Studenckie Koła Naukowe

 

"Działalność w Studenckich Kołach Naukowych najprostszą drogą do osiągnięcia Twojego sukcesu zawodowego"

 

W AGH funkcjonuje ruch Studenckich Kół Naukowych, który aktywnie wspierany przez Rektora AGH
Studencki ruch naukowy zgrupowany jest w dwa piony: Górniczy i Hutniczy
Informacje o Kołach Pionu Górniczego zmieszczono na Internetowej stronie Pionu

Na naszym Wydziale studenci realizują swoje pasje w ramach 3 Kół Naukowych:

Koło Naukowe Geodetów Dahlta
Informacje o kole na stronie internetowej www.kng.agh.edu.pl oraz na FaceBook-u i Instagramie.
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Informacje o kole można znaleźć na FaceBooku-u.
Koło Naukowe KNGK Geoinformatyka
Informacje o kole można znaleźć na FaceBooku-u oraz na na Instagramie.

Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza
Informacje o Kole na Facebook-u oraz na Instagram-ie

 
Każdy Student może się zapisać do dowolnego koła studenckiego naszego Pionu Górniczego.
Lista Kół Naukowych Pionu Górniczego