Seminaria wydziałowe - 21 czerwca 2018

Drukuj
Informujemy, że dnia 21 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.

O godz. 11:00 Pani mgr inż. Paulina Bździuch wygłosi referat pt. „Opracowanie modelu prognozowania emisji z transportu drogowego na potrzeby zarządzania jakością powietrza w Krakowie”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Bździuch, której opiekunem naukowym jest Pan Prof. dr hab. inż. Marian Mazur.

O godz. 12:30 Pani mgr inż. Karolina Kossakowska wygłosi referat pt. „Modelowanie wpływu na środowisko odzysku metali ziem rzadkich z odpadów górniczych, z zastosowaniem analizy cyklu życia”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kossakowskiej, której planowanym promotorem jest dr hab. inż. Katarzyna Grzesik.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.