logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Pracownicy - informacje

26/09/2023, 09:01 / dr inż. Ewa Dębińska
W „Polityce” (32/2023) ukazał się wywiad z dr hab. inż. Katarzyną Grzesik, w którym opowiada o zagrożeniach spowodowanych przez pożar nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych. W wywiadzie padają odpowiedzi na pytania:   Jakie związki uwalniają się podczas pożarów odpadów niebezpiecznych do powietrza, gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych?   Czym są i ile jest odpadów...
19/09/2023, 09:51 / dr inż. Ewa Dębińska
W cyklu wizyt studyjnych, organizowanych na naszym Wydziale w ramach programu POWER, studenci II stopnia kierunku Geodezja i Kartografia mieli możliwość zapoznania się z pracami terenowymi prowadzonymi przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie. Nasi studenci wzięli aktywny udział w pomiarach przemieszczeń punktów sieci kontrolno-pomiarowej na największej ziemnej zaporze wodnej w...
18/09/2023, 14:37 / dr inż. Ewa Dębińska
8 września 2023  w Auli AGH miało miejsce niecodzienne spotkanie absolwentów z władzami AGH. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej, które zaprosiło absolwentów AGH, którzy 25 lat temu uzyskali tytuł magistra inżyniera na Naszej Uczelni. Podczas spotkania Rektor AGH uroczyście wręczył Srebrne Dyplomy 2023 "25-lecia ukończenia...
07/09/2023, 13:20 / dr inż. Ewa Dębińska
Do 13 września trwa rekrutacja na kierunek „Inżynieria i Monitoring Środowiska” prowadzony w AGH na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.   Zagadnienia projektowania i raportowania zgodnego z wymogami środowiskowymi są nieodłącznym elementem  inwestycji i działalności przedsiębiorstw, lokalne i regionalne zarządzanie zasobami środowiska stanowi ważny aspekt działalności administracji państwowej i samorządowej.  ...
06/09/2023, 10:45 / dr inż. Ewa Dębińska
Absolwenci Inżynierii Środowiska!   Jeżeli chcielibyście rozszerzyć swoje kompetencje w aktualnej tematyce zmian klimatu, zapraszamy na Międzyuczelnianą Akademię Klimatu (MAK). Jest to inicjatywa trzech uczelni – AGH w Krakowie, SGH w Warszawie i Uniwersytetu Wrocławskiego.   Każdego roku studia odbywają się w innym miejscu, a liderem tegorocznej edycji jest AGH w Krakowie,...
29/08/2023, 14:31 / dr inż. Ewa Dębińska
Niezmiernie miło nam poinformować, że pracownicy naszego Wydziału otrzymali finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pt. „Innowacyjna technologia produkcji napojów antyoksydacyjnych szansą na poprawę kondycji psychofizycznej społeczeństwa” (akronim: AntyOksy), który będzie realizowany w ramach konkursu „NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”....
01/08/2023, 10:58 / dr inż. Ewa Dębińska
26 lipca br zakończony został pierwszy cykl rekrutacji na nowy kierunek magisterski - Remote Sensing & Geo-Informatics.  Chcielibyśmy pogratulować wszystkim kandydatom, którym z sukcesem udało się aplikować.  Są jeszcze wolne miejsca dla osób zainteresowanych studiowaniem teledetekcji i geoinformatyki. Druga runda rekrutacji oferuje kolejną szansę dla aspirujących kandydatów, którzy chcą dołączyć do naszej...
28/07/2023, 11:58 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 22 lipca 2023r w telewizji TVN w roli eksperta wystąpiła dr hab. inż. Katarzyna Grzesik prof. AGH  pracownik  Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska WGGIiŚ AGH. Wywiad został udzielony w formie online  w TVN24 o godz 14.05. pani redaktor Maji Wójcikowskiej. W wywiadzie poproszono o komentarz do reportażu „Wody czerwone”,...
28/07/2023, 09:02 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 21-23 czerwca 2023 r. dr hab. inż. Arkadiusz Kampczyk, prof. uczelni, z Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa uczestniczył w XV International Scientific Conference „Transport Problems” – TP 2023, organizowanej przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej.  W sesji konferencyjnej „Problemy Transportu Szynowego 1” mającej miejsce w Częstochowie...
24/07/2023, 11:18 / dr inż. Ewa Dębińska
Z przyjemnością informujemy, że Laboratorium Ochrony Powietrza i Miernictwa Przemysłowego dzięki wsparciu finansowemu Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska wzbogaciło się o nowe stanowisko laboratoryjne – dopalacz termokatalityczny gazów odlotowych.   Stanowisko to zostało zaprojektowane i wykonane w ramach pracy magisterskiej Pana Szymona Błażowskiego, studenta kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska (specjalność Gospodarka...
21/07/2023, 09:11 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy na drugą edycją studiów podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK), której liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Studia współprowadzone są przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski. Studenci Studiów MAK uzyskają dyplom wystawiony przez te trzy uczelnie.  Studia podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu...
18/07/2023, 08:55 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy na I Kongres Geoinformacyjny w Krakowie!  Mamy przyjemność przekazać Wam informację o wyjątkowym wydarzeniu - I Kongresie Geoinformacyjnym, który odbędzie się w dniach 25–27 października 2023 r. w Krakowie. Wydarzenie jest współorganizowane przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Kraków.   W związku z licznymi monitami środowiska geoinformacyjnego organizatorzy...
14/07/2023, 15:04 / dr hab. inż. Artur Krawczyk
W dniu 5 czerwca 2023 roku w AGH uruchomiony został proces rekrutacji maturzystów na studia 1 stopnia. Nasz Wydział rekrutuje na trzy kierunki studiów dziennych 1 stopnia: Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring Środowiska, Informatyka Geoprzestrzenna oraz na jeden kierunek studiów 2 stopnia prowadzony w języku angielskim o nazwie Remote...
11/07/2023, 10:53 / dr inż. Ewa Dębińska
W sobotę 08 lipca odbyła się pierwsza sesja egzaminów dyplomowych ze studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej. Egzamin przeprowadzała komisja w składzie dr hab. inż. Piotr Cichociński oraz dr hab. inż. Artur Krawczyk prof. uczelni. Egzamin odbył się w otwartej formule, dzięki czemu pozostali studenci studiów podyplomowych mogli obserwować prezentację i...
10/07/2023, 16:25 / dr inż. Ewa Dębińska
Z wielką przyjemnością informujemy, iż w rankingu Perspektyw 2023 kierunek Geodezja i Kartografia prowadzony na naszym Wydziale zajął 2. miejsce wśród 13 polskich uczelni mających w swojej ofercie studia o kierunku Geodezja i Kartografia, zaś kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska 8. miejsce na 28 kierunków inżynierskich Inżynieria Środowiska w Polsce....
21/06/2023, 09:06 / dr inż. Ewa Dębińska
W ramach programu Doskonałość Dydaktyczna „Rozwój Dydaktyki Akademickiej” w dniach 12 – 15 czerwca 2023 r. dr inż. Natalia Borowiec (Katedra F,TŚiIP) oraz dr inż. Anna Przewięźlikowska (Katedra GZiK) miały przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej na University of Galway (Irlandia). Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń oraz zaczerpnięcie inspiracji dydaktycznych. ...
15/06/2023, 11:51 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy do odkrycia fascynującego świata geoinformatyki i teledetekcji na nowym kierunku studiów magisterskich "Remote Sensing and Geo Informatics", oferowanym przez renomowany Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Osoby zainteresowane zdobyciem zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy danych przestrzennych znajdą tu doskonałą ofertę.  Program studiów, prowadzony w całości w...
15/06/2023, 11:23 / prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
W dniach 23-24 października 2023 r. na AGH w Krakowie odbędą się 2. warsztaty ISPRS GEOBENCH - Evaluation and BENCHmarking of Sensors, Systems and GEOspatial Data in Photogrammetry and Remote Sensing.  Głównym celem warsztatów jest omówienie wraz z oceną algorytmów i czujników do gromadzenia i generowania zasobów danych przestrzennych. Warsztaty...
13/06/2023, 13:38 / dr inż. Ewa Dębińska
W sobotę 3 czerwca br w sali 301, C4, odbyło się uroczyste zakończenie XXIV edycji studiów podyplomowych w zakresie Szacowania Nieruchomości wraz z rozdaniem świadectw.  Dyplomy wręczał Pan Prodziekan prof. Łukasz Ortyl w asyście Zespołu obsługi studiów (prof. Anna Barańska, Wojciech Adamczyk i Krzysztof Kozak). Gratulujemy!  Wszelkie dodatkowe informacje o...
06/06/2023, 14:53 / dr inż. Ewa Dębińska
Dr inż. Artur Guzy (Katedra OTG) laureatem XXII konkursu o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela. Jury Konkursu przyznało nagrodę II stopnia za rozprawę doktorską „Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych odwodnieniem górniczym”.  Przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej prace badawcze pozwoliły mu na określenie pełnego zasięgu przestrzennego i czasowego drenażu systemu wodonośnego...
29/05/2023, 14:21 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały w szkoleniu: „Wybrane problemy aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków", które odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 r. w budynku C-4 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Istnieje możliwość wzięcia w szkoleniu udziału w formie zdalnej). Koordynatorem szkolenia jest: dr hab. inż. Paweł Hanus Szkolenie prowadzić będą: dr hab....
26/05/2023, 16:32 / dr inż. Ewa Dębińska
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 24 maja 2023 rokuodszedł  Ś.p.dr inż. Władysław Borowiec wieloletni pracownik WGGiIŚ, geodeta, taternik,speleolog, organizator badań tatrzańskich, ratownik Uroczystości pogrzebowe odbędą się1 czerwca na Cmentarzu Rakowickimo godzinie 12:20Rodzinie Zmarłegoskładamy wyrazy współczucia Dziekan i pracownicy Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Władysław Borowiec (ur. 9.01.1947 Dominów), geodeta,...
26/05/2023, 14:47 / dr inż. Ewa Dębińska
Pani prof. Elena Neverova-Dziopak i dr Zbigniew Kowalewski (Katedra KKiOŚ) są prowadzącymi przedmiot „Circular Economy In Water Management” będący w ofercie obcojęzycznych przedmiotów UBPO. W tym semestrze przedmiot był realizowany dla studentów z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Turcji, którzy w ostatnich dniach z sukcesem obronili projekty i zdali egzamin. ...
25/05/2023, 11:02 / dr inż. Ewa Dębińska
Od ponad dwóch lat nasz Wydział ma swoje miejsce również w przestrzeni YouTube. Regularnie zamieszczane są tam materiały dla kierunków prowadzonych na Wydziale. Ważną kategorią filmów jest "Z Życia Wydziału", gdzie można obejrzeć materiały edukacyjne i instruktażowe. Warto wspomnieć, że niektóre mają już blisko 6 tysięcy wyświetleń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom...
24/05/2023, 12:00 / dr inż. Ewa Dębińska
Na drugim roku studiów kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska na zajęciach z przedmiotu Fizyka atmosfery z meteorologią i klimatologią (Katedra KKiOŚ), prowadzonym przez dr hab. inż. M. Bogackiego oraz dr inż. M. Rzeszutka studenci uczą się wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych przetwarzania danych meteorologicznych. W ramach zajęć uczestnicy nabywają umiejętności modelowania i...
24/05/2023, 10:36 / dr inż. Ewa Dębińska
Na początku maja pracownicy Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska (KKiOŚ) prof. Elena Neverova-Dziopak i prof. Marek Bogacki w ramach programu Erasmus+ przebywali z wizytą w Państwowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury  (NUACA) w stolicy Armenii Erewaniu.   W ramach 5 dniowego pobytu w Erewaniu pracownicy KKiOŚ prowadzili dla studentów i pracowników NUACA...
22/05/2023, 15:21 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 9.05-10.05.2023 odbyła się pierwsza edycja konferencji AGH AI DAYS - Sztuczna Inteligencja w życiu inżyniera organizowana z okazji otwarcia największego w Polsce Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji, zlokalizowanego właśnie na naszej Uczelni.  W tym wyjątkowym wydarzeniu nasz Wydział miał swój udział - pan dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała prof....
19/05/2023, 16:08 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszą edycję szkolenia "QGIS dla pilotów BSL" Program obejmuje przegląd funkcjonalności programu QGIS w zakresie: zarządzania danymi przestrzennymi, analiz przestrzennych, obliczeń, wizualizacji danych, i innych funkcji przydatnych dla operatorów dronów. W programie szkolenia przewidziano moduł poświęcony programowi mobilnemu QField. Szczegółowy program znajduje się na stronie szkolenia QGIS dla pilotów...
19/05/2023, 14:28 / dr inż. Stanisław Lach
Drodzy Kandydaci, zapraszamy Was do rozpoczęcia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska. Czynnikiem wyróżniającym nasz program kształcenia jest kompleksowe podejście do wszystkich komponentów środowiska i problemów środowiskowych oraz duży nacisk na realizację ćwiczeń o charakterze praktycznym (w tym przygotowujących do uzyskania uprawnień budowlanych). Absolwenci kierunku w dużym...
17/05/2023, 08:23 / dr inż. Ewa Dębińska
Drodzy Kandydaci, serdecznie zapraszamy Was do podjęcia studiów na naszym najnowszym kierunku studiów. Oferujemy Wam studia, które łączą informatykę, geodane, systemy informacji geograficznej, teledetekcję, sieci internetowe i wiele więcej … w spójną całość. Dzięki technologii przetwarzania danych otwierają się możliwości w zakresie rozumienia struktur danych i algorytmów oraz metod przetwarzania...
15/05/2023, 15:28 / dr inż. Ewa Dębińska
Drodzy Kandydaci, zapraszamy do rozpoczęcia studiów I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia. Poznacie tu takie urządzenia pomiarowe m.in. jak georadar, kamerę hiperspektralną, naziemny, jak i lotniczy skaner laserowy, ale i te do pomiarów klasycznych. Zajęcia na studiach przeplatane są wyjściami w teren, podczas których doskonalicie swoje umiejętności w zakresie...
12/05/2023, 15:38 / dr inż. Ewa Dębińska
Z przyjemnością informujemy, że obronione w 2022 roku dwie prace magisterskie z naszego Wydziału, z Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej otrzymały wyróżnienie w XXIV Konkursie na najlepsze prace magisterskie „Diamenty AGH”.  Autorki i tytuły wyróżnionych prac to:  Pani mgr inż. Katarzyna Olszewska „Sezonowa dynamika spektrum leśnych stref borealnej,...
05/05/2023, 17:04 / dr inż. Ewa Dębińska
Konferencja organizowana jest przez URSS z okazji otwarcia największego w Polsce Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji, zlokalizowanego właśnie na naszej Uczelni! Wydarzenie odbędzie się w AGH w terminie 9–10 maja 2023 roku, udział bezpłatny, wymagana rejestracja – tu zapisy (tylko studenci). Na konferencji Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób sztuczna inteligencja...
02/05/2023, 13:23 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 13.04.2023 r. nasz Wydział odwiedzili przedstawiciele firmy Murphy Geospatial: absolwent naszego wydziału - Maciej Targosz – Associate Director, Billy Roche – Chief Operating Officer oraz Ruth Lalor – Recruiter, aby zaproponować naszym studentom płatne praktyki oraz możliwość stałego zatrudnienia.   Firma Murphy Geospatial postała 40 lat temu. Obecnie posiada...
02/05/2023, 13:11 / dr inż. Ewa Dębińska
Biblioteka Główna AGH oraz Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH zapraszają na otwarcie wystawy „Wszechświat Mikołaja Kopernika”, która odbędzie się w dniu 9 maja 2023 r. o godz. 12:00 w Sali wystawowej Biblioteki Głównej.   Po otwarciu wystawy ok. 12: 45 zapraszamy na prelekcję Profesora Władysława Górala „Od Kopca Krakusa...
02/05/2023, 12:11 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, iż dr hab. inż. A. Bieda, prof. AGH otrzymała finasowanie IDUB w IV edycji konkursu w ramach działania 4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” na realizację projektu pt. „Percepcja wizualna przejawów zrównoważonego zagospodarowania terenu”, kwota finasowania 200 000PLN. W ramach projektu zespół...
02/05/2023, 10:10 / dr inż. Ewa Dębińska
W dnu 13.04.2023 r. na naszym Wydziale odbyło się Seminarium „Pożary w instalacjach gospodarki odpadami - skutki, przeciwdziałania i zapobieganie” zorganizowane w ramach projektu międzynarodowego PreMiWaFi (Prevention and Mitigation of Waste Fires). Seminarium zorganizowane było w formie  hybrydowej, w seminarium uczestniczyło około 70 osób stacjonarnie oraz blisko 40 on-line.  Gościliśmy przedstawicieli...
24/04/2023, 15:13 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy osoby zainteresowane sektorem kosmicznym do udziału w UNIVERSEH Summer School 2023 in Dusseldorf, które odbędzie się w dniach 19-23.06.2023 r. Szczegółowe informacje na temat aplikowania znajdują się na stronie universeh.eu. Termin składania aplikacji mija 30.04.2023 r. UNIVERSEH na AGH Strategia działania konsorcjum UNIVERSEH zakłada zwiększenie mobilności studentów oraz kadry...
20/04/2023, 16:17 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy osoby zainteresowane architekturą i estetyką miast na wykład pt. "Georgian vernacular architecture", który poprowadzi prof. Natia Kochladze. Wydarzenie jest zorganizowane w ramach współpracy Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska WGGiIŚ z Georgian Technical University.   Wykład odbędzie się w języku angielskim w dniu 21.04.2023 r. o godz. 10.00 sala 120, A4.
19/04/2023, 14:02 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, że mgr inż. Magdalena Łucka, doktorantka SD AGH, realizująca badania w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Nowe spojrzenie na badanie kinematyki lodowców w kontekście globalnych zmian klimatycznych" w ramach konkursu PRELUDIUM 21, panel ST10, przyznana...
19/04/2023, 11:15 / dr inż. Ewa Dębińska
Serdecznie zapraszamy na Plenerowy Dzień Otwarty AGH 2023, podczas którego, w ramach oferty WGGIIŚ oprócz spotkań ze studentami, wykładowcami czy prezentacjami najlepszych studenckich projektów, odwiedzający mogą też wziąć udział w pokazie bezzałogowego statku latającego (WGGIIŚ).  Zapraszamy również do odwiedzenia pawilonu C-4, by odkryć arkana wiedzy z zakresu geodezji, informatyki geoprzestrzennej...
14/04/2023, 14:47 / dr inż. Ewa Dębińska
Jak co roku Wydziałowa Rada Samorządu Studentów zaprasza na Rajd Geodety. Tym razem wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 12-14. maja br. w miejscowości Złockie ok. Muszyny. Zapisy już ruszyły. Zaproszenie kierowane jest do studentów WGGiIŚ, absolwentów WGGiIŚ, jak naszych wydziałowych przyjaciół! Więcej informacji  
13/04/2023, 13:25 / dr inż. Ewa Dębińska
Zielona energia i technologie OZE to Twój konik? 🍃 Wierzysz, że Twój projekt może zmienić świat na lepsze? 🌍 Zgłoś się już dziś do programu grantowego dla młodych innowatorów SOFIA, organizowanego przez firmę ONDE, lidera branży OZE w Polsce, i zdobądź aż 20 tys. zł na rozwój swojego projektu!   Projekty...
12/04/2023, 09:19 / dr inż. Ewa Dębińska
W ostatnich dniach na naszym Wydziale odbyło się szkolenie z oprogramowania Leica Infinity. W kursie uczestniczyła grupa około 40 studentów, reprezentujących 2 i 3 rok studiów inżynierskich oraz 1 rok studiów magisterskich, wśród których byli przedstawiciele Koła Naukowego Geodetów „Dahlta”. Kursanci zapoznali się z zasadami opracowania danych pochodzących z instrumentów...
07/04/2023, 13:51 / dr inż. Ewa Dębińska
06/04/2023, 10:57 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy na seminarium "Historyczne obiekty podziemne RIESE" 26.04.2023 r. godz. 15:30, s. 301, C-4 Organizator: Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Zapraszamy na transmisję on-line:  https://meet.google.com/fmy-wxxh-gwx
31/03/2023, 19:30 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, iż praca inżynierska pt. „Przestrzenna wizualizacja obiektu z wykorzystaniem skaningowych technik pomiarowych” autorstwa Pań inż. Zuzanny Bąk i inż. Anny Kwaśnickiej, została wyróżniona w konkursie, organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Głównego Geodetę Kraju, na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia - edycja 2021/22.  Tematem pracy...
31/03/2023, 18:18 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, iż dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH (Katedra GZiK) został przewodniczącym Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Z pełnym składem PRGiK można zapoznać się w Zarządzeniu nr 5 Głównego Geodety Kraju z dnia 27.03.2023 r. w sprawie powołanie składu Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Gratulujemy!
23/03/2023, 14:32 / dr inż. Ewa Dębińska
W imieniu Autora, dr inż. Wojciecha Kocota (Katedra KGIiB), zapraszamy we wtorek 28. marca 2023 r. (sala 301 w Pawilonie C-4) na bogato ilustrowaną fotkami opowieść o AMERYCE ŚRODKOWEJ (Meksyk, Gwatemala, Salwador, Honduras, Belize). Oprócz licznych zabytków z listy Unesco będzie aktywny wulkan z jęzorami gorącej lawy, podwodne fotki z rafy...
20/03/2023, 15:55 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lutego 2023 r., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie otrzymała kategorię nauką „A” w dyscyplinie naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Dyscyplina ta reprezentowana jest na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica przez wielu pracowników naukowo-dydaktycznych...
17/03/2023, 15:07 / dr inż. Ewa Dębińska
Z letnim semestrem rozpoczęliśmy zajęcia na nowym kierunku studiów – Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja.  Pierwsze zajęcia, wykład z przedmiotu „Globalne zmiany klimatu: przyczyny, mechanizmy, skutki” poprowadził prof. Marcin Chodak. Po wykładzie inauguracyjnym studentów nowego kierunku powitała Pani Dziekan Wydziału GGiIŚ AGH dr inż. Elżbieta Jasińska. W roku akademickim 2022/23...
17/03/2023, 13:52 / dr inż. Ewa Dębińska
Celem numeru specjalnego czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health jest publikacja artykułów opisujących badania z zakresu monitoringu i pomiarów przestrzennych na terenach podlegających deformacjom. Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych i notatek technicznych związanych z rozwojem metod pozyskiwania i analizy danych, a także przedstawiających charakterystykę zjawisk opartych na...
17/03/2023, 11:08 / dr inż. Ewa Dębińska
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej mają zaszczyt zaprosić na seminarium pt.: „Pożary w instalacjach gospodarki odpadami - skutki, przeciwdziałania i zapobieganie” które odbędzie się w dniu 13. kwietnia 2023 w sali 102, C-4, I p Kraków, Al. Mickiewicza 30, AGH WGGiIŚ Udział w...
08/03/2023, 14:03 / dr inż. Ewa Dębińska
W ostatnich dniach został ogłoszony Konkurs o nagrodę im. Davorina Kerekovića na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską, w których wykorzystano narzędzia GIS lub zaproponowano rozwiązanie prawne w zakresie wykorzystania danych przestrzennych. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która obroniła pracę magisterską lub rozprawę doktorską w jednostce naukowej będącej członkiem wspierającym...
28/02/2023, 09:54 / dr inż. Ewa Dębińska
16 lutego 2023 r.  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  i  SiA Pietrucha sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy. Porozumienie zostało podpisane przez pana dr inż. Jerzego Pietruchę  –  Prezesa SiA Pietrucha sp. z o.o. oraz prof. Rafała Wiśniowskiego – Prorektora AGH ds. Współpracy. Współpraca będzie...
15/02/2023, 16:21 / dr inż.Ewa Dębińska
W ramach Bloku Innowacyjnego Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UPBO) na semestr letni rok akad. 2022/23 studenci mogą uczestniczyć w takich przedmiotach jak m.in..: Cyfrowe przestrzenie interaktywnych środowisk VR - wprowadzenie do wschodzącego medium Elastyczne Aplikacje Rzeczywistości Wirtualnej Innowacyjne formy prezentacji projektów inwestycyjnych i wiele innych. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach podejmujących innowacyjne tematy....
14/02/2023, 14:39 / dr inż. Ewa Dębińska
Dr hab. inż. Jacek Kudrys, prof. AGH z WGGiIŚ będzie w jednym z dwóch wykładowców podczas wydarzenia z cyklu "AGH NAUKA spotkania" dn. 16 lutego 2023 r.  Impreza odbędzie się stacjonarnie z udziałem publiczności (bud. U-2, ul. Reymonta 7, godz. 18.00-19.30) oraz online na kanale YouTube AGH.  Wydarzenie ma charakter...
09/02/2023, 14:34 / dr inż. Ewa Dębińska
Celem konkursu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań wstępnych pozwalających na przygotowanie wniosku o grant finansowany przez instytucje zewnętrzne oraz upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych.  Kwota dofinansowania przewidziana na 2023 rok wynosi 7 000 000 zł.  Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2023 r.  Więcej informacji...
09/02/2023, 14:11 / dr inż. Ewa Dębińska
Konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku Geodezja i Kartografia organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, edycja 2021/22. Miło, nam poinformować, iż w kategorii prace inżynierskie Panie Zuzanna Bąk i Anna Kwaśnicka otrzymały...
06/02/2023, 14:38 / dr inż. Ryszard Kozakiewicz
W dniach 7.02.br (po godz. 15.00) i 8.02.br (do godz. 14.00) odbędzie się drugi cykl rekrutacji na studia magisterskie, na kierunek Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja. Zapraszamy na studia przybliżające technologiczne, inżynierskie i organizacyjne aspekty dostosowania gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu, zwiększenie odporności na klęski żywiołowe, ograniczenie emisji gazów...
31/01/2023, 17:34 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego kierunku studiów II stopnia na Wydziale GGiIŚ - Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja. Szczegółowy opis przedmiotów oraz więcej informacji można znaleźć na stronie.
19/01/2023, 10:47 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 15.12.2022 r. odbyły się prezentacje specjalności dostępnych na II stopniu studiów dla kierunków: Inżynieria i Monitoring Środowiska. Przypominamy prezentacje ze spotkania: IiMŚ - Gospodarka Niskoemisyjna IiMŚ - Inżynieria Komunalna IiMŚ - Inżynieria Wodna IiMŚ - Systemy Informacji o Środowisku
18/01/2023, 10:52 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 15.12.2022 r. odbyły się prezentacje specjalności dostępnych na II stopniu studiów dla kierunku: Informatyka Geoprzestrzenna Przypominamy prezentacje ze spotkania: IGP - Modelowanie informacji o środowisku IGP - Zarządzanie przestrzenią IGP - Geoinformacja przemysłowa IGP - Remote Sensing and GIS
17/01/2023, 08:40 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, że pracownicy naszego Wydziału otrzymali finansowanie projektu badawczego pt. "AlignSAR" od ESA - European Space Agency w ramach konkursu "OPEN SAR LIBRARY - EXPRO+". Projekt ten będzie realizowany w międzynarodowym konsorcjum składającym się z 4 jednostek: (1) University of Twente (UT) z Holandii jako lider projektu, (2)...
16/01/2023, 18:08 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 15.12.2022 r. odbyły się prezentacje specjalności dostępnych na II stopniu studiów dla wszystkich kierunków. Przypominamy prezentacje dla kierunku GiK: GiK - Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa GiK - Geoinformacja i Geodezja Górnicza GiK - Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja GiK - Gospodarka Nieruchomościami i Kataster GiK - Przetwarzanie i Analiza Geodanych
04/01/2023, 15:18 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 3.01.2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Czytelni i Pokoju projektowego dla Studentów WGGiIŚ. Pomieszczenie to będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 18:30, II piętro, p. 216. Cieszymy się, że takie miejsce jest na naszym Wydziale. Zapraszamy do korzystania! Oficjalne otwarcie.
03/01/2023, 08:57 / dr inż. Ewa Dębińska
Ogromnie miło nam poinformować, iż firma Capnor przekazała na nasz Wydział dwa skanery laserowe Leica HDR 500 oraz Faro Focus. Będą one wykorzystane do zajęć dydaktycznych i pozwolą studentom na lepsze zapoznanie się z technologią. Studenci studiów niestacjonarnych mieli już okazję zapoznać się z ich działaniem w pięknej zimowej atmosferze.  ...
02/01/2023, 15:57 / dr inż. Ewa Dębińska
W związku planowaną na dni 16-17.01.2023 r. wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej publikujemy Raport samooceny dla kierunku GiK. Raport samooceny 2023
21/12/2022, 13:05 / dr inż. Ewa Dębińska
Wszystkim Studentom, Doktorantom, Pracownikom i Sympatykom Wydziału WGGiIŚ z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2023 składam serdeczne życzenia dobrych, spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Niechaj najbliższe dni będą pełne spokoju ducha, dobrych myśli i odpoczynku. Zaś Nowy Rok niech obfituje w optymizm, plany oraz twórcze pomysły! prof....
09/12/2022, 15:57 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne na temat nowego kierunku studiów "Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja" uruchamianego po raz pierwszy w semestrze letnim 2022/23. 15 grudnia 2022 r. godz. 9:40-11:10 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH budynek C-4; sala 106 Adresatami zaproszenia są studenci IV roku studiów inżynierskich z AGH...
02/12/2022, 14:47 / dr inż. Ewa Dębińska
W imieniu Autora, dr inż. Wojciecha Kocota (Katedra KGIiB), zapraszamy na bogato ilustrowaną fotkami opowieść o ETIOPII. Wtorek 6. grudnia, godz. 18:30,C-4, s. 301 Po spotkaniu będzie można oglądnąć z bliska (i dotknąć) przywiezione z Etiopii eksponaty.
30/11/2022, 13:23 / dr inż. Ewa Dębińska
Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 22r. ma charakter otwartych konsultacji w zakresie wdrożenia otwartych formatów cyfrowych przeznaczonych do modelowania BIM i potrwa od 11:30 do 13:00. Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie.Rejestracja trwa do piątku 2 grudnia do godziny 11:00. Dopiero po zakończeniu rejestracji uczestnikowi zostanie podany numer...
28/11/2022, 17:48 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 14-20 listopada br., w Peru, odbyło się II spotkanie konsorcjum projektu CWetlands Data, w ramach którego AGH w Krakowie współpracuje z partnerami z Europy i Ameryki Łacińskiej. Nasza uczelnia była reprezentowana przez dr hab. inż. Tomasza Bergiera, prof. AGH (Katedra KKiOŚ) - Prodziekana Wydziału GGiIŚ ds. Nauki i...
28/11/2022, 17:02 / dr inż. Ewa Dębińska
Ogłoszony w 2021 r. Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji został rozstrzygnięty. W dniu 22.11.2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród, w dwóch kategoriach nagroda trafiła do Pracowników naszego Wydziału. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i...
23/11/2022, 11:02 / dr inż. Ewa Dębińska
Dr inż. Robert Oleniacz i dr hab. inż. Katarzyna Grzesik, prof. n. AGH z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska naszego Wydziału zostali redaktorami gościnnymi specjalnego wydania czasopisma „Energies” zatytułowanego "Assessment and Analysis of Waste Treatment and Environmental Management, Volume Ⅱ". Kontynuacja tej tematyki to efekt dużego sukcesu poprzedniego zeszytu specjalnego...
21/11/2022, 16:35 / dr inż. Ewa Dębińska
W przygotowanym przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem „Elsevier” prestiżowym zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców (Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators) – World’s TOP 2% Scientists 2021 – znalazło się kilkudziesięciu naukowców z AGH, w tym dwóch pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska:  - dr hab. inż. Agnieszka...
15/11/2022, 13:12 / dr hab. inż. Artur Krawczyk
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12. listopada 2022 roku odszedł w wieku 92 lat prof. zw. dr hab. inż. mierniczy górniczy i inżynier górniczy Jerzy Chwastek W 1980 roku objął stanowisko dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska, a następnie kierownika Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału...
04/11/2022, 16:36 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam poinformować, iż mgr inż. Bartłomiej Rój spec. GIFT zajął I miejsce w kategorii prac magisterskich w obszarze nauk technicznych XVI edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila, ufundowanej przez Urząd Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski. Nagrodzona praca magisterska pt. "Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych temperaturowych oraz wskaźników wegetacji do badania...
26/10/2022, 11:20 / dr inż. Ewa Dębińska
Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci! Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania uzyskania przez Was tytułu magistra, podczas pierwszego w historii Akademii ŚWIĘTA ABSOLWENTÓW AGH. Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli studia w 2022 roku.    W tym roku w wydarzeniu wezmą udział trzy Wydziały, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w uroczystości.  Wydział Geodezji Górniczej i...
24/10/2022, 17:28 / dr inż. Ewa Dębińska
Dr hab. inż. Anita Kwartnik–Pruc (Katedra GIiB), prof. dr hab. inż. Piotr Parzych (Katedra F,TŚiIP), dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH (Katedra GIiB) zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej.  Wręczania odznaczeń dokonał Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz wicewojewoda Ryszard Pagacz na uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie...
18/10/2022, 10:04 / dr inż. Ewa Dębińska
W środę 12. października 2022 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska spotkała się na okolicznościowych obradach Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W trakcie obrad przewodniczący Komisji prof. dr hab. Jacek Kozak z UJ wraz z jego zastępcą prof. dr hab. inż. Tomaszem Szmucem z AGH, złożyli podziękowanie...
14/10/2022, 15:44 / dr inż. Ewa Dębińska
Miło nam jest poinformować, że wśród zwycięzców tegorocznych nagród Laur Dydaktyka znaleźli się pracownicy WGGiIŚ. Laur Dydaktyka w kategorii „Prowadzącego ćwiczenia” otrzymała dr inż. Anna Przewięźlikowska (Katedra GZiK), natomiast wyróżnienie w kategorii „Promotor” otrzymała dr hab. inż. Agnieszka Bieda prof. AGH (Katedra F,TŚiIP). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
13/10/2022, 14:17 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 4-6 października 2022 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACJE 4.0 (ISCIW 2022), podczas której dr inż. Arkadiusz Kampczyk (katedra GIiB) otrzymał wyróżnienie z podziękowaniem za aktywny udział i merytoryczne wsparcie w Międzynarodowej Radzie Naukowej oraz za udział w Komitecie Organizacyjnym Konferencji.   Nagrodę wręczyli prof. Piotr...
10/10/2022, 15:56 / dr inż. Ewa Dębińska
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 września 2022 roku odszedł Śp. doc. dr inż. Mieczysław Milewski Wieloletni Kierownik Zakładu Geodezji Górniczej, pracownik Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, wychowawca wielu pokoleń mierniczych górniczych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11. października 2022 r. w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim o godzinie...
05/10/2022, 09:14 / dr inż. Ewa Dębińska
Na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH 26. września br. odbyły się obchody Jubileuszu 70-lecia Koła Naukowego Geodetów Dahlta. Podczas konferencji swoimi wspomnieniami i doświadczeniami związanymi z działalnością w Kole podzielili się opiekunowie KNG, prezesi i wieloletni członkowie. Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, opiekun koła w latach 1996-2016 opowiedział o historii...
04/10/2022, 11:16 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 26. września 2022 roku, podczas jubileuszu 70-lecia Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej, została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Sitkowi, nestorowi polskiej fotogrametrii.   Wśród znamienitych gości znaleźli się m. in. prof. dr hab. inż. Józef Jachimski wraz z małżonką, prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz oraz...
03/10/2022, 17:08 / dr inż. Ewa Dębińska
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą naszego Wydziału, dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH jest koordynatorem ze strony AGH unikatowej w skali Polski inicjatywy: Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK).   Studia MAK powstały dzięki współpracy trzech uczelni (technicznej, ekonomicznej i humanistycznej): Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła...
