Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanny Stręk

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Żanny Stręk,

która odbędzie się dnia 5 lipca 2018 roku, o godz. 10:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów"

Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Karol Noga

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Przemysław Leń

Recenzenci:

Prof. dr hab. Sabina Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. n. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pani Prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek
recenzja Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. n. UR
 
streszczenie rozprawy doktorskiej