Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Borowskiego

Drukuj
21 maja 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr inż. Łukasza Borowskiego: Dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dr hab. inż. Jacka Kudrysa.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy"  można się już zapoznać:
opinia Pana Dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW,
opinia Pana Dr hab. inż Jacka Kudrysa.

streszczenie rozprawy

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Piotr Banasik, prof. n. AGH.