03/10/2022, 16:17 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniu 6. października br., o godz. 9:00 odbędzie się Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2022/23 Miejsce: Aula AGH, w budynku A-0. Wykład inauguracyjny poprowadzi dr Tadeusz Bochnia z MPWiK Kraków. Podczas uroczystości, dla studentów z najwyższymi wskaźnikami z rekrutacji, Pan Dziekan WGGiIŚ prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski wręczy listy...
19/09/2022, 14:49 / dr inż. Ewa Dębińska
Obecnie trwający w Warszawie XXVII Kongres FIG (Międzynarodowej Federacji Geodetów) zgromadził około tysiąc uczestników z blisko 90 krajów. Konferencji towarzyszą wydarzenia m.in.. takie jak Workshop'y, FIG Young Surveyors Conference. Pracownicy naszego Wydziału odznaczyli swój udział w różnych rolach. W sobotę 10/09/22 Pan Dziekan Ryszard Hejmanowski wygłosił referat otwierający Mining Surveying Workshop. W...
09/09/2022, 16:13 / dr inż. Ewa Dębińska
Już we wrześniowym numerze GEODETY przeczytamy o nowym, teledetekcyjnym podejściu w analizie przestrzennego zróżnicowania zawartości minerałów w skale płonnej (artykuł "Wyrafinowane" dr hab. inż. S.Mikrut (KF,TŚiIŚ), dr inż. E. Głowienka (KF,TŚiIŚ), M. Szadziul), ofercie edukacyjnej w zakresie fotogrametrii i teledetekcji na WGGiIŚ ( "Jak edukować skutecznie?" prof. B. Hejmanowska (KF,TŚiIŚ), nadchodzącym wielkimi...
09/08/2022, 14:01 / dr inż. Ewa Dębińska
Przypominamy, że w dniach 26-28. września 2022 r. na WGGIIŚ, AGH odbędzie się XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju" na które, zapraszają organizatorzy Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Komitet Geodezji PAN Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii...
02/08/2022, 09:06 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 6. - 12. czerwca br. pięcioro studentów naszego Wydziału, a zarazem członków KNG Dahlta, w składzie: Natalia Dziuba, Małgorzata Zontek, Beata Olearczyk, Michał Prędki, Kacper Zgórski wzieło udział w 34. International Geodetic Student Meeting, które w tym roku odbywało się w Hannoverze, Niemcy. Studenci podczas konferencji wygłosili referat...
27/07/2022, 10:34 / dr hab. inż. Artur Krawczyk
544 kandydatów na 150 miejsc na 1 rok studiów Geodezji i Kartografii, to rekord liczby kandydatów nienotowany od wielu lat. Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na wszystkich pozostałych kierunkach studiów AGH to Geodezja i Kartografia zajęła 8. pozycję spośród wszystkich najbardziej obleganych kierunków studiów naszej uczelni. To jest jeden z...
25/07/2022, 11:47 / dr inż. Ewa Dębińska
"Geoinformation as science and technology, theoretical and practical aspects” to był temat przewodni wystąpienia otwierającego panel GEOINFORMATION, 22. konferencji „Conference of PhD Students and Young Scientists”, która odbyła się w dniach 2.9 czerwca - 1. lipca br. we Wrocławiu. W tym roku referat na otwarcie tego panelu wygłosił dr hab....
01/07/2022, 17:38 / dr inż. Ewa Dębińska
Pani mgr inż. Dominika Kudzia oraz pani mgr inż. Monika Pietrucha, studentki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, zostały nagrodzone w 49. edycji „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa oraz innych uczelni jeśli praca dotyczy tematyki transportowej Miasta Krakowa...
29/06/2022, 12:58 / dr inż. Ewa Dębińska
W IV edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ogłoszonego we wrześniu 2021 r. doktoranci i pracownicy WGGIIŚ zostali uhonorowani dwóch kategoriach: Rozprawy doktorskie „Ocena przydatności danych ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru opodatkowania nieruchomości” – autor: Piotr Benduch, promotor: dr hab. inż. Paweł Hanus, prof....
23/06/2022, 11:32 / dr inż. Ewa Dębińska
Z wielką przyjemnością informujemy, iż w rankingu Perspektyw 2022 kierunek Geodezja i Kartografia prowadzony naszym Wydziale zajął 2. miejsce wśród wszystkich kierunków inżynierskich GiK w Polsce. Zapraszamy maturzystów na #studia2022 na nasz kierunek studiów https://studiuj.wggiis.agh.edu.pl/gik.html - wciąż jeszcze można się zapisać do nas na studia. AGH w kategorii uczelni technicznych...
20/06/2022, 17:34 / dr inż. Ewa Dębińska
W dniach 6-10.06.2022 pracownicy Wydziału dr hab. inż. Jarosław Bydłosz, katedra FTŚiIP oraz dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc, katedra GIiB przebywali w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Oradejskim (Universitatea din Oradea) w Rumunii. Uniwersytet znajduje się w przepięknym mieście Oradea, położonym w pobliżu granicy Rumunii z Węgrami. Miasto to ma...
13/06/2022, 09:01 / dr inż. Ewa Dębińska
Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie Szacowania Nieruchomości AGH, prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Rekrutacja na rok akademicki 2022 /23 już się rozpoczęła! Kandydaci w pierwszej kolejności dokonują rejestracji zgodnie z wytycznymi tego studium. Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie:...

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności