Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Kuras

Drukuj
25 czerwca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Olgi Kuras: Prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Dr hab. inż. Andrzeja Kwintę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Bezkontaktowe metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji ścian oporowych" można się już zapoznać:
opinia Pana Prof. dr hab. inż. Bogdana Wolskiego,
opinia Pana Dr hab. inż Andrzeja Kwinty.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH. 
Promotor pomocniczy - Dr inż. Elżbieta Jasińska.

streszczenie rozprawy doktorskiej