Seminarium wydziałowe - mgr inż. Paweł Wiącek

Drukuj
Informujemy, że dnia 28 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Paweł Wiącek wygłosi referat pt. „Procedury walidacji produktów fotogrametrycznych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Pawła Wiącka, którego opiekunem naukowym jest Pani dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc. Opiekunem pomocniczym jest Pan dr inż. Paweł Ćwiąkała.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.