Wywiad z absolwentem GiK

Drukuj
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania historii naszego Absolwenta pana inż. Kacpra Widucha, który pracuje w jedynym takim miejscu na świecie, jakim jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN w Genewie.

Wywiad z inż. Kacprem Widuchem

Kacper Widuch od 2018 roku jest absolwentem 1 stopnia studiów kierunku Geodezja i Kartografia na WGGiIŚ. Obecnie studiuje na studiach magisterskich i przygotowuje się do obrony na specjalności Geoinformatyka, Teledetekcja i Fotogrametria. Po ukończeniu studiów inżynierskich objął stanowisko pracy przy kontroli opracowań ze skaningu lotniczego. W trakcie studiów działał w studenckim Kole Naukowym Geodetów "Dahlta". Następnie podjął pracę w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Obecnie zajmuje się przygotowaniem, kalibracją oraz testowaniem nowych systemów monitorowania pozycji komponentów Wielkiego Zderzacza Hadronów. Do jego zadań należy również kontrola geometrii komponentów zderzacza, takich jak magnesy nadprzewodzące, czy kolimatory.