Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Ewelina Wójciak

Drukuj
14 czerwca 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych", której autorką jest Pani mgr inż. Ewelina Wójciak.
28 czerwca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność gospodarka nieruchomościami.
 
Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH, a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Agnieszka Bieda.

Gratulujemy!