Recenzje rozprawy doktorskiej - mgr inż. Wojciech Matwij

Drukuj
6 czerwca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgra inż. Wojciecha Matwija: Pana Dra hab. inż. Andrzeja Kwintę, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dra hab. inż. Andrzeja Pachutę, prof. PW z Politechniki Warszawskiej.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Metodyka badań techniką skaningu laserowego deformacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych” można się już zapoznać:

opinia dr hab. inż. Andrzeja Kwinty, prof. UR,
opinia dr hab. inż. Andrzeja Pachuty, prof. PW.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Tomasz Lipecki, natomiast promotorem pomocniczym jest Pan Dr inż. Wojciech Gruszczyński.

streszczenie rozprawy doktorskiej