logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ
Rekrutacja na studia magisterskie
Wydział oferuje 13 specjalności na trzech kierunkach kształcenia: Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring Środowiska oraz Geoinformacja. W tym roku po raz pierwszy prowadzimy rekrutację na 4 nowe specjalności na kierunku Geoinformacja z których jedna z nich będzie prowadzona w języku angielskim. Zapraszamy do nas na Studia Magisterskie.
Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji
Krótkie kursy dokształcające - dynamiczna kreacja szyta na miarę potrzeb, propozycja na semestr zimowy 2021/2022.
Studia podyplomowe
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska prowadzi studia podyplomowe na czterech kierunkach. Wszystkie od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału oraz zaproszonych gości, specjalistów w zakresie omawianych zagadnień.
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”

Archiwum
Wyszukiwarka

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności