Cztery Panie Doktorantki WGGiIŚ otrzymały dofinansowanie w ramach minigrantów uczelnianych IDUB

Drukuj
Miło nam poinformować, że w III edycji konkursu w ramach Projektu IDUB AGH, działania 4 „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów AGH" dofinansowanie otrzymały doktorantki SD AGH realizujące badania na naszym Wydziale.


W ramach POB 2 Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym:

Mgr inż. Tahereh Soleymani Angili
Tytuł grantu: Life Cycle Assessment and Techno-Economic Analysis of Food Waste Valorization


Zaś w POB 3 Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju

Mgr inż. Magdalena Łukosz
Tytuł grantu: Ocena możliwości zastosowania wysokorozdzielczych zobrazowań radarowych do monitorowania osuwisk

Mgr inż. Marta Róg
Tytuł grantu: Analiza wzajemnych zależności między pokryciem terenu i wskaźnikiem powierzchni biotopu (BAF) a temperaturą powierzchni (LST) i temperaturą powietrza

Mgr inż. Anna Żądło
Tytuł grantu: Badania nad wzmacnianiem rozdzielczości przestrzennej zdjęć satelitarnych Sentinel-2 na podstawie danych o wyższej rozdzielczości


Link do wyników 

Gratulujemy!