Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Wójciak

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Eweliny Wójciak,

która odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych"

Promotor: 
Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Agnieszka Bieda

Recenzenci:

Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. n. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. n. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pani Dr hab. inż. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, prof. n. PW
recenzja Pana Dr hab. inż. Radosława Cellmera, prof. n. UWM
 
streszczenie rozprawy doktorskiej