Wykład specjalny dla Studentów GIP-u

Drukuj

W piątek 15.06 studenci kierunku Geodezji i Kartografii specjalność Geodezji Inżynieryjno – Przemysłowej w ramach przedmiotu Teledetekcja Bliskiego Zasięgu (prowadzący dr inż. Łukasz Ortyl) mieli okazję uczestniczyć w wykładzie – prezentacji przeprowadzonej przez Pana Artur Pleśniarskiego przedstawiciela firmy Leica Geosystems Sp. z o.o.

Wykład wpisuje się w treść porozumienia podpisanego pomiędzy AGH i firmą Leica Geosystems Sp. z o.o, które obejmuje między innymi współpracę obu stron w zakresie upowszechniania wiedzy w obszarze:

  • nowoczesnych geodezyjnych technologii pomiarowych i ich postprocessingu w obszarze rozpoznania sieci uzbrojenia terenu (georadary, zestawy lokalizacyjne),
  • nowoczesnych radarowych technologii pomiarowych i ich postprocessingu w zagadnieniach monitoringu drgań, przemieszczeń i deformacji obiektów naturalnych i inżynierskich (technologia naziemnej interferometrii radarowej).

W obu obszarach pracownicy Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa mają znaczne doświadczenie i starają się propagować te metody pomiarowe w obszarze geodezji, ale też odbiorców usług geodezyjnych (np. http://www.rid.agh.edu.pl/ ).

Pan Artur jest praktykiem z wieloletnim stażem pracy w Wielkiej Brytanii. W ramach wykładu podzielił się przykładami własnych prac, metodologią podejścia i rozwiązaniami pomiarowych wypracowanych w firmie, w której pracował nad Tamizą.

Pan Artur w Polsce od ponad roku propaguje metodykę kompleksowego podejścia do precyzyjnej inwentaryzacji lokalizacyjnej sieci uzbrojenia terenu poprzez nieinwazyjne pomiary terenowe z zastosowaniem nowoczesnych, nieinwazyjnych technologii pomiarowych oferowanych przez firmę Leica Geosystems Sp. z o.o.

Najważniejsze punkty wykładu to prezentacja:

  • możliwości precyzyjnego lokalizatora sieci uzbrojenia terenu Leica ULTRA,
  • georadaru Leica DS2000 nowoczesnego cyfrowego lokalizatora infrastruktury podziemnej opartej na technologii radarowej,
  • przepisów PAS 128 i 256, które sformułowano w Wielkiej Brytanii jako zalecenia wykonywania prac związanych z rozpoznaniem sieci uzbrojenia terenu,
  • przykładów opracowania wyników od korekty informacji o sieci uzbrojenia terenu map 2D takich jak MDCP po opracowania kompleksowe sporządzane w technologii BIM (np. http://bim.agh.edu.pl/ ),
  • kosztów i konsekwencji dla firm projektowych i wykonawczych związanych ze złym rozpoznaniem sieci uzbrojenie terenu przez nieprzygotowane do tego firmy geodezyjne i związanym z tym spadkiem zaufana do naszej branży,
  • kierunków i przykładów wdrożenia technologii w polskich firmach geodezyjnych oraz perspektyw wzrostu usług w tym obszarze na rynku polskim.

Mam nadzieję ze wykład „rzucił” studentom nowe światło na możliwości sprzętowe i metodyczne w pomijanym (ukrytym pod ziemią), a jak wynikło z wykładu niezwykle ważnym obszarze informacji dostarczanej przez geodetów na potrzeby właściwego projektowania i realizacji różnego rodzaju inwestycji budowlanych.