POWER 3.5 - staże, dokumenty dla osób zakwalifikowanych

Drukuj

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji §1 pkt. 7:

Student/ka zakwalifikowany/a do udziału w Stażu musi najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu wypełnić i złożyć osobiście w Wydziałowym Biurze Projektu następujące dokumenty:

  1. podpisaną przez siebie oraz Pracodawcę Umowę trójstronną o staż / Umowę trójstronną o staż UMK i ARUP,
  2. Indywidualny Program Stażu,
  3. Oświadczenie uczestnika Projektu o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych

A także wypełnione:

  1. Dane uczestnika
  2. Oświadczenie RODO

Informacja o zakwalifikowaniu się do programu stażowego zostanie przesłana drogą mailową do dnia 7 czerwca br.