WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.
12/07/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
W terminie do 7 dni  (liczone od daty zakończenia stażu określonej w umowie trójstronnej o staż) do Wydziałowego Biura Projektu (Budynek C-4, w pokoju 117 lub 119) należy dostarczyć: Uzupełniony i podpisany dziennik stażu (wzór na stronie, powinna znaleźć się tam inf. o szkoleniu BHP) Zaświadczenie o odbyciu stażu (wzór na stronie) Kserokopię...
05/06/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji §1 pkt. 7: Student/ka zakwalifikowany/a do udziału w Stażu musi najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu wypełnić i złożyć osobiście w Wydziałowym Biurze Projektu następujące dokumenty: podpisaną przez siebie oraz Pracodawcę Umowę trójstronną o staż / Umowę trójstronną o staż UMK i ARUP, Indywidualny Program Stażu, Oświadczenie...
05/06/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
Zgodnie z §6 Regulaminu odbywania staży:   W ciągu 7 dni od zakończenia Stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia w Wydziałowym Biurze Projektu: pisemnego sprawozdania obejmującego opis prac zrealizowanych podczas stażu oraz opis uzyskanych kompetencji zawodowych w formie Dziennika stażu, zaświadczenia o odbyciu stażu, podpisanego przez osobę reprezentującą Pracodawcę u którego Staż się odbywał. Obowiązkiem...
30/05/2019, 08:29 / dr inż. Mateusz Rzeszutek
Z uwagi na dużą liczbę wolnych miejsc, termin rekrutacji programów stażowych dla studentów Inżynierii Środowiska studiów II stopnia (semestr I) został wydłużony. Zgłoszeń można dokonywać do 04.06.2019 r (godz. 14:00). poprzez złożenie wypełnionych formularzy (1, 2 i 3) w pokoju 117 lub 119 w budynku C4 (WGGiIŚ).  Regulaminy oraz formularze zostały...
16/05/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na staże w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 3 Programy stażowe.Regulamin odbywania stażyRegulamin rekrutacjiDokumenty rekrutacyjne:Formularz rekrutacjiOświadczenie o niepełnosprawnościOświadczenie o braku powiązań osobowych z pracodawcą Zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku 20.05. do 27.05.2019 r. poprzez złożenie wypełnionych formularzy (1, 2 i 3) w pokoju 117 lub 119. ...
10/05/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
Programy stażoweProgramy stażowe dedykowane są dla studentów II stopnia, I roku studiów. Staże będę realizowane w następujących miejscach:  - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Środowiska, Zespół Ochrony Powietrza); - Urząd Miasta Krakowa (Wydział Ds. Jakości Powietrza i Wydział Gospodarki Komunalnej); - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (Dyspozytornia Główna, Wydział Zaplecza...


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic