Medale Komisji Edukacji Narodowej dla Pracowników WGGiIŚ

Drukuj
W dniu 17 października 2018 roku na uroczystym Posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbywającym się w Auli pawilonu A-0, Pracownicy Naszego Wydziału: dr inż. Anna Przewięźlikowska oraz dr inż. Mikołaj Skulich zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Podczas tego posiedzenia nastąpiła również uroczysta promocja doktorów habilitowanych. Z rąk JM Rektora promocję tę odebrał dr hab inż. Marcin Ligas.