Szkolenie dla studentów na pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania ISO - edycja 2022

Drukuj
Otwarcie rekrutacji na szkolenie dla studentów nt: „Pełnomocnik i audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001”

Informujemy o otwarciu rekrutacji na szkolenie pt. „Certyfikowane szkolenie Pełnomocnik i audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001 organizowane w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 2 - Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

Zakres szkolenia

Certyfikat uprawnia do pełnienia funkcji pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania norm ISO 9001, 14001, 45001 i 27001 jak również poszukiwanego na rynku audytora wewnętrznego w organizacjach działających zgodnie z tymi normami. Połączenie systemu zarządzania z 4 norm gwarantuje działalność firmy zgodnie z najlepszymi standardami jakości lecz generuje pracę dla ludzi mających uprawnienia pełnomocnika i audytora wewnętrznego. Certyfikat z szkolenia ułatwia znalezienie pracy w obszarze systemów zarządzania w większości średnich i dużych wielobranżowych organizacjach.

W szkoleniu mogą brać udział studenci ostatnich 4 semestrów studiów (zarówno inżynierskich jak i magisterskich) z WGGiIŚ i WGGiOŚ (obrona pracy do 31 października 2023).
Regulamin odbywania szkoleń

Szkolenie edycji 2022 odbędzie się w formie zdalnej w dniach 14-17 luty 2022, w godzinach 9 -16. Szkolenie kończy się egzaminem.

Zgłoszeń można dokonywać do 17 stycznia 2022 r. poprzez złożenie (przesłanie pocztą) w sekretariacie KKiOŚ, budynek C-4 AGH, pokój 17, parter, wypełnionych i podpisanych formularzy: 1. formularz rekrutacji, 2. dane uczestnika, 3. oświadczenie RODO, 4. oświadczenie o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych.

(W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w rankingu liczy się kolejność zgłoszeń, można wysłać wstępne zgłoszenie przesyłając zeskanowany wypełniony formularz rekrutacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem maila „Rekrutacja ISO 2022”, warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów do dnia 17 stycznia do sekretariatu KKiOŚ pok. 17 C-4; lub, po uzgodnieniu mailem na powyższy adres, do moderatorów szkoleń (np. po godzinach pracy sekretariatu).

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:
Formularz rekrutacji
Dane uczestnika
RODO
Oświadczenie uczestnika Projektu o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych
Po wpłynięciu zgłoszenia, kandydaci otrzymają zaproszenie do wypełnienia wstępnego „Bilansu kompetencji”, przeprowadzanego przez wskazany przez Biuro Projektu podmiot.

Otrzymany po wypełnieniu testu kompetencji wynik prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „wstępny bilans kompetencji” (nie otrzymujemy automatycznie wyniku od firmy testującej).

Warunkiem formalnym udziału w szkoleniu jest posiadanie szkolenia na liście proponowanych w ramach projektu kursów i zajęć w oparciu o zdiagnozowane w trakcie badania luki kompetencyjnej. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, u których procentowy poziom kompetencji „Zarządzanie jakością” ustalony w trakcie badania wyniósł nie więcej niż 75%.

O wynikach rankingu i przyjęciu na szkolenie zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.