Projekt dr inż. W. Witkowskiego z finansowaniem NCN, w ramach konkursu SONATA

Drukuj
Miło nam poinformować, że dr inż. Wojciech Witkowski, pracownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Nowy algorytm wykrywania prekursorów zapadliska" w ramach konkursu SONATA 17, panel ST10, przyznana kwota 735 660 zł.

W planowanych badaniach Kierownik Projektu zakłada, że zaawansowane przetwarzanie danych satelitarnych w połączeniu z narzędziami uczenia maszynowego pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów inicjalizujących zapadliska oraz efektywne wykrywanie prekursorów procesu deformacji.
Realizacja zaplanowanych prac dostarczy kompletnej informacji o wzorcu kształtującego się zapadliska i przyczynią się do lepszego zrozumienia mechanizmów z tym związanych. Opracowana metodologia mogłaby zostać wykorzystana do badań nad emisją CO2 z rejonów Arktyki, zagrożeniami i zarządzaniem ryzykiem związanym z suszami oraz zapadliskami spowodowanymi przez człowieka. Identyfikacja prekursorów formujących się zapadlisk stanowić będzie element systemu wczesnego ostrzegania.
Szczegółowy opis projektu dostępny na stronie NCN.


Gratulujemy!

Zdjęcie osiedla domów, z widocznym zapadliskiem terenu.
Rys. Zapadlisko na terenie osiedla Siersza w Trzebini


Satelita Sentinel-1, obraz InSAR, element analizy wyników
Rys. Satelita Sentinel-1, obraz InSAR, element analizy wyników