. W kategorii „Przyjaciel Studenta” statuetkę otrzymała Pani Prodziekan dr inż. Elżbieta Jasińska. Zaś w kategorii „Promotor” Pani dr inż. Ewa Głowienka. Organizatorami konkursu jest URSS AGH - wszyscy członkowie URSS AGH są studentami naszej Alma...
06/10/2023, 14:48 / dr inż. Ewa Dębińska
Szanowni Państwo, To już ostatnia chwila by dołączyć do elitarnego grona ekspertów w obszarze zmian klimatycznych, zdobywając cenne relacje i umiejętności, które są obecnie bardzo pożądane na rynku pracy zapraszamy na PS "Międzyuczelniana Akademia Klimatu" SGH AGH UWr   Zapisy zostały przedłużone do 15 października 2023. Semestr rozpocznie się zjazdem w...
05/10/2023, 14:33 / dr inż. Ewa Dębińska
We wtorek 3 października w Auli AGH oficjalnie rozpoczęliśmy rok akademicki 2023/2024 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Przy dzwiękach Gaudeamus igitur powitaliśmy studentów 1 roku studiów na kierunkach Geodezja i Kartografia, Informatyka Geoprzestrzenna oraz Inżynieria i Monitoring Środowiska. Uroczystość uświetnili swą obecnością m.in. władze Rektorskie, liczne grono Dziekańskie...
29/09/2023, 09:56 / dr inż. Ewa Dębińska
Uroczysta Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2023/24 odbędzie się w dniu 3 października br. o godzinie 9.30  w auli A0 Podczas uroczystości, dla studentów z najwyższymi wskaźnikami z rekrutacji, Pan Dziekan WGGiIŚ prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski wręczy listy gratulacyjne. Wykład inauguracyjny pt. „Nauka i Edukacja w Epoce Sztucznej Inteligencji: Nowe Wyzwania i Możliwości” wygłosi...
26/09/2023, 09:01 / dr inż. Ewa Dębińska
W „Polityce” (32/2023) ukazał się wywiad z dr hab. inż. Katarzyną Grzesik, w którym opowiada o zagrożeniach spowodowanych przez pożar nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych. W wywiadzie padają odpowiedzi na pytania:   Jakie związki uwalniają się podczas pożarów odpadów niebezpiecznych do powietrza, gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych?   Czym są i ile jest odpadów...
19/09/2023, 09:51 / dr inż. Ewa Dębińska
W cyklu wizyt studyjnych, organizowanych na naszym Wydziale w ramach programu POWER, studenci II stopnia kierunku Geodezja i Kartografia mieli możliwość zapoznania się z pracami terenowymi prowadzonymi przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie. Nasi studenci wzięli aktywny udział w pomiarach przemieszczeń punktów sieci kontrolno-pomiarowej na największej ziemnej zaporze wodnej w...
18/09/2023, 14:37 / dr inż. Ewa Dębińska
8 września 2023  w Auli AGH miało miejsce niecodzienne spotkanie absolwentów z władzami AGH. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej, które zaprosiło absolwentów AGH, którzy 25 lat temu uzyskali tytuł magistra inżyniera na Naszej Uczelni. Podczas spotkania Rektor AGH uroczyście wręczył Srebrne Dyplomy 2023 "25-lecia ukończenia...
07/09/2023, 13:20 / dr inż. Ewa Dębińska
Do 13 września trwa rekrutacja na kierunek „Inżynieria i Monitoring Środowiska” prowadzony w AGH na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.   Zagadnienia projektowania i raportowania zgodnego z wymogami środowiskowymi są nieodłącznym elementem  inwestycji i działalności przedsiębiorstw, lokalne i regionalne zarządzanie zasobami środowiska stanowi ważny aspekt działalności administracji państwowej i samorządowej.  ...
06/09/2023, 10:45 / dr inż. Ewa Dębińska
Absolwenci Inżynierii Środowiska!   Jeżeli chcielibyście rozszerzyć swoje kompetencje w aktualnej tematyce zmian klimatu, zapraszamy na Międzyuczelnianą Akademię Klimatu (MAK). Jest to inicjatywa trzech uczelni – AGH w Krakowie, SGH w Warszawie i Uniwersytetu Wrocławskiego.   Każdego roku studia odbywają się w innym miejscu, a liderem tegorocznej edycji jest AGH w Krakowie,...
29/08/2023, 14:31 / dr inż. Ewa Dębińska
Niezmiernie miło nam poinformować, że pracownicy naszego Wydziału otrzymali finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji napojów antyoksydacyjnych szansą na poprawę kondycji psychofizycznej społeczeństwa” (akronim: AntyOksy), który będzie realizowany w ramach konkursu „NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”....
01/08/2023, 10:58 / dr inż. Ewa Dębińska
26 lipca br zakończony został pierwszy cykl rekrutacji na nowy kierunek magisterski - Remote Sensing & Geo-Informatics.  Chcielibyśmy pogratulować wszystkim kandydatom, którym z sukcesem udało się aplikować.  Są jeszcze wolne miejsca dla osób zainteresowanych studiowaniem teledetekcji i geoinformatyki. Druga runda rekrutacji oferuje kolejną szansę dla aspirujących kandydatów, którzy chcą dołączyć do naszej...
28/07/2023, 11:58 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 22 lipca 2023r w telewizji TVN w roli eksperta wystąpiła dr hab. inż. Katarzyna Grzesik prof. AGH  pracownik  Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska WGGIiŚ AGH. Wywiad został udzielony w formie online  w TVN24 o godz 14.05. pani redaktor Maji Wójcikowskiej. W wywiadzie poproszono o komentarz do reportażu „Wody czerwone”,...
28/07/2023, 09:02 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 21-23 czerwca 2023 r. dr hab. inż. Arkadiusz Kampczyk, prof. uczelni, z Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa uczestniczył w XV International Scientific Conference „Transport Problems” – TP 2023, organizowanej przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej.  W sesji konferencyjnej „Problemy Transportu Szynowego 1” mającej miejsce w Częstochowie...
24/07/2023, 11:18 / dr inż. Ewa Dębińska
Z przyjemnością informujemy, że Laboratorium Ochrony Powietrza i Miernictwa Przemysłowego dzięki wsparciu finansowemu Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska wzbogaciło się o nowe stanowisko laboratoryjne – dopalacz termokatalityczny gazów odlotowych.   Stanowisko to zostało zaprojektowane i wykonane w ramach pracy magisterskiej Pana Szymona Błażowskiego, studenta kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska (specjalność Gospodarka...
21/07/2023, 09:11 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy na drugą edycją studiów podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK), której liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Studia współprowadzone są przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski. Studenci Studiów MAK uzyskają dyplom wystawiony przez te trzy uczelnie.  Studia podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu...
18/07/2023, 08:55 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy na I Kongres Geoinformacyjny w Krakowie!  Mamy przyjemność przekazać Wam informację o wyjątkowym wydarzeniu - I Kongresie Geoinformacyjnym, który odbędzie się w dniach 25–27 października 2023 r. w Krakowie. Wydarzenie jest współorganizowane przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Kraków.   W związku z licznymi monitami środowiska geoinformacyjnego organizatorzy...
14/07/2023, 15:04 / dr hab. inż. Artur Krawczyk
W dniu 5 czerwca 2023 roku w AGH uruchomiony został proces rekrutacji maturzystów na studia 1 stopnia. Nasz Wydział rekrutuje na trzy kierunki studiów dziennych 1 stopnia: Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring Środowiska, Informatyka Geoprzestrzenna oraz na jeden kierunek studiów 2 stopnia prowadzony w języku angielskim o nazwie Remote...
11/07/2023, 10:53 / dr inż. Ewa Dębińska
W sobotę 08 lipca odbyła się pierwsza sesja egzaminów dyplomowych ze studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej. Egzamin przeprowadzała komisja w składzie dr hab. inż. Piotr Cichociński oraz dr hab. inż. Artur Krawczyk prof. uczelni. Egzamin odbył się w otwartej formule, dzięki czemu pozostali studenci studiów podyplomowych mogli obserwować prezentację i...
10/07/2023, 16:25 / dr inż. Ewa Dębińska
Z wielką przyjemnością informujemy, iż w rankingu Perspektyw 2023 kierunek Geodezja i Kartografia prowadzony na naszym Wydziale zajął 2. miejsce wśród 13 polskich uczelni mających w swojej ofercie studia o kierunku Geodezja i Kartografia, zaś kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska 8. miejsce na 28 kierunków inżynierskich Inżynieria Środowiska w Polsce....
21/06/2023, 09:06 / dr inż. Ewa Dębińska
W ramach programu Doskonałość Dydaktyczna „Rozwój Dydaktyki Akademickiej” w dniach 12 – 15 czerwca 2023 r. dr inż. Natalia Borowiec (Katedra F,TŚiIP) oraz dr inż. Anna Przewięźlikowska (Katedra GZiK) miały przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej na University of Galway (Irlandia). Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń oraz zaczerpnięcie inspiracji dydaktycznych. ...
15/06/2023, 11:51 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy do odkrycia fascynującego świata geoinformatyki i teledetekcji na nowym kierunku studiów magisterskich "Remote Sensing and Geo Informatics", oferowanym przez renomowany Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Osoby zainteresowane zdobyciem zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy danych przestrzennych znajdą tu doskonałą ofertę.  Program studiów, prowadzony w całości w...
15/06/2023, 11:23 / prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
W dniach 23-24 października 2023 r. na AGH w Krakowie odbędą się 2. warsztaty ISPRS GEOBENCH - Evaluation and BENCHmarking of Sensors, Systems and GEOspatial Data in Photogrammetry and Remote Sensing.  Głównym celem warsztatów jest omówienie wraz z oceną algorytmów i czujników do gromadzenia i generowania zasobów danych przestrzennych. Warsztaty...
13/06/2023, 13:38 / dr inż. Ewa Dębińska
W sobotę 3 czerwca br w sali 301, C4, odbyło się uroczyste zakończenie XXIV edycji studiów podyplomowych w zakresie Szacowania Nieruchomości wraz z rozdaniem świadectw.  Dyplomy wręczał Pan Prodziekan prof. Łukasz Ortyl w asyście Zespołu obsługi studiów (prof. Anna Barańska, Wojciech Adamczyk i Krzysztof Kozak). Gratulujemy!  Wszelkie dodatkowe informacje o...
06/06/2023, 14:53 / dr inż. Ewa Dębińska
Dr inż. Artur Guzy (Katedra OTG) laureatem XXII konkursu o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela. Jury Konkursu przyznało nagrodę II stopnia za rozprawę doktorską „Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych odwodnieniem górniczym”.  Przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej prace badawcze pozwoliły mu na określenie pełnego zasięgu przestrzennego i czasowego drenażu systemu wodonośnego...
29/05/2023, 14:21 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały w szkoleniu: „Wybrane problemy aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków", które odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 r. w budynku C-4 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Istnieje możliwość wzięcia w szkoleniu udziału w formie zdalnej). Koordynatorem szkolenia jest: dr hab. inż. Paweł Hanus Szkolenie prowadzić będą: dr hab....
26/05/2023, 16:32 / dr inż. Ewa Dębińska
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 24 maja 2023 rokuodszedł  Ś.p.dr inż. Władysław Borowiec wieloletni pracownik WGGiIŚ, geodeta, taternik,speleolog, organizator badań tatrzańskich, ratownik Uroczystości pogrzebowe odbędą się1 czerwca na Cmentarzu Rakowickimo godzinie 12:20Rodzinie Zmarłegoskładamy wyrazy współczucia Dziekan i pracownicy Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Władysław Borowiec (ur. 9.01.1947 Dominów), geodeta,...
26/05/2023, 14:47 / dr inż. Ewa Dębińska
Pani prof. Elena Neverova-Dziopak i dr Zbigniew Kowalewski (Katedra KKiOŚ) są prowadzącymi przedmiot „Circular Economy In Water Management” będący w ofercie obcojęzycznych przedmiotów UBPO. W tym semestrze przedmiot był realizowany dla studentów z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Turcji, którzy w ostatnich dniach z sukcesem obronili projekty i zdali egzamin. ...
25/05/2023, 11:02 / dr inż. Ewa Dębińska
Od ponad dwóch lat nasz Wydział ma swoje miejsce również w przestrzeni YouTube. Regularnie zamieszczane są tam materiały dla kierunków prowadzonych na Wydziale. Ważną kategorią filmów jest "Z Życia Wydziału", gdzie można obejrzeć materiały edukacyjne i instruktażowe. Warto wspomnieć, że niektóre mają już blisko 6 tysięcy wyświetleń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom...
24/05/2023, 12:00 / dr inż. Ewa Dębińska
Na drugim roku studiów kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska na zajęciach z przedmiotu Fizyka atmosfery z meteorologią i klimatologią (Katedra KKiOŚ), prowadzonym przez dr hab. inż. M. Bogackiego oraz dr inż. M. Rzeszutka studenci uczą się wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych przetwarzania danych meteorologicznych. W ramach zajęć uczestnicy nabywają umiejętności modelowania i...
24/05/2023, 10:36 / dr inż. Ewa Dębińska
Na początku maja pracownicy Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska (KKiOŚ) prof. Elena Neverova-Dziopak i prof. Marek Bogacki w ramach programu Erasmus+ przebywali z wizytą w Państwowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury  (NUACA) w stolicy Armenii Erewaniu.   W ramach 5 dniowego pobytu w Erewaniu pracownicy KKiOŚ prowadzili dla studentów i pracowników NUACA...
22/05/2023, 15:21 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 9.05-10.05.2023 odbyła się pierwsza edycja konferencji AGH AI DAYS - Sztuczna Inteligencja w życiu inżyniera organizowana z okazji otwarcia największego w Polsce Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji, zlokalizowanego właśnie na naszej Uczelni.  W tym wyjątkowym wydarzeniu nasz Wydział miał swój udział - pan dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała prof....
19/05/2023, 16:08 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszą edycję szkolenia "QGIS dla pilotów BSL" Program obejmuje przegląd funkcjonalności programu QGIS w zakresie: zarządzania danymi przestrzennymi, analiz przestrzennych, obliczeń, wizualizacji danych, i innych funkcji przydatnych dla operatorów dronów. W programie szkolenia przewidziano moduł poświęcony programowi mobilnemu QField. Szczegółowy program znajduje się na stronie szkolenia QGIS dla pilotów...
19/05/2023, 14:28 / dr inż. Stanisław Lach
Drodzy Kandydaci, zapraszamy Was do rozpoczęcia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska. Czynnikiem wyróżniającym nasz program kształcenia jest kompleksowe podejście do wszystkich komponentów środowiska i problemów środowiskowych oraz duży nacisk na realizację ćwiczeń o charakterze praktycznym (w tym przygotowujących do uzyskania uprawnień budowlanych). Absolwenci kierunku w dużym...
17/05/2023, 08:23 / dr inż. Ewa Dębińska
Drodzy Kandydaci, serdecznie zapraszamy Was do podjęcia studiów na naszym najnowszym kierunku studiów. Oferujemy Wam studia, które łączą informatykę, geodane, systemy informacji geograficznej, teledetekcję, sieci internetowe i wiele więcej … w spójną całość. Dzięki technologii przetwarzania danych otwierają się możliwości w zakresie rozumienia struktur danych i algorytmów oraz metod przetwarzania...
15/05/2023, 15:28 / dr inż. Ewa Dębińska
Drodzy Kandydaci, zapraszamy do rozpoczęcia studiów I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia. Poznacie tu takie urządzenia pomiarowe m.in. jak georadar, kamerę hiperspektralną, naziemny, jak i lotniczy skaner laserowy, ale i te do pomiarów klasycznych. Zajęcia na studiach przeplatane są wyjściami w teren, podczas których doskonalicie swoje umiejętności w zakresie...
12/05/2023, 15:38 / dr inż. Ewa Dębińska
Z przyjemnością informujemy, że obronione w 2022 roku dwie prace magisterskie z naszego Wydziału, z Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej otrzymały wyróżnienie w XXIV Konkursie na najlepsze prace magisterskie „Diamenty AGH”.  Autorki i tytuły wyróżnionych prac to:  Pani mgr inż. Katarzyna Olszewska „Sezonowa dynamika spektrum leśnych stref borealnej,...
05/05/2023, 17:04 / dr inż. Ewa Dębińska
Konferencja organizowana jest przez URSS z okazji otwarcia największego w Polsce Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji, zlokalizowanego właśnie na naszej Uczelni! Wydarzenie odbędzie się w AGH w terminie 9–10 maja 2023 roku, udział bezpłatny, wymagana rejestracja – tu zapisy (tylko studenci). Na konferencji Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób sztuczna inteligencja...
02/05/2023, 13:23 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 13.04.2023 r. nasz Wydział odwiedzili przedstawiciele firmy Murphy Geospatial: absolwent naszego wydziału - Maciej Targosz – Associate Director, Billy Roche – Chief Operating Officer oraz Ruth Lalor – Recruiter, aby zaproponować naszym studentom płatne praktyki oraz możliwość stałego zatrudnienia.   Firma Murphy Geospatial postała 40 lat temu. Obecnie posiada...
02/05/2023, 13:11 / dr inż. Ewa Dębińska
Biblioteka Główna AGH oraz Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH zapraszają na otwarcie wystawy „Wszechświat Mikołaja Kopernika”, która odbędzie się w dniu 9 maja 2023 r. o godz. 12:00 w Sali wystawowej Biblioteki Głównej.   Po otwarciu wystawy ok. 12: 45 zapraszamy na prelekcję Profesora Władysława Górala „Od Kopca Krakusa...
02/05/2023, 12:11 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, iż dr hab. inż. A. Bieda, prof. AGH otrzymała finasowanie IDUB w IV edycji konkursu w ramach działania 4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” na realizację projektu pt. „Percepcja wizualna przejawów zrównoważonego zagospodarowania terenu”, kwota finasowania 200 000PLN. W ramach projektu zespół...
02/05/2023, 10:10 / dr inż. Ewa Dębińska
W dnu 13.04.2023 r. na naszym Wydziale odbyło się Seminarium „Pożary w instalacjach gospodarki odpadami - skutki, przeciwdziałania i zapobieganie” zorganizowane w ramach projektu międzynarodowego PreMiWaFi (Prevention and Mitigation of Waste Fires). Seminarium zorganizowane było w formie  hybrydowej, w seminarium uczestniczyło około 70 osób stacjonarnie oraz blisko 40 on-line.  Gościliśmy przedstawicieli...
24/04/2023, 15:13 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy osoby zainteresowane sektorem kosmicznym do udziału w UNIVERSEH Summer School 2023 in Dusseldorf, które odbędzie się w dniach 19-23.06.2023 r. Szczegółowe informacje na temat aplikowania znajdują się na stronie universeh.eu. Termin składania aplikacji mija 30.04.2023 r. UNIVERSEH na AGH Strategia działania konsorcjum UNIVERSEH zakłada zwiększenie mobilności studentów oraz kadry...
20/04/2023, 16:17 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy osoby zainteresowane architekturą i estetyką miast na wykład pt. "Georgian vernacular architecture", który poprowadzi prof. Natia Kochladze. Wydarzenie jest zorganizowane w ramach współpracy Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska WGGiIŚ z Georgian Technical University.   Wykład odbędzie się w języku angielskim w dniu 21.04.2023 r. o godz. 10.00 sala 120, A4.

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności