logo akademii górniczo hutniczej AGH  

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 2 Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy Certyfikowane szkolenie „Pełnomocnik i audytor wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: : ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001.

 

Certyfikat uprawnia do pełnienia funkcji pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania norm ISO 9001, 14001, 45001 i 27001 jak również poszukiwanego na rynku audytora wewnętrznego w organizacjach działających zgodnie z tymi normami.

Połączenie systemu zarządzania z 4 norm gwarantuje działalność firmy zgodnie z najlepszymi standardami jakości lecz generuje pracę dla ludzi mających uprawnienia pełnomocnika i audytora wewnętrznego.

Certyfikat z szkolenia ułatwia znalezienie  pracy w obszarze systemów zarządzania w większości średnich i dużych wielobranżowych organizacjach.

 

W szkoleniu mogą brać udział studenci ostatnich 4 semestrów studiów (zarówno inżynierskich jak i magisterskich) z WGGiIŚ (wszystkie kierunki i specjalności).   Regulamin odbywania szkoleń

Szkolenie edycji 2021 odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams  w dniach 6-7 i 13-14 lutego 2021, w godzinach 9 -16. Szkolenie kończy się egzaminem.

 

Zgłoszeń można dokonywać do 10.01.2021 r. (w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w rankingu liczy się kolejność zgłoszeń) poprzez przesłanie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  skanów wypełnionych i podpisanych formularzy:  1. formularz rekrutacji, 2. dane uczestnika, 3. RODO, 4. oświadczenie o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych. 

(Prosimy o wpisanie tematu maila „ISO 2021-rekrutacja” – (opcjonalnie dodanie nazwiska)  oraz wpisanie w tekście krótkiego  /1-2 zdania/ tekstu zgłoszenia, i podanie nazwiska, kierunku, typu studiów i semestru nauki)

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu
Formularz rekrutacji
Dane uczestnika
RODO
Oświadczenie uczestnika Projektu o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych
Po przyjęciu zgłoszenia, kandydaci otrzymają zaproszenie do wypełnienia wstępnego Bilansu kompetencji, przeprowadzanego przez wskazany przez Biuro Projektu podmiot.

Do kwalifikacji wymagane jest przesłanie Bilansu Kompetencji na powyższy adres mailowy.

 

Warunkiem formalnym udziału w szkoleniu jest posiadanie szkolenia na liście proponowanych w ramach projektu kursów i zajęć w oparciu o zdiagnozowane w trakcie badania luki kompetencyjnej. W przypadku wolnych miejsc udział w szkoleniu mogą wziąć dodatkowo osoby, u których procentowy poziom kompetencji „Zarządzanie jakością” ustalony w trakcie badania wyniósł nie więcej niż 75%.

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

 

W przypadku pozytywnej kwalifikacji na szkolenie należy dostarczyć podpisane oryginały dokumentów oraz wydruk Bilansu kompetencji do pokoju 17 Paw. C4 AGH -  do dnia 1 lutego 2021. (zgłoszenia można przesłać listem poleconym lub kurierem z dopiskiem na kopercie „Szkolenie ISO”, dokumenty wysłane pocztą lub kurierem muszą dotrzeć do biura projektu do 2 lutego 2020).