Przyjęcie postępowań habilitacyjnych - dr inż. Karol Firek, dr inż. Urszula Marmol, dr inż. Monika Mika

Drukuj
W dniu 29 czerwca 2017 roku roku Rada Wydziału GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dra inż. Karola Firka, dr inż. Urszuli Marmol oraz dr inż. Moniki Miki.

Dr inż. Karol Firek:
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat

Dr inż. Urszula Marmol:
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat

Dr inż. Monika Mika:
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat