Pracownicy Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wchodzą w skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport oraz Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

W skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport wchodzą Pracownicy dwóch Wydziałów: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. 

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marek Cała (WGiG)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski (WGGiIŚ)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Roman Kinasz (WGiG)

prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska (WGGiIŚ)

 

dr hab. inż. Jerzy Cieślik, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Janusz Rusek, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Jacek Kudrys, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Grzegorz Lenda, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Karol Firek, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Marcin Ligas, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Edward Preweda, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Tomasz Stoch, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Piotr Banasik, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Bogdan Skorupa, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH (WGGiIŚ)         

 

dr inż. Agnieszka Stopkowicz (WGiG)

dr inż. Kamil Maciuk (WGGiIŚ)

dr inż. Edyta Puniach (WGGiIŚ)

dr inż. Stanisław Szombara (WGGiIŚ)

 

mgr inż. Milena Kucharska (Samorząd Doktorantów AGH)

W skład Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka wchodzą Pracownicy pięciu Wydziałów: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy (WWNiG)

Zastępcy Przewodniczącego

dr hab. Monika Motak, prof. AGH (WEiP)

dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH (WGiG)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa (WWNiG)

prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak (WWNiG)

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski (WWNiG)

prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński (WEiP)

prof. dr hab. Katarzyna Zarębska (WEiP)

prof. dr hab. inż. Barbara Tora (WGiG)

 

dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH (WWNiG)

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH (WWNiG)

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH (WWNiG)

dr hab. inż. Paweł Baran, prof. AGH (WEiP)

dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH (WEiP)

dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH (WEiP)

dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH (WEiP)

dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH (WEiP)

dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH (WEiP)

dr hab. inż. Artur Wyrwa, prof. AGH (WEiP)

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Dariusz Fuksa, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH (WGiG)

dr hab. Patrycja Bąk, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Marek Kęsek, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH (WGiG)

dr hab. inż. Jerzy Dec, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Sławomir Porzucek, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Marek Kopacz, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Katarzyna Grzesik, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier, prof. AGH (WGGiIŚ)

dr hab. Aneta Magdziarz, prof. AGH (WIMiIP)

 

dr Katarzyna Chruszcz-Lipska (WWNiG)

dr inż. Krzysztof Skrzypkowski (WGiG)

dr inż. Jerzy Stasica (WGiG)

dr inż. Rafał Łuczak (WGiG)

dr inż. Marek Korzec (WGiG)

dr inż. Alicja Kochman (WGGiOŚ)

dr inż. Monika Łój (WGGiOŚ)

dr inż. Bartosz Papiernik (WGGiOŚ)

 

mgr inż. Łukasz Lis (Samorząd Doktorantów AGH)Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności