Uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

Drukuj
20 września 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Pan Dr inż. Janusz Rusek otrzymał stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność budownictwo na terenach górniczych. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem Ocena zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego".

Pan Dr inż. Przemysław Leń otrzymał stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności geodezja rolna i kataster. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Metodyka kompleksowej identyfikacji obszarów wiejskich na potrzeby procesu scalenia i wymiany gruntów".

Pani Dr inż. Małgorzata Buśko otrzymała stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności gospodarka nieruchomościami i kataster. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem Autorskie rozwiązania optymalizacji procedur formalno-prawnych i technicznych związanych z aktualizacją bazy danych katastru nieruchomości w aspekcie budynków".

Gratulujemy!