logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ
Pracownicy Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wchodzą w skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport oraz Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

W skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport wchodzą Pracownicy dwóch Wydziałów: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport składa się z 31 członków z czego 24 członków Rady jest z Wydziału GGiIŚ a 6 członków z Wydziału ILiGZ dodatkowo w skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski (WGGiIŚ)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Marek Cała (WILiGZ)

Członkowie

Aktualna lista członków znajduje się na stronie Rady Dyscypliny ILGiT

Postępowania awansowe

Postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab.

Postępowania w sprawie doktoratu

W skład Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka wchodzą Pracownicy pięciu Wydziałów: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Skład Rady dyscypliny tworzy 49 członków z których 5 członków pochodzi z Wydziału GGiIŚ.

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy (WWNiG)

Zastępcy Przewodniczącego

dr hab. Monika Motak, prof. AGH (WEiP)

prof. dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk (WILiGZ)

prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak (WWNiG)

Członkowie

Aktualna lista członków znajduje się na stronie Rady Dyscypliny IŚGiE.

Postępowania awansowe

Postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab..

Postępowania w sprawie doktoratu.Zapraszamy na stronę Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
https://www.rdisgie.agh.edu.pl/

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności