Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Lewińskiej

Drukuj

3 grudnia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pauliny Lewińskiej: Dr hab. inż. Kazimierza Ćmielewskiego, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Jana Rodzika, prof. n. UMCS z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Integracja Numerycznego Modelu Terenu z powierzchniowym rozkładem temperatury” można się już zapoznać:

opinia Pana Dr hab. inż Kazimierza Ćmielewskiego, prof. n. UP,
opinia Pana Dr hab. inż. Jana Rodzika, prof. n. UMCS.

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Alina Wróbel, prof. n. AGH.