Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sroki

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Sroki,

która odbędzie się dnia 27 września 2018 roku, o godz. 10:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów"

Promotor: 
Dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. n. AGH

Recenzenci:

Dr hab. Maria Niklińska –  niwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Piotr Gruba – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Prof dr hab. inż. Piotra Gruby
recenzja Dr hab. Marii Niklińskiej
 
streszczenie rozprawy doktorskiej