Obrona doktoratu mgr Katarzyny Sroki

Drukuj
27 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów", której autorką jest Pani mgr Katarzyna Sroka.

18 października br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność rekultywacja i ochrona gleb.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. n. AGH.

Gratulujemy!