WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Staże i szkolenia dla Studentów Inżynierii Środowiska

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego prowadzone będą staże i szkolenia dla Studentów Inżynierii Środowiska:
 
1. Programy stażowe, które mają na celu znaczne podniesienie kompetencji zawodowych Studentów w zakresie zadań wykonywanych na wybranych stanowiskach pracy stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia Absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska.
 
2. Certyfikowane szkolenia kompetencji zawodowych w zakresie uzyskania kompetencji pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001. 
 


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic