Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 14 listopada 2018

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 14 listopada 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Teledetekcja w badaniach zjawisk fenologicznych w lasach" wygłosi dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. n. UŁ - Zakład Geoinformacji, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Streszczenie wystąpienia:
U wielu gatunków drzew leśnych występuje zjawisko nierównomiernego przechodzenia poszczególnych egzemplarzy drzew do kolejnych faz fenologicznych. Różnice rozwoju są szczególnie widoczne wiosną oraz jesienią, głównie u gatunków liściastych, jak klon, buk, jesion, dąb. W przypadku buka i dębu mówi się nawet o istnieniu tzw. form wczesno- oraz późnopędzących, u których różnice w rozwoju mogą sięgać około jednego miesiąca. Wskazuje się, że istnienie obydwu form może być wyrazem utrwalonej w populacji strategii rozwoju, umożliwiającej uniknięcie zagrożeń ze strony owadów liściożernych, a także osiągnięcie przewagi nad pozostałymi osobnikami danej populacji. Wczesny rozwój liści pozwala na wykształcenie aparatu asymilacyjnego przed pojawieniem się owadów i szybkie rozpoczęcie przyrostu, niesie jednak ryzyko uszkodzeń powodowanych przez przymrozki późne. Opóźnienie rozwoju liści także usuwa zagrożenie ze strony owadów, ponadto chroni przed stratami powodowanymi przez przymrozki, jednak skraca znacznie dla danego drzewa długość sezonu wegetacyjnego i może prowadzić do przegrania walki konkurencyjnej z innymi egzemplarzami drzew w danej populacji. Jesienne zmiany barw oraz opadanie liści są wyrazem przygotowywania się drzew do spoczynku zimowego. Również tutaj obserwuje się znaczne różnice między poszczególnymi egzemplarzami, nawet rosnącymi blisko siebie. W drzewostanach w danym momencie zauważyć można drzewa o różnych barwach liści – od zielonej, poprzez żółtą i czerwoną do brązowej. Niektóre drzewa utrzymują zielone liście aż do pierwszych przymrozków. Nie są znane przyczyny obserwowanych różnic. Zjawiska występujące na końcu sezonu wegetacyjnego były znacznie rzadziej przedmiotem badań, niż te z jego początku. W referacie przedstawione będą wybrane wyniki wieloletnich obserwacji zjawisk fenologicznych prowadzonych w drzewostanach dębu bezszypułkowego, głównie z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. Omówione będą problemy metodyczne identyfikacji faz fenologicznych na zdjęciach wykonywanych z niskiego pułapu metodami analogowymi i cyfrowymi, prawidłowości rozwoju faz fenologicznych wiosennych i jesiennych, oraz przestrzenne i czasowe wzorce rozwoju drzew.