Osiągnięcia

05/05/2021, 15:32 / dr hab. inż. Artur Krawczyk
Zapraszamy na nowe Internetowe strony Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.Na stronie zamieszczono wiele pięknych zdjęć wykonanych w trakcie pomiarów różnego typu obiektów inżynieryjnych. Można się dowiedzieć jakie zespoły badawcze zostały utworzone w katedrze, a co najważniejsze zamieszczane są aktualności z życia katedry oraz informacje o prowadzonej przez katedrę GIiB specjalności...
15/04/2021, 12:50 / kowalew
Szanowni Państwo!Absolwentki WGGiIŚ mgr inż. Klaudia Wójcik i mgr inż. Wioletta Ślusarczykzostały laureatkami konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace magisterskie.W ramach pracy dyplomowej, zrealizowanej pod opieką dr inż. Anny Przewięźlikowskiej, wykonały one autorską aplikację METRICA. Aplikacja służy do zbierania i aktualizacji informacji o punktach osnowy wysokościowej oraz...
13/04/2021, 14:08 / kowalew
Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty AGHpiątek 16 kwietnia I część, godz. 9.30–11.30 planety oraz inne ciała niebieskie (czyli: wydziały i inne jednostki),II część, godz. 11.30–13.30 laboratoria i quiz,III część, 13.30 spotkania na planetarnych profilach społecznościowych Planet. Bezpośrednie informacje:🌚 Facebook WGGIŚ https://www.facebook.com/WGGIIS.AGH/🌎 Instagram WGGIŚhttps://www.instagram.com/wggiis_agh/🌝 Strona Rekrutacyjna Wydziałuhttp://studiuj.wggiis.agh.edu.pl
23/02/2021, 15:09 / kowalew
Szanowni Państwo, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Inglota nt: „Topologia semantyczna w funkcjonowaniu wielorozdzielczych baz danych” odbędzie się dnia 4 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams. Uczestnictwo w obronie będzie możliwe po uprzednim mailowym zgłoszeniu się na adres doktoratyWGGiIS@agh.edu.pl zgłoszenia będą  przyjmowane do...
23/02/2021, 15:04 / kowalew
Zapraszamy na bezpłatną Konferencję on-line „Geomatyka Górnicza – rola geoinformatyki w cyfrowej transformacji górniczej danych przestrzennych”.Konferencja odbędzie się 24 i 25 lutego 2021 roku w formule on-line w godzinach o 10:00 do 13:30. Transmisje z konferencji można będzie śledzić na stronach internetowych www.jsw.pl oraz www.jswits.pl.Webinarium organizowane przez Komisję Geomatyki Górniczej PTIP z siedzibą...
15/02/2021, 15:16 / kowalew
Baza Przedmiotów Obieralnych to ogólnouczelniany program wspierający elastyczność studiowania oraz pozwalający na urozmaicenie oferty dydaktycznej AGH. UBPO tworzą trzy tematyczne bloki skupiające łącznie ponad 240 przedmiotów. Do tej pory baza ta zawierała dwa podstawowe bloki: Blok Humanistyczno-Społeczny https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/humanistyczne-i-spoleczne/ i Blok Obcojęzyczny https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/przedmioty-obcojezyczne/.Od roku akademickiego 2020/2021 – dodatkowo – studenci mogą zapisać się na...
15/02/2021, 15:11 / kowalew
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma „Geomatics and Environmental Engineering”, który jest dostępny w trybie Open Access na stronie Biblioteki Głównej AGH. W numerze 15(1) znalazło się 6 artykułów o aktualnej i zróżnicowanej tematyce badawczej.  Pierwsze trzy artykuły poruszają niezmiennie popularne tematy obrazowania satelitarnego i uczenia maszynowego. E. Tunç wraz z zespołem analizuje zmiany pokrycia i zagospodarowania terenu na podstawie obrazowań z...
15/02/2021, 14:56 / kowalew
Miło nam poinformować, że dr inż. Wojciech Drzewiecki, prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska oraz dr inż. Sławomir Mikrut prof. AGH, zostali redaktorami numeru specjalnego czasopisma „Remote Sensing” (ISSN 2072-4292) pod tytułem "Photogrammetry and Remote Sensing in Environmental and Engineering Applications". Punktacja za publikację wynosi 100 punktów, a czasopismo wpisuje...
05/02/2021, 17:24 / kowalew
Rozprawa doktorska, mgr inż. Adam InglotTopologia semantyczna w funkcjonowaniu wielodzielczych baz danychPromotorem pracy jest Pan dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH.- opinia płk dr hab. inż Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT- opinia dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelniStreszczenie rozprawy doktorskiej
29/01/2021, 08:44 / kowalew
Miło nam poinformować że dr inż. Kamil Maciuk oraz dr inż. Paulina Lewińska wraz z pracownikiem UP dr Michałem Apollo zostaliredaktorami numeru specjalnego czasopisma "Sustainability" (ISSN 2071-1050) pod tytułem "Frontier Technologies and Methods in Sustainable Development Research".Gratulujemy podjęcia się trudnej roli redaktorów! Zapraszamy do lektury informacji o tym numerze specjalnym. Punktacja...
26/01/2021, 16:35 / kowalew
Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 21 stycznia przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Arturowi Krawczykowi, adiunktowi w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej.Podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego była publikacja pt. „Geomatyka i geoinformacja górnicza, ich...
22/01/2021, 16:57 / kowalew
Zapraszamy na studia magisterskie 2 stopniaGeodezja i Kartografia       Inżynieria i Monitoring Środowiska Ostateczny termin składania podań w systemie e-rekrutacja w pierwszym cyklu to 3 lutego do godz. 1400, w drugim: 11 lutego 2021 do godz. 1400   Kalendarz rekrutacji Warunki przyjęcia na drugi stopień Konto w systemie e-rekrutacja  Geodezja i Kartografia Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa Studia w ramach tej specjalności...
10/01/2021, 16:01 / kowalew
W dniu 1 października 2020 roku na naszym Wydziale dwie doktorantki mgr inż. Monika Łągiewka i. mgr inż. Katarzyna Myślińska rozpoczęły studia 3 stopnia w ramach rządowego programu „Doktorat wdrożeniowy”. Celem tego programu jest ożywienie współpracy i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.Uczestnicy tego programu dostają stypendium na realizację doktoratu w systemie dualnym. Pracują nad rozprawą doktorską na Naszym Wydziale, a jednocześnie pozostają pracownikami podmiotu gospodarczego na rzecz którego prowadzą badania. Celem ich doktoratów jest rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego są zatrudnione. Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w programie "Doktorat wdrożeniowy" realizowanym również na Naszym Wydziale.
22/12/2020, 21:42 / kowalew
Informujemy o przesunięciu terminu i uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na szkolenie w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 2 Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy Certyfikowane szkolenie „Pełnomocnik i audytor wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001.   Certyfikat uprawnia do pełnienia funkcji...
19/12/2020, 18:29 / Zbigniew Kowalewski
Rekrutacja   Kandydaci! Informujemy, że rekrutacja zimowa na studia II stopnia rozpocznie się już od 4 stycznia 2021 r.  Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów obejmuje rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie e-Rekrutacja (https://rekrutacja.cr.agh.edu.pl/) oraz: Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów (od 4 stycznia do...
10/12/2020, 10:12 / kowalew
Akademia Górniczo Hutnicza zajmuje 2 miejsce w rankingu ogólnym EngiRank i pierwsze w kategorii "Inżynieria Środowiska"!W Warszawie ogłoszone zostały wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs -EngiRank). Jest to pilotażowa wersja rankingu, który jako pierwszy w tym obszarze nie jest "wyciągiem" z ogólnego rankingu szkół wyższych, lecz opiera...
03/11/2020, 10:30 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że Pani dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik zdobyła główną nagrodę w kategorii „Prowadzący ćwiczenia” konkursu Laur Dydaktyka AGH.Celem konkursu Laur Dydaktyka, organizowanego przez URSS AGH, jest rozwój wysokiej kultury jakości kształcenia, poprzez wyłonienie osób, które w sposób wyróżniający realizują założenia procesu kształcenia i mogą stanowić wzór dla całej społeczności akademickiej Uczelni. Nagrody...
02/11/2020, 16:07 / admin
30/10/2020, 19:50 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Miło nam poinformować o sukcesie Pani Mgr inż. Weroniki Drzazga, Absolwentki Naszego Wydziału, która w konkursie o Nagrodę Miasta Krakowa 2020 otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską pt. Ocena efektów środowiskowych wynikających z ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych w Krakowie. Pani Weronika Drzazga była Studentką kierunku Inżynieria Środowiska (specjalność Gospodarka Niskoemisyjna). Opiekunem...
16/10/2020, 19:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 72/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku, ograniczenia w działalności Uczelni zostały dostosowane do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów...
15/10/2020, 18:24 / A.Bieda
Deklaracja dostępności Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony...
13/10/2020, 13:40 / mgr inż. Patrycja Gonet
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzaprasza   na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Pudełko, która odbędzie się dnia 22 października 2020 roku, o godzinie 12.00 Temat rozprawy: Ocena przydatności spektroskopii bliskiej podczerwieni do określenia zasobów węgla i azotu w industrioziemach Promotor: Dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. AGHRecenzenci: Prof....
09/10/2020, 16:02 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło rozpoczęcie kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 30 listopada 2020 r. Więcej informacji dostępnych jest w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.
09/10/2020, 13:55 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie rozpoczęły przyjmowanie zgłoszeń do organizowanego pod patronatem JM Rektora AGH XXII konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs „Diamenty AGH” odbywa się corocznie w dwóch kategoriach: najlepsza praca teoretyczna i najlepsza praca aplikacyjna. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci...
01/10/2020, 23:05 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Stowarzyszenie Geodetów Polskich ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia. Prace obronione w roku akademickim 2019/2020 można zgłaszać do dnia 3 listopada br. w wersji...
01/10/2020, 12:20 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
W związku z uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2020/2021 dla naszego Wydziału, która odbędzie się 2 października br. o godz. 12:00 w w Auli AGH (pawilon A-0), Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski ustanowił godziny dziekańskie. Decyzją Pana Dziekana cały jutrzejszy dzień jest wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich Studentów...
01/10/2020, 12:20 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
W związku z uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2020/2021, JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis ustanowił w dniu 5 października br. (poniedziałek – cały dzień) godziny rektorskie. Oznacza to, że dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych. W związku z tym, zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Inauguracji...
01/10/2020, 11:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Przypominamy, że od dnia 1 października 2020 roku, Uczelnia realizuje wszystkie swoje zadania, z ograniczeniami wynikającymi z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 68/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020...
20/09/2020, 21:50 / dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. uczelni
Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)Grupa profesorów oraz profesorów uczelni (wg liczby uzyskanych głosów, głosowanie 17 września br. /I tura/ i 18 września br. /II tura/):1. Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski2. Dr hab. inż. Janusz Rusek, prof. uczelni3. Dr hab. inż. Paweł Hanus, prof....
16/09/2020, 13:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzaprasza   na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Piskorskiego, która odbędzie się dnia 30 września 2020 roku, o godzinie 11.00 Temat rozprawy: Analiza widoczności w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystian PykaPromotor pomoncniczy:Dr inż. Wojciech DrzewieckiRecenzenci: Prof. dr...
16/09/2020, 10:51 / mgr inż. Olga Sopata
21 maja 2020 roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgra inż. Radosława Piskorskiego: Pana Prof. dr hab. inż. Wojciecha Przegona z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panią Dr hab. Małgorzatę Luc z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Analiza widoczności w przestrzeni miejskiej z...
14/09/2020, 13:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzaprasza   na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii Stańkowskiej, która odbędzie się dnia 24 września 2020 roku, o godzinie 11.00 Temat rozprawy: Ocena możliwości ograniczania ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier, prof. AGH Recenzenci: Prof. dr hab....
14/09/2020, 13:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzaprasza   na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Mączyńskiej, która odbędzie się dnia 25 września 2020 roku, o godzinie 10.00 Temat rozprawy: Wpływ metod zakładania katastru na jakość informacji o linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii prac aktualizacyjnych Promotor: Dr hab. inż....
08/09/2020, 10:51 / mgr inż. Olga Sopata
21 maja 2020 roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anety Mączyńskiej: Panią Dr hab. inż. Annę Bielską, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Prof. dr hab. inż. Karola Nogę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Wpływ metod zakładania katastru na...
08/09/2020, 10:51 / mgr inż. Olga Sopata
6 lipca 2020 roku Rada Dyscypliny IŚ,GiE wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Emilii Stańkowskiej: Panią Prof. dr hab. inż. Marię Włodarczyk-Makułę z Politechniki Częstochowskiej oraz Panią Dra hab. inż. Małgorzatę Wolską prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Ocena możliwości ograniczania ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez...
01/09/2020, 02:00 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
W dniu dzisiejszym (1 września 2020) swoje funkcje obejmują Dziekan i Prodziekani wskazani na kadencję 2020-2024:   Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski            Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicądr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. uczelni    Prodziekan ds. Ogólnych i Współpracydr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. uczelni    Prodziekan ds. Kształcenia...
21/07/2020, 12:38 / dr inż. Przemysław Kuras
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych „Geoinformacja w rozpoznaniu podłoża budowlanego” prowadzonych na Naszym Wydziale. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie girp.agh.edu.pl . Rekrutacja trwa! Zachęcamy do zapisów oraz śledzenia funpage’a FB.
17/07/2020, 21:53 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
W tegorocznym, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Rankingu Szkół Wyższych oceniono ponad 70 kierunków studiów, w tym 22 najpopularniejsze kierunki studiów technicznych. Prowadzony na Naszym Wydziale kierunek Geodezja i Kartografia zajął 3-cie miejsce, natomiast kierunek Inżynieria Środowiska został sklasyfikowany na miejscu 5-tym. Zasady rankingu, w tym kryteria i ich wagi, zostały zmienione w stosunku...
15/07/2020, 14:14 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021, ustalona została następującą organizację roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: 1 października do 21 lutego - semestr zimowy:1...
10/07/2020, 13:58 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Miło nam poinformować, że Pracownicy Naszego Wydziału otrzymali finansowanie czterech projektów złożonych do konkursu o granty uczelniane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: 1. Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski - 100 tys. na grant z zakresu działania 8 pt. Oprogramowanie Gamma Software w konfiguracji ISP/DIFF&GEO/IPT. 2. Prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska...
10/07/2020, 13:32 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Tegoroczna edycja 16. Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców "Współczesne problemy związane z wykorzystywaniem zasobów naturalnych" (International Forum-Contest of Young Researchers – Topical Issues of Rational Use of Natural Resources) odbyła się on-line. W dniach 17-19 czerwca 2020 około tysiąc studentów i młodych naukowców z całego świata wzięło udział w wydarzeniu organizowanym...
06/07/2020, 16:05 / dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. uczelni
Informujemy, że już za tydzień, tj. w dniach 13-16 lipca 2020, odbędzie się doroczna konferencja użytkowników oprogramowania Esri (Esri User Conference). Wydarzenie wyjątkowo odbędzie się w całości on-line, dzięki czemu może wziąć w nim udział każdy użytkownik rozwiązań Esri. To bardzo dobra okazja, aby zdobyć cenną wiedzę z obszaru GIS i...
02/07/2020, 15:00 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Miło nam poinformować że 2 lipca 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport podęła uchwałę o nadaniu Pani Dr inż. Annie Szafarczyk stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stopień został nadany na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Kinematyka i stan odkształceń powierzchni osuwisk o genezie naturalnej oraz wywołanych prowadzoną eksploatacją odkrywkową.Gratulujemy!
29/06/2020, 13:56 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Ministerstwo Klimatu oraz spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują V edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”. Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim: - budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych...
26/06/2020, 20:35 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Rektor Elekt, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, wskazał prorektorów oraz dziekanów elektów na kadencję 2020-2024. Dziekanem Elektem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska został prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski. Pan Profesor obejmie funkcję 1 września 2020 roku.Prof. Ryszard Hejmanowski jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Bezpośrednio...
26/06/2020, 20:03 / dr inż. Zbigniew Kowalewski
Informujemy, że Wydział GGiIŚ jest współorganizatorem szkoły letniej dla doktorantów TransDOCSUM w ramach projektu edukacyjnego Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Więcej informacji na stronie min-pan.krakow.pl .
26/06/2020, 19:05 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 40: wyniki III tury wyborów przeprowadzonych w celu wybrania członków Kolegium WGGiIŚ Tym głosowaniem kończy się akcja wyborcza na kadencję 2020-2024.
23/06/2020, 13:07 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Miło nam poinformować że kwartalnik naukowy Geomatics and Environmental Engineering, którego Redakcja pracuje przy Naszym Wydziale, został włączony do zasobów bazy Scopus.Mimo że umowa pomiędzy Wydawnictwami AGH a firmą Elsevier podpisana została już w 2019 roku i od tego czasu artykuły publikowane w kwartalniku były systematycznie indeksowane w bazie Scopus,...
22/06/2020, 22:58 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 39: lista kandydatów w III-ciej turze oraz termin głosowania do Kolegium WGGiIŚ
22/06/2020, 16:05 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 37: wyniki II tury wyborów przeprowadzonych w celu wybrania członków SenatuKomunikat nr 38: wyniki II tury wyborów przeprowadzonych w celu wybrania członków Kolegium WGGiIŚ Termin III tury wyborów do Kolegium WGGiIŚ w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:Zebranie OKE rozpocznie się dnia 26.06.2020 (pt), godz. 10:00.Głosowanie odbędzie się dnia 26.06.2020, w...
20/06/2020, 17:04 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Miło nam poinformować, że Laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji w edycji 2019, za pracę magisterską pt.: Geodezyjny i diagnostyczny monitoring geometrii kolejowego toru bezstykowego została Pani mgr inż. Katarzyna Dybeł. Opiekunem pracy był dr inż....
19/06/2020, 14:36 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Z przykrością zawiadamiamy że 12 czerwca 2020 roku, w wieku 87 lat, zmarł Prof. Adam Chrzanowski – Absolwent i Pracownik Naszego Wydziału w latach 1956-1964, Doktor Honoris Causa AGH. Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia. Prof. Adam Chrzanowski ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w 1956 roku uzyskując stopień magistra inżyniera geodety...
16/06/2020, 16:28 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Od 1 października 2020 r. rusza trzeci blok Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych – Blok Innowacyjny. Skupia on w sobie przedmioty, które określają efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, uwzględniające najnowsze osiągnięcia bądź trendy w nauce, badaniach naukowych, technice lub otoczeniu społeczno-gospodarczym, bądź ich zastosowanie w praktyce...
15/06/2020, 22:58 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 35: lista kandydatów w II-giej turze oraz termin głosowania do Senatu AGHKomunikat nr 36: lista kandydatów w II-giej turze oraz termin głosowania do Kolegium WGGiIŚ
15/06/2020, 21:58 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 33: wyniki I tury wyborów przeprowadzonych w celu wybrania członków SenatuKomunikat nr 34: wyniki I tury wyborów przeprowadzonych w celu wybrania członków Kolegium WGGiIŚTermin II tury:Zebranie OKE rozpocznie się dnia 22.06.2020 (pn), godz. 10:00.Głosowanie odbędzie się dnia 22.06.2020, w godz. 10:00-14:00.
09/06/2020, 19:00 / mgr inż. Patrycja Gonet
Miło nam poinformować że 1 czerwca 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska,Górnictwo i Energetyka podęła uchwałę o nadaniu Panu Dr inż. Markowi Bogackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stopień został nadany na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Emisje zanieczyszczeń do powietrza z wybranych źródeł – identyfikacja, parametryzacja i modelowanie dla celów związanych...
09/06/2020, 12:15 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 31 - listy kandydatów w wyborach do Senatu AGHKomunikat nr 32 - listy kandydatów w wyborach do Kolegium Wydziału GGiIŚ Planowany termin zebrania OKE:15.06.2020 (pn) o godz. 10:00 zebranie MS Teams i głosowanie w vote.agh.edu.pl.
03/06/2020, 10:29 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 29: zgłaszanie kandydatów do Senatu AGHKarta zgłoszenia kandydata do Senatu AGHKomunikat nr 30: zgłaszanie kandydatów do Kolegium Wydziału GGiIŚKarta zgłoszenia kandydata do Kolegium Wydziału
29/05/2020, 10:39 / dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. uczelni
Szanowni Państwo, Rekrutacja na V edycję studiów podyplomowych BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych prowadzonej na AGH w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00. Zgodnie z naszymi staraniami absolwenci V edycji studiów (rocznika 2020/2021) oprócz dyplomu AGH będą się również formalnie legitymowali się 7...
28/05/2020, 15:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku określone zostały dalsze warunki przywracania działalności Uczelni do normalnego funkcjonowania.
25/05/2020, 22:54 / dr inż. Antoni Rzonca
Nowy termin zebrania został ustalony na 2.06.2020 (wtorek), na godzinę 10:00. Zebranie będzie odbywać się zdalnie z wykorzystaniem MS Teams.Głosowania odbędą się w systemie VOTE AGH wskazanym jako obligatoryjne narzędzie głosowania Uchwałą Senatu AGH nr 89/2020.W ramach zebrania odbędzie się:- wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego OKE (stanowiących komisje skrutacyjną dla OKE),-...
25/05/2020, 12:54 / dr inż. Antoni Rzonca
Zebranie będzie odbywać się zdalnie 28.05.2020 (czwartek) o godzinie 10:00 z wykorzystaniem MS Teams.Głosowania odbędą się w systemie VOTE AGH wskazanym jako obligatoryjne narzędzie głosowania Uchwałą Senatu AGH nr 89/2020.W ramach zebrania odbędzie się:- wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego OKE (stanowiących komisje skrutacyjną dla OKE),- wskazania kandydatów na dziekana WGGiIŚ. Komunikat 27: zebranie...
21/05/2020, 13:58 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 nastąpiły następujące zmiany w...
15/05/2020, 16:38 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 25: wyniki I tury powtórzonych wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie wyborców pozostali nauczyciele akademiccyKomunikat nr 26: zbiorcze wyniki do Uczelnianego Kolegium Elektorów
12/05/2020, 10:38 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 24: lista kandydatów w wyborach powtórzonych do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pozostali nauczyciele akademiccyGłosowanie zdalnie odbędzie się 15.05.2020 (piątek) w godzinach 9:00-14:00.
09/05/2020, 22:31 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 21: wyniki wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie wyborców – pozostali nauczyciele akademiccyKomunikat nr 22: wyniki wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie wyborców – profesorowie oraz profesorowie AGHKomunikat nr 23: dotyczy zbiorczych wyników wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w nr OKW 7
08/05/2020, 19:13 / dr inż. Antoni Rzonca
W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w wyniku przeprowadzonych przez OKW 17 głosowań (trzy tury), wybrano:Do Senatu:mgr inż. Tomasz Bednarczykmgr inż. Lidia Krawentekmgr inż. Wioletta WięcławDo UKE:mgr inż. Tomasz Bednarczykmgr inż. Lidia Krawentekmgr inż. Wioletta Więcławmgr inż. Iwona Piotrowskamgr inż. Joanna Rams-Pietraszewskamgr inż. Maciej Skiba
07/05/2020, 11:31 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 19: wyniki wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie wyborców – pozostali nauczyciele akademiccyKomunikat nr 20: wyniki wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie wyborców – profesorowie oraz profesorowie AGHKonieczna jest III-cia tura w obu grupach. Głosowanie odbędzie się elektronicznie 8.05.2020, w godz. 8:00-22:00. Instrukcja głosowania z linkami dostępu oraz...
06/05/2020, 11:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 26/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni do 31 maja do godz. 18:00 określone zostały warunki stopniowego przywracania działalności Uczelni do normalnego funkcjonowania.Jego najważniejsze ustalenia dotyczą:1) przedłużenia nauczania online do 31 maja br.2) stopniowego dopuszczenia Doktorantów do...
05/05/2020, 13:31 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 17: wyniki wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie wyborców – pozostali nauczyciele akademiccyKomunikat nr 18: wyniki wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie wyborców – profesorowie oraz profesorowie AGHKonieczna jest II-ga tura w obu grupach. Głosowanie odbędzie się elektronicznie 6.05.2020, w godz. 8:00-22:00. Instrukcja głosowania z linkami dostępu oraz...
27/04/2020, 14:08 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że pracująca przy Naszym Wydziale Redakcja Kwartalnika Naukowego Geomatics and Environmental Engineering, rozpoczęła współpracę z Turnitin. Oznacza to, że każdy manuskrypt przesłany do publikacji w GaEE zostanie przed wysłaniem do recenzji sprawdzony przy pomoc narzędzia iThenticate.
27/04/2020, 13:53 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 15 - kandydaci zgłoszeniu do Uczelnianego Kolegium Elektorów we wszystkich grupach pracowników oraz termin głosowania (dotyczy członków Okręgowego Kolegium Elektorów)komunikat nr 16 - brak kandydatów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
17/04/2020, 18:53 / dr inż. Antoni Rzonca
Akcja wyborcza zostaje wznowiona zgodnie z uchwałą Senatu AGH z dnia 3.04.2020. Najbliższe czynności wyborcze to wybory do: - Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i pozostałych nauczycieli organizowane w naszej Komisji, - Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi organizowane przez OKW nr 17.Jednocześnie informujemy, że zgłaszanie kandydatów...
09/04/2020, 19:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 22/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 15 maja do godz. 18:00 po raz kolejny przedłużone zostały zasady funkcjonowania Uczelni według wcześniejszych ustaleń.  
07/04/2020, 16:09 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania Uczelni w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych znaleźć można na jednej z podstron głównej witryny AGH.Ponadto, zaleca się śledzenie strony internetowej AGH oraz profilu społecznościowego AGH na FB.Dodatkowe informacje uzyskać można także na stronie Centrum Organizacji Kształcenia.
04/04/2020, 19:43 / A.Bieda
Szkoła Doktorska Pracownicy Wydziału mogą promować prace doktorskie realizowane przez Doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH, w dyscyplinach Inżynieria Lądowa i Transport oraz Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.  
01/04/2020, 08:37 / admin
25/03/2020, 13:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 17/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 10 kwietnia do godz. 24:00 przedłużone zostały zasady funkcjonowania Uczelni według wcześniejszych ustaleń. Zarządzeniem Nr 16/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 marca 2020...
25/03/2020, 13:36 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Z przykrością zawiadamiamy że 23 marca 2020 roku, w wieku 85 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Bogdan Ney – Absolwent i wieloletni Pracownik Naszego Wydziału, Doktor Honoris Causa AGH. Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia. Prof. Bogdan Jerzy Ney ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w 1957 roku....
24/03/2020, 00:01 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 10: wyniki II tury wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie wyborców - pozostali nauczyciele akademiccyKomunikat nr 11: wyniki II tury wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie wyborców - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimiKomunikat nr 12: wybór członków Okręgowego Kolegium Elektorów w oparciu o wyniki losowania w grupie wyborców –...
19/03/2020, 20:54 / dr inż. Antoni Rzonca
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ustala następujący termin głosowania zdalnego w II turze wyborów do okręgowego kolegium elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: od godziny 8:00 dn. 20.03.2020 do godziny 23:59 dn. 21.03.2020. Termin dnia 19.03.2020 (podany w poprzednim komunikacie) zostaje anulowany ze względu na konieczne testowanie nowego systemu...
17/03/2020, 19:03 / dr inż. Antoni Rzonca
Głosowanie w II turze wyborów do OKE odbędzie się zdalnie w dniach 19.03-20.03.2020 poprzez odpowiednie formularze z zachowaniem zasady poufności wg procedury podanej wkrótce w odrębnym komunikacie. System głosowania zdalnego jest w trakcie przygotowania. Konieczne jest, aby wszyscy głosujący mieli dostęp do sieci AGH poprzez VPN. Jeśli ktoś z pracowników nie posiada takiego dostępu,...
17/03/2020, 11:19 / dr inż. Antoni Rzonca
Informujemy, że Władze Uczelni podjęły decyzję o:1. Odwołaniu wszelkich przewidzianych na ten tydzień głosowań do urny i zebrań.2. Dokończeniu fazy wyborów bezpośrednich w II turze - jednak w zmienionej formule - głosowania elektronicznego.3. Zawieszeniu do odwołania wszelkich pozostałych czynności wyborczych.Więcej szczegółów dostępnych jest w uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej z 16 marca...
14/03/2020, 19:52 / dr inż. Antoni Rzonca
Przypominamy, że termin składania zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach: profesorów i profesorów uczelni, pozostałych nauczycieli akademickich mija w poniedziałek 16.03.2020 o 14:00. Zgłoszenia przyjmowane są przez Panią mgr inż. Małgorzatę Janiszewską w p. 119 lub w ewentualnym zastępstwie w p. 120.Kandydatów do UKE, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej...
14/03/2020, 19:47 / dr inż. Antoni Rzonca
Informujemy, że wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz do Senatu wybieranych jest odpowiednio 6 i 3 przedstawicieli spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych w Okręgach Wyborczych 1-17. Wybory, organizowane przez OKW 17, odbędą się pomiędzy 20 a 26 marca br. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. Kandydatury na stanowiska...
12/03/2020, 17:31 / dr inż. Antoni Rzonca
II-ga tura wyborów do OKE w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami oraz pracowników niebędących nauczycielami odbędzie się w 2-ch terminach:- 17.03.2020 (wt), godz. 9:30-11:00, s.111;- 19.03.2020 (czw), godz. 9:30-11:00, s.111.
12/03/2020, 17:30 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 4 - wyniki wyborów uzupełniających w grupie wyborców pozostali nauczyciele akademiccy, w celu wybrania członka Rady  Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Komunikat nr 5 - wyniki wyborów w grupie wyborców pozostali nauczyciele akademiccy, w celu wybrania członków Okręgowego Kolegium Elektorów Komunikat nr 6 - wyniki wyborów w grupie wyborców...
10/03/2020, 15:10 / dr inż. Antoni Rzonca
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. inż. Witold Machowski informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zalecenie kwarantanny domowej dla niektórych wyborców wprowadzona została alternatywna forma głosowania - głosowanie przez pełnomocnika. Osoba uprawniona do głosowania przesyła skan pisemnego upoważnienia (konieczne dane upoważnionego i upoważniającego) na adres przewodniczącego OKW GGiIŚ: dr inż. Antoni Rzonca,...
06/03/2020, 16:11 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że dokumentacja dotycząca postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej dostępna jest na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej AGH.
06/03/2020, 15:30 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
27 lutego 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dr inż. Paweł Ćwiąkała otrzymał stopień na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Planowanie i wykonywanie nalotów bezzałogowymi statkami latającymi w badaniach pokrycia i ukształtowania terenów górskich. Dr inż. Łukasz Ortyl otrzymał stopień na...
06/03/2020, 15:08 / dr inż. Antoni Rzonca
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ustala następujące 2 terminy wyborów (I tura) do Okręgowego Kolegium Elektorów oraz wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:- wt, 10.03.2020, godz. 11:30 - 13:30, s.111;- czw, 12.03.2020, godz. 9:00 - 10:30, s.111. Komunikat nr 1 - listy kandydatów w wyborach...
02/03/2020, 14:56 / dr inż. Antoni Rzonca
Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów, którzy wyrazili zgodę, zgłaszają trzy osoby uprawnione do głosowania w Okręgu Wyborczym nr 7 z danej grupy, na druku wzor_2a_2020_OKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności). Zgłoszenia należy składać u Pani mgr inż. Małgorzaty Janiszewskiej w p.119, w godzinach 8:00-14:00, w dn. 2-5 marca br.Kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, którzy...
02/03/2020, 08:09 / dr inż. Antoni Rzonca
Informujemy, że rusza akcja wyborcza na AGH na kadencję 2020-2024, która wyłoni organy Uczelni, Kolegia Wydziałowe oraz kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach. Wybory na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska organizuje Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 w składzie: - dr inż. Antoni Rzonca - Przewodniczący, - dr hab. inż. Bogdan Skorupa,...
14/02/2020, 09:29 / mgr inż. Olga Sopata
POWER 3.5 - szkolenie ISO Certyfikowane szkolenie „Pełnomocnik i audytor wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001 Termin: 17-20.02.2020r. Miejsce: pawilon C4, sala 505 Harmonogram: 17-19 lutego 9.00-16.00 20 lutego 9.00-16.45    
07/02/2020, 16:02 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Z przyjemnością informujemy, że w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, które zostały obronione w roku akademickim 2018/2019, I miejsce w kategorii prac inżynierskich zajęła powstała na naszym Wydziale praca pt. Zastosowanie współczesnych metod wyznaczania przemieszczeń obiektów inżynierskich na przykładzie mostu Brama Przemyska. Autorzy pracy – inż. Joachim Pawliński...
07/02/2020, 09:29 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 2 Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy Certyfikowane szkolenie „Pełnomocnik i audytor wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001 do dnia 14.02.2020 r. godz. 12.00.
27/01/2020, 09:29 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 2 Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy Certyfikowane szkolenie „Pełnomocnik i audytor wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001.Regulamin odbywania szkoleńFormularz rekrutacjiDane uczestnikaRODOOświadczenie uczestnika Projektu...
20/12/2019, 16:05 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
W dniu 20 grudnia 2019 roku na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z 18 grudnia 2019) oraz wydawnictw monografii naukowych (z 17 grudnia 2019):Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu...
06/12/2019, 17:40 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT ORAZ DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzapraszają  na seminarium habilitacyjnedra inż. Leszka Dawida (Politechnika Koszalińska) które odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy:Oszacowanie...
27/11/2019, 15:16 / dr inż. Wojciech Kocot


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności