Przyjęcie postępowania habilitacyjnego dr inż. Tadeusza Szczutko

Drukuj
20 września 2018 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego dr inż. Tadeusza Szczutko.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat