logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Mączyńskiej

21 maja 2020 roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anety Mączyńskiej: Panią Dr hab. inż. Annę Bielską, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Prof. dr hab. inż. Karola Nogę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Wpływ metod zakładania katastru na jakość informacji o linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii prac aktualizacyjnych można się już zapoznać:

- opinia dr hab. inż. Anny Bielskiej, prof. PW,
- opinia prof. dr hab. inż. Karola Noga.

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc, prof. AGH, a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Edyta Puniach.


Streszczenie rozprawy doktorskiej

Awanse naukowe

09/11/2023, 14:05 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 22.06.2023 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Judyty Książek Pana dr hab. inż. Piotra Wężyka prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz Pana dr hab. inż. Bogdana Zagajewskiego prof. UW (Uniwersytet Warszawski). Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Wykrywanie azbestowo...
26/09/2023, 11:29 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 22.06.2023 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Kramarczyka Panią Prof. dr hab. inż. Urszulę Litwin (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz Pana dr hab. inż. Krzysztofa Będkowskiego prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki). Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Optymalizacja procedur kontrolnych...
25/09/2023, 14:23 / dr inż. Ewa Dębińska
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport uprzejmie zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Ścisłowicz, która odbędzie się dnia 5 października 2023 r. o godzinie 11.00 w sali 102, paw. C-4. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Opracowanie metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji wskaźników kolejowych na podstawie mobilnej rejestracji...
20/09/2023, 12:45 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 22.06.2023 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Matuły Pana dr hab. inż. Marka Przyborskiego prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) oraz Pana dr hab. inż. Bartosza Mitkę prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Z recenzjami rozprawy doktorskiej...
29/08/2023, 13:47 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 25.05.2023 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Wiącka Pana dr hab. inż. Damiana Wierzbickiego prof. uczelni (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) oraz Pana dr hab. inż. Bartosza Mitkę prof. uczelni (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Z recenzjami rozprawy doktorskiej...
29/08/2023, 13:25 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 25.05.2023 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Ścisłowicz Pana dr hab. inż. Ireneusza Wyczałka prof. PP (Politechnika Poznańska) oraz Pana dr hab. inż. Bartosza Mitkę prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Opracowanie metody...
10/07/2023, 16:51 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 25.05.2023 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Kraj Pana dr hab. Jarosława Jasiewicza, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Pana dr hab. inż. Stanisława Lewińskiego prof. CBK PAN (Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie). Z...
05/07/2023, 12:20 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 25.05.2023 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Teresy Front-Dąbrowskiej Panią dr hab. inż. Monikę Siejkę prof. uczelni (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz Pana dr hab. inż. Kamila Kowalczyka prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt:...
24/03/2023, 16:57 / dr inż. Ewa Dębińska
Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 23. marca 2023 r. przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Kamilowi Maciukowi, adiunktowi w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i Kartografii.Dr hab. inż. Kamil Maciuk jest absolwentem kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność szacowanie nieruchomości...
10/03/2023, 11:27 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 19.12.2022 r.  Rada Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Mazur Pana dr hab. inż. Andrzeja Wałęga prof. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwiakowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Możliwość...
15/02/2023, 17:49 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 17.11.2022 r.  Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Beaty Blak Panią dr hab. inż. Agnieszkę Bitner-Fiałkowską prof. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana dr hab. Radosława Wiśniewskiego prof. uczelni z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej  pt:...
15/02/2023, 17:12 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 17.11.2022 r.  Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej, Geodezji i Transportu wyznaczyła jako recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Reczyńskiej-Kmiecik Panią dr hab. inż. Marię Mrówczyńską z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pana dr hab. inż. Dariusza Gotliba prof. PW-Politechnika Warszawska oraz Pana dr hab. inż. Przemysława Leń prof. UP-Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie....
06/10/2022, 12:14 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 26.05.2022 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej i Transportu wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Buczka Panią dr hab. inż. Janinę Zaczek-Peplińską prof. uczelni - Politechnika Warszawska oraz dr hab. inż. Wojciecha Milczarka - Politechnika Wrocławska. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Wyznaczanie osi głównej wydłużonych obiektów inżynierskich...
06/10/2022, 08:35 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 30.05 2022 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Śroodwiska, Górnictwa i Energetyki wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Adriany Kłosowskiej Pana Prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Pana dr hab. inż. Piotra Wężyka prof. URK z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie....
05/10/2022, 11:30 / mgr inż. Patrycja Gonet
Dnia 30.05 2022 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza Gorzelnika Pana Prof. dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego z Politechniki Łódzkiej oraz Pana dr hab. inż. Grzegorza Majewskiego prof. SGGW-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt:...
04/10/2022, 14:00 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 30.05 2022 r. Rada Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pauliny Bździuch Pana Prof. dr hab. inż. Marka Brzeżańskiego z Politechniki Krakowskiej oraz Pana Prof. Jerzego Merkisza z Politechniki Poznańskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Model prognozowania emisji z transportu drogowego...
15/06/2022, 13:15 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 26. maja 2022 r. Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Artura Guzego Pana dr hab. inż. Jana Blachowskiego prof. uczelni z Politechniki Wrocławskiej oraz Pana Prof. dr Pietro Teatini z University of Padova, Włochy. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych...
21/02/2022, 13:57 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 29. listopada 2021 r.  Rada Dyscypliny IŚ, GiE wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Pełki, Pana  prof. dr. hab. inż. Aleksandra Stachela z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Pana dr. hab. inż. Wiesława Bujakowskiego prof. IGSMiE PAN w Krakowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej  pt: "Zastosowanie...
30/11/2021, 11:48 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 28 października br. Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Ożoga Pana prof. dr. hab. inż. Wojciecha Przegona z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana prof. dr. hab. inż. Oleksandra Dorozhynskyy'ego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Technologia aktualizacji bazy...
27/09/2021, 18:17 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 18.05.2021  roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Krawczyka: Pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Oszczaka z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Pana dr. hab. inż. Ryszarda Mielimąkę prof. uczelni z  Politechniki Śląskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Geodezyjny monitoring zagrożeń i...
22/09/2021, 17:22 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 28.06.2021  roku Rada Dyscypliny IŚGiE wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Lubonia, doktoranta WGGiOŚ, Panią prof. dr hab. inż.  Dorotę Chwieduk z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Krzysztofa Mudryka prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Efektywność energetyczna modułów PVT (Photovoltaic Thermal)...
05/07/2021, 18:51 / dr inż. Ewa Dębińska
Dnia 22. kwietnia 2021 roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Benducha Panią dr hab. inż. Monikę Mikę prof. uczelni z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana dr hab. inż. Marcina Karabina prof. uczelni z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt: "Ocena przydatności...
18/05/2021, 12:16 / dr inż. Ewa Dębińska
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr. hab. inż. Marcinowi Chodakowi tytuł profesora nauk inżynieryjno- technicznych. Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Zespół Dziekański...
14/05/2021, 15:41 / dr inż. Ewa Dębińska
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 lutego 2021 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr. hab. inż. Piotrowi Parzychowi tytuł profesora nauk inżynieryjno- technicznych. Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Zespół Dziekański i społeczność...
05/02/2021, 17:24 / kowalew
Rozprawa doktorska, mgr inż. Adam InglotTopologia semantyczna w funkcjonowaniu wielodzielczych baz danychPromotorem pracy jest Pan dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH.- opinia płk dr hab. inż Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT- opinia dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelniStreszczenie rozprawy doktorskiej
16/09/2020, 10:51 / mgr inż. Olga Sopata
21 maja 2020 roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgra inż. Radosława Piskorskiego: Pana Prof. dr hab. inż. Wojciecha Przegona z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panią Dr hab. Małgorzatę Luc z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Analiza widoczności w przestrzeni miejskiej z...
08/09/2020, 10:51 / mgr inż. Olga Sopata
21 maja 2020 roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anety Mączyńskiej: Panią Dr hab. inż. Annę Bielską, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Prof. dr hab. inż. Karola Nogę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Wpływ metod zakładania katastru na...
08/09/2020, 10:51 / mgr inż. Olga Sopata
6 lipca 2020 roku Rada Dyscypliny IŚ,GiE wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Emilii Stańkowskiej: Panią Prof. dr hab. inż. Marię Włodarczyk-Makułę z Politechniki Częstochowskiej oraz Panią Dra hab. inż. Małgorzatę Wolską prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Ocena możliwości ograniczania ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez...
02/07/2020, 15:00 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Miło nam poinformować że 2 lipca 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport podęła uchwałę o nadaniu Pani Dr inż. Annie Szafarczyk stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stopień został nadany na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Kinematyka i stan odkształceń powierzchni osuwisk o genezie naturalnej oraz wywołanych prowadzoną eksploatacją odkrywkową.Gratulujemy!
09/06/2020, 19:00 / mgr inż. Patrycja Gonet
Miło nam poinformować że 1 czerwca 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska,Górnictwo i Energetyka podęła uchwałę o nadaniu Panu Dr inż. Markowi Bogackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stopień został nadany na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Emisje zanieczyszczeń do powietrza z wybranych źródeł – identyfikacja, parametryzacja i modelowanie dla celów związanych...
06/03/2020, 16:11 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że dokumentacja dotycząca postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej dostępna jest na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej AGH.
06/03/2020, 15:30 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
27 lutego 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dr inż. Paweł Ćwiąkała otrzymał stopień na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Planowanie i wykonywanie nalotów bezzałogowymi statkami latającymi w badaniach pokrycia i ukształtowania terenów górskich. Dr inż. Łukasz Ortyl otrzymał stopień na...
14/11/2019, 16:49 / mgr inż. Olga Sopata
4 lipca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgra inż. Kamila Grudnia: Panią Dr hab. inż. Monikę Mikę, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dra hab. inż. Marcina Karabina, prof PW z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Analiza przydatności modeli 3D...
30/09/2019, 21:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
26 września 2019 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie pięciu postępowań habilitacyjnych w dyscyplinie geodezja i kartografia.Dr inż. Paweł Ćwiąkała Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Artur Krawczyk Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Łukasz Ortyl Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Tomasz Stoch Wniosek o przeprowadzenie...
17/09/2019, 17:49 / mgr inż. Olga Sopata
27 czerwca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Oleny Dan: Pana Prof. dra hab. inż. Wojciecha Adamskiego z Politechniki Wrocławskiej oraz Pana Prof. dra hab. inż. Anatolia Hurynovicha z Politechniki Białostockiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Opracowanie koncepcji ograniczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza...
13/09/2019, 23:10 / mgr inż. Olga Sopata
27 czerwca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Droździk: Pana Dra hab. inż. Piotra Koszelnika, prof. PRz z Politechniki Rzeszowskiej oraz Pana Dra hab. inż. Leszka Opyrchała, prof. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Specyfika przebiegu eutrofizacji i kształtowania się jakości...
28/08/2019, 14:01 / mgr inż. Olga Sopata
6 czerwca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgra inż. Wojciecha Matwija: Pana Dra hab. inż. Andrzeja Kwintę, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dra hab. inż. Andrzeja Pachutę, prof. PW z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Metodyka badań techniką skaningu laserowego deformacji...
11/07/2019, 15:30 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
27 czerwca 2019 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dr inż. Izabeli Bryty-Nitarskiej z Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk oraz dr inż. Justyny Pyssy z Wydziału Energetyki i Paliw AGH.Dr inż. Izabeal Bryta-Nitarska Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Justyna Pyssa Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
11/07/2019, 15:30 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
4 lipca 2019 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dr inż. Urszuli Olsińskiej z Politechniki Śląskiej, dra inż. Tomasza Salaty z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz dra inż. Marka Bogackiego.Dr inż. Urszula Olsińska Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Tomasz Salata Wniosek o przeprowadzenie postępowania...
02/07/2019, 14:01 / mgr inż. Olga Sopata
28 marca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Jabłońskiego: Pana Dr hab. inż. Kazimierza Ćmielewskiego, prof. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Pana Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. PŚl z Politechniki Śląskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie telemetrycznych metod pomiarowych do określenia...
28/06/2019, 11:00 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
27 czerwca 2019 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła dwie uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.Dr inż. Anna Trembecka otrzymała stopień w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Optymalizacja geodezyjno-prawnych procedur nabywania nieruchomości na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz zbywania nieruchomości publicznych”.Dr Katarzyna Szarłowicz z Wydziału...
28/06/2019, 10:45 / mgr inż. Olga Sopata
30 maja 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Metodyka oceny ładu przestrzennego miast z wykorzystaniem GIS", której autorką była Pani mgr inż. Agnieszka Telega. 27 czerwca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora w dyscyplina inżynieria lądowa i transport.   Promotorem pracy był Pan dr hab. inż.Wojciech Przegon,...
26/06/2019, 17:01 / mgr inż. Olga Sopata
28 marca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Sebastiana Aleksandrowicza: Panią Dr hab. inż. Katarzynę Osińską-Skotak z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Piotra Wężyka, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Detekcja i klasyfikacja zmian pokrycia terenu na zdjęciach...
15/05/2019, 17:01 / mgr inż. Olga Sopata
31 stycznia 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Telegi: Panią Prof. dr hab. inż. Sabinę Źróbek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Panią Dr hab. inż. Adriannę Czarnecką z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Metodyka oceny ładu przestrzennego miast z wykorzystaniem GIS” można się...
10/04/2019, 18:44 / mgr inż. Olga Sopata
28 marca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.  Pan mgr inż. Michał Preisner otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych" odbyła się 7 marca 2019 roku. Promotorem pracy...
14/03/2019, 11:40 / mgr inż. Olga Sopata
7 lutego 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Optymalizacja ustawień wejściowych wybranych systemów modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza stosowanych w skali lokalnej", której autorem był Pan mgr inż. Mateusz Rzeszutek.28 lutego br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność...
06/03/2019, 16:01 / mgr inż. Olga Sopata
15 listopada 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Tysiąc: Panią Prof. dr hab. inż. Urszulę Litwin z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. n. PK z Politechniki Koszalińskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy...
06/02/2019, 14:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
31 stycznia 2019 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dr inż. Anny Trembeckiej oraz dr Katarzyny Szarłowicz z Wydziału Energetyki i Paliw AGH.Dr inż. Anna Trembecka Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr Katarzyna Szarłowicz Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
05/02/2019, 11:35 / mgr inż. Olga Sopata
20 grudnia 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Preisnera: Pana Prof. dr hab. inż. Daniela Słysia z Politechniki Rzeszowskiej oraz Pana Prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału...
04/02/2019, 14:01 / dr inż. Agnieszka Bieda
31 stycznia 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. Pan mgr inż. Radosław Zaborek otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność ochrona terenów górniczych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Określanie położenia w przestrzeni elementów konstrukcyjnych w procesie rektyfikacji obiektów budowlanych" odbyła się 17 stycznia 2019 roku.Promotorem pracy był...
17/01/2019, 13:35 / mgr inż. Olga Sopata
18 października 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Rzeszutka: Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Pastuszkę z Politechniki Śląskiej oraz Pana Dr hab. inż. Bernarda Połednika, prof. n. PL z Politechniki Lubelskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Optymalizacja ustawień wejściowych wybranych systemów modelowania dyspersji zanieczyszczeń...
07/01/2019, 13:35 / mgr inż. Olga Sopata
18 października 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Witkowskiego: Pana Dr hab. inż. Leszka Szojdę, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskiej oraz Pana Dr hab. inż. Krzysztofa Tajdusia, prof. n. IMG PAN z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Ocena wpływu wieloletnich...
20/12/2018, 13:35 / mgr inż. Olga Sopata
28 czerwca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Radosława Zaborka: Pana Dr hab. inż. Krzysztofa Gromysza, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskiej oraz Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG z  Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Określanie położenia w...
05/11/2018, 11:41 / mgr inż. Olga Sopata
18 października 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności fotogrametria i teledetekcja, Panu Dr inż. Bartoszowi Mitce. Podstawą nadania stopnia były patent oraz cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Zaplanowanie, realizacja, wdrożenie wyników badań przemysłowych oraz...
05/11/2018, 11:40 / mgr inż. Olga Sopata
27 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów", której autorką jest Pani mgr Katarzyna Sroka.18 października br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność rekultywacja i...
26/09/2018, 15:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 września 2018 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego dr inż. Tadeusza Szczutko. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
26/09/2018, 15:07 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 września 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.Pan Dr inż. Janusz Rusek otrzymał stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność budownictwo na terenach górniczych. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Ocena zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych...
26/09/2018, 15:01 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 września 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. Pani mgr inż. Magdalena Wanat-Milaniak otrzymała stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność inżynieria wodna. Publiczna obrona Jej rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji wyników pomiarów wykonywanych na zaporach" odbyła się 28 czerwca 2018 roku.Promotorem pracy był...
27/08/2018, 10:55 / mgr inż. Olga Sopata
17 maja 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sroki: Pana Prof dr hab. inż. Piotra Grubę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panią Dr hab. Marię Niklińską z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów” można się...
29/06/2018, 17:45 / mgr inż. Olga Sopata
14 czerwca 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych", której autorką jest Pani mgr inż. Ewelina Wójciak.28 czerwca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność gospodarka...
04/06/2018, 10:38 / mgr inż. Olga Sopata
22 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Wójciak: Panią Dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Radosława Cellmera, prof. n. UWM  z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie wartości rynkowej i...
21/05/2018, 17:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
1 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak: Pana Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PK z Politechniki Krakowskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji wyników pomiarów...
21/05/2018, 17:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Żanny Stręk: Panią Prof. dr hab. Sabinę Źróbek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i...
21/05/2018, 17:47 / dr inż. Agnieszka Bieda
26 kwietnia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich", której autorem jest Pan mgr inż. Dominik Madusiok.17 maja br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w...
25/04/2018, 10:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 19 kwietnia 2018 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dr inż. Małgorzaty Buśko, dra inż. Przemysława Lenia oraz dra inż. Janusza Ruska. Dr inż. Małgorzata Buśko: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AutoreferatDr inż. Przemysław Leń: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AutoreferatDr inż. Janusz Rusek: Wniosek o przeprowadzenie...
20/04/2018, 11:17 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii środowiska podjęła pięć uchwał w sprawie nadania stopni Doktora Nauk Technicznych. Pani mgr inż. Agnieszka Pęska-Siwik otrzymała stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki...
20/04/2018, 11:04 / mgr inż. Olga Sopata
19 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność gospodarka odpadami, Pani Dr inż. Katarzynie Grzesik. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Analiza cyklu życia w ocenie metod zagospodarowania odpadów komunalnych".Gratulujemy!
05/04/2018, 12:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 stycznia 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Topolskiego: Pana Prof. dr hab. inż. Eugeniusza Mokrzyckiego z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Izolacja podłoża...
14/03/2018, 16:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dominika Madusioka: Pana Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskej oraz Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kwintę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji...
16/02/2018, 10:56 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik: Pana Prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pana dr hab. inż. Marcina Karabina z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów...
09/02/2018, 12:43 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dariusza Młyńskiego (UR w Krakowie): Panią dr hab. inż.  Tamarę  Agatę  Tokarczyk, prof. n. IMGW z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Pana dr hab. inż. Mariusza Sojkę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z...
26/01/2018, 12:49 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 stycznia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria i teledetekcja, Pani Dr inż. Urszuli Marmol. Podstawą nadania stopnia była monografia pt. „Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektów".Gratulujemy!
26/01/2018, 11:53 / dr inż. Agnieszka Bieda
11 stycznia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń zapory betonowej na przykładzie Zapory Solina", której autorką jest Pani mgr inż. Aleksandra Bąk.25 stycznia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,...
24/01/2018, 15:08 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 września 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Dziedzica: Dr hab. inż. Andrzeja Białowca, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Rafała Kobyłeckiego, prof. n. PCz z Politechniki Częstochowskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z fermentacji metanowej” można...
04/01/2018, 11:38 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 października 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Ilby: Prof. dr hab. inż. Elżbietę Bielecką z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Agnieszkę Zwirowicz-Rutkowską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe bazy danych CityGML” można się już zapoznać: - opinia Pani Prof. dr...
15/12/2017, 10:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 14.12.2017 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pani Dr inż. Katarzyny Grzesik oraz na wyznaczenie recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnegoAutoreferat dotyczący dorobku, osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
15/12/2017, 10:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
23 listopada 2017 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów 3D", której autorem jest Pan mgr inż. Karol Kwiatek.14 grudnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalnosć fotogrametria i geoinformatyka.   Promotorem pracy była...
15/12/2017, 10:00 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła dwie uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.Dr inż. Karol Firek otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Wpływ oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń budynków”.Dr inż. Monika Mika z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie otrzymała stopień w...
05/12/2017, 12:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
13 lipca 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Bąk: Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PRz z Politechniki Rzeszowskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń zapory betonowej na przykładzie...
12/11/2017, 11:32 / dr inż. Agnieszka Bieda
26 października 2017 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na skutek zmian hydrogeologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji", której autorem jest Pan mgr inż. Wojciech Witkowski.9 listopada br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja górnicza i ochrona terenów górniczych.   Promotorem...
18/09/2017, 17:21 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 września 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja wyższa, Panu Dr inż. Marcinowi Ligasowi. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Optymalizacja wydajności wybranych metod i algorytmów...
11/09/2017, 18:46 / dr inż. Agnieszka Bieda
29 czerwca 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Witkowskiego: Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Dr hab. inż. Jana Blachowskiego z Politechniki Wrocławskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na skutek zmian hydrogeologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” można się już zapoznać: - opinia Pana Dr hab. inż. Andrzeja...
20/07/2017, 15:52 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 maja 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Karola Kwiatka: Dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Marka Przyborskiego, prof. n. PG z Politechniki Gdańskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów...
30/06/2017, 22:44 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 29 czerwca 2017 roku roku Rada Wydziału GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dra inż. Karola Firka, dr inż. Urszuli Marmol oraz dr inż. Moniki Miki.Dr inż. Karol Firek: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Urszula Marmol: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Monika Mika: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
18/04/2017, 12:09 / dr inż. Agnieszka Bieda
23 marca br. Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska pojęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Danielowi Słysiowi.   treść uchwały
08/03/2017, 21:53 / dr inż Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pani dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 9 lutego 2017 roku otrzymała tytuły profesora nauk technicznych. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego odbyła się 8 marca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim.Gratulujemy!
02/03/2017, 12:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 16 lutego 2017 roku roku Rada Wydziału GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego dr inż. Witolda Paleczka. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
20/02/2017, 11:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
16 lutego 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność technologie oczyszczania wody i ścieków, Panu Dr inż. Tomaszowi Bergierowi. Podstawą nadania były cykl monotematycznych publikacji pod tytułem „Zastosowanie technologii hydrofitowej do rozwiązania problemu ścieków deszczowych zanieczyszczonych...
19/01/2017, 12:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 stycznia 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Panu Dr inż. Tomaszowi Owerko. Podstawą nadania były cykl monotematycznych publikacji oraz objętych ochroną wzorów użytkowych pod wspólnym tytułem „Zastosowanie, opracowanie oraz integracja technologii...
28/10/2016, 15:28 / dr inż. Agnieszka Bieda
30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Bobkowskiej: Płk dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Zygmunta Paszotty, prof. n. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Wykrywanie cech charakterystycznych mimiki twarzy...
28/10/2016, 13:52 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 października 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie Inżynieria Środowiska, specjalność wodociągi i kanalizacja Panu Dr inż. Andrzejowi Raganowiczowi. Podstawą nadania była monografia pt. „Kryteria i metodyka oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej”.   Gratulujemy.
28/10/2016, 13:46 / dr inż Agnieszka Bieda
W dniu 20.10.2016 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pana dr inż. Tomasza Bergiera i Pana dr inż. Tomasza Owerko.Dr inż. Tomasz BergierWniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AutoreferatDr inż. Tomasz OwerkoWniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
03/10/2016, 12:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
29 września 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.Dr inż. Agnieszka Malinowska otrzymała stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność ochrona terenów górniczych. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie zagrożenia na terenach górniczych i zarządzanie ryzykiem w warunkach niepewności przy...
30/06/2016, 13:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dr inż. Jarosław Bydłosz otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność Systemy Informacji Przestrzennej i kataster. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie profilu krajowego katastru”.Dr inż. Leszek Pająk otrzymał...
17/06/2016, 11:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 19.05.2016 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pani Dr inż. Agnieszki Malinowskiej, Pana Dr inż. Sławomira Mikruta oraz Pana Dr inż. Andrzeja Raganowicza. Wniosek Pani Dr inż. Agnieszki MalinowksiejAutoreferat Pani Dr inż. Agnieszki MalinowskiejWniosek Pana Dr inż. Sławomira MikrutaAutoreferat Pana Dr inż. Sławomira MikrutaWniosek Pana Dr inż....
27/05/2016, 18:16 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 lutego 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Jacka Strzelczyka: Prof. dr hab. Marka Granicznego z Państwowego Instytut Geologiczny w Warszawie oraz Prof. dr hab. Katarzynę Dąbrowską-Zielińską z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Metoda identyfikacji obiektów koherentnych na obrazach SAR...
21/05/2016, 19:03 / dr inż Agnieszka Bieda
19 maja 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę o nadaniu Pani dr inż. Agnieszce Włodyce-Bergier stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalności technologie oczyszczania wody i ścieków.Podstawą nadania stopnia była monografia pt. "Wpływ promieniowania UV254 na powstawanie halogenowych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej" -...
15/05/2016, 18:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
22 marca 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Integracja Numerycznego Modelu Terenu z powierzchniowym rozkładem temperatury", której autorem jest Pani mgr inż. Paulina Lewińska. 14 kwietnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjna...
15/05/2016, 18:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 kwietnia 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności geodezja stosowana,  Panu dr inż. Januszowi Dąbrowskiemu. Podstawą nadania stopnia były monotematyczny cykl publikacji nt. "Optymalizacja dokładności wyznaczania współrzędnych punktów osnów do pomiarów realizacyjnych oraz do obserwacji przemieszczeń punktów...
04/05/2016, 10:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 lutego 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Nguyen Viet Nghia: Prof. dr hab. inż. Tran Dinh To z Wietnamskiej Akademii Nauk oraz Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. n. PŚ z Politechniki Śląskiej.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Geodezyjne badanie naturalnych i technogennych ruchów powierzchni...

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności