Opinie i streszczenie rozprawy doktorskiej - mgr inż. Adam Inglot

Drukuj
Rozprawa doktorska, mgr inż. Adam Inglot

Topologia semantyczna w funkcjonowaniu wielodzielczych baz danych

Promotorem pracy jest Pan dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH.

opinia płk dr hab. inż Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT
opinia dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni


Streszczenie rozprawy doktorskiej