18 października 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności fotogrametria i teledetekcja, Panu Dr inż. Bartoszowi Mitce.

Podstawą nadania stopnia były patent oraz cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem Zaplanowanie, realizacja, wdrożenie wyników badań przemysłowych oraz prac rozwojowych dotyczących opracowania automatycznego urządzeniado digitalizacji obiektów zabytkowych i przemysłowych".

Gratulujemy!


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności