Seminarium wydziałowe - mgr inż. Monika Zielińska

Drukuj
Informujemy, że dnia 27 września 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Monika Zielińska wygłosi referat pt. „Ocena możliwości i zakresu zaimplementowania danych planistycznych w ZSIN”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Zielińskiej, której opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH. Opiekunem pomocniczym jest Pan dr inż. Józef Maślanka.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.