Recenzje rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sroki

Drukuj
17 maja 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sroki: Pana Prof dr hab. inż. Piotra Grubę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panią Dr hab. Marię Niklińską z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów” można się już zapoznać:
opinia Pana Prof dr hab. inż. Piotra Gruby,
opinia Pani Dr hab. Marii Niklińskiej.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Marcin Chodak, prof. n. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